Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Історичні передумови виникнення та еволюція первинних форм страхування Економічна природа, зміст та функції страхування. Місце страхування в економічній системі Об'єкт, предмет, методи та методологія досліджень у страхуванні Страховий фонд: зміст, структура, принципи формування та використанняПринципи формування та використання страхового фонду страховикаЗначення страхування в сучасних умовахВисновкиНавчальний тренінг РИЗИК, УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ У СТРАХУВАННІ Зміст та структурна характеристика ризику Економічні ризики Класифікація економічних ризиків Концепція управління ризиком Страхування в системі управління ризикамиОбмеження за типом ризикуОбмеження за особливостям взаємовідносин сторін операцій страхуванняНормативна базаОбмеження за особливостями ставлення до ризикуВисновкиНавчальний тренінг З. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ Класифікація: зміст, наукове та практичне значення Класифікація за метою страхування. Комерційне та соціальне страхування Класифікація за ступенем свободи волевиявлення страхувальника. Добровільне та обов'язкове страхування Класифікація за об'єктами. Страхування життя, майна та відповідальностіПорівняльна характеристика галузей страхування Класифікація страхування за родом небезпекиВисновки ОСОБОВЕ СТРАХУВАННЯ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ Зміст і структура (види) страхування життяВплив різних чинників на величину внесків зі страхування життяІндивідуальне та групове страхування життяСтрахування за участю в прибутку страхової компанії Змішане страхування життяСтрахові виплати за змішаного страхування життя Значення, стан та перспективи розвитку страхування життя в УкраїніЗначення страхування життя для окремої особи та для суспільстваСтан та перспективи розвитку ринку страхування життя в сучасній УкраїніВисновкиНавчальний тренінг СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ Зміст і структура страхування від нещасних випадківОсобливості страхування від нещасних випадківОбмеження для категорій осіб щодо здійснення страхування від нещасних випадків Обов'язкове державне страхування від нещасних випадків Добровільне страхування від нещасних випадківСтрахування дітей та школярівГрупове (колективне) страхування робітників та службовців за рахунок підприємстваСтрахування від'їжджаючих за кордон від нещасних випадків Страхування від нещасних випадків пасажирівПорядок умови проведення обов'язкового страхування членів екіпажу і авіаційного персоналуСтрахування пасажирів залізничного транспортуВисновкиНавчальний тренінг МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ Необхідність, зміст та структура медичного страхування Обов'язкове медичне страхуванняПринципи організації ОМС Добровільне медичне страхуванняВисновкиНавчальний тренінг ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ Страхування ренти (ануїтетів)Права страхувальника щодо змін у договорі страхування ануїтетівВиди ануїтетівВикористання трестівВикористання бонусівВиди страхових бонусів Страхування додаткової пенсіїЗагальна характеристика пенсійної системи УкраїниНедержавне пенсійне страхуванняПрава вкладника фонду (страхувальника пенсії)Укладання пенсійного контрактуПорядок сплати та розміри пенсійних внесків до НПФВиди договорів страхування додаткової пенсіїЗначення запровадження НПЗСтан та перспективи розвитку НПЗ в УкраїніВисновкиНавчальний тренінг МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ СТРАХУВАННЯ МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ Зміст, структура та принципи майнового страхуванняСтруктура майнового страхуванняФорми майнового страхування: обов'язкове та добровільне Страхування майнових інтересів фізичних та юридичних осібСтрахування майнових інтересів юридичних осіб Вартісна оцінка майна, що підлягає страхуванню. Врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитківВисновкиНавчальний тренінг ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ Автомобільне страхуванняСтрахування автомобілів за умов ремонту, паркування та зберігання у гаражах Страхування водних транспортних засобів. Морське страхуванняСтрахування морських суденПрипинення відповідальності страховика за збитки, спричинені страховими подіямиОбов'язки страховика при настанні страхової події Авіаційне страхуванняОбов'язкове страхування авіаційних суден Страхування вантажів на різних видах транспортних засобівЗагальна характеристика страхування вантажівСтрахування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом підприємствСтрахування експонатів виставкиВідповідальність за втрату чи пошкодження багажу (вантажобагажу) на залізничному транспортіСтрахування вантажів, що перевозяться морським транспортомВідшкодування збитків за загальною аварієюВизначення загальної вартості майна у зв'язку з загальною аварієюВисновкиНавчальний тренінг СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ Місце страхування в страховому захисті підприємництва Різновиди страхування підприємницьких ризиків Страхування підприємницької діяльності в промисловості Страхування в системі управління підприємницьким ризиком в аграрному бізнесіВисновкиНавчальний тренінг СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ Економічний зміст страхування кредитів Форми страхування кредитів Страхування депозитів Страхування фінансових гарантій Особливості іпотечного страхування банків Інтеграція банківської та страхової сфери: стратегічні альянсиВисновкиНавчальний тренінг СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІСТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Необхідність, зміст і структура страхування цивільної відповідальності Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобівПовноваження МТСБУ (ст. 40)Фінансове забезпечення діяльності МТСБУ (ст. 42)Централізовані страхові резервні фонди МТСБУ (ст. 43)Встановлення франшизиУмови дострокового припинення дії договоруВизначення розміру страхових платежівОбов'язковий ліміт відповідальності страховикаТипи договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобівСтрахове відшкодування на території УкраїниВідшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю потерпілого в результаті ДТП (ст. 23)Відшкодування у зв'язку зі смертю потерпілого (ст. 27)Відшкодування шкоди, заподіяної майну потерпілого внаслідок ДТП (ст. 28)Відшкодування у зв'язку з фізичним знищенням транспортного засобу (ст. 30)Відшкодування у зв'язку з пошкодженням дороги, дорожніх споруд та інших матеріальних цінностей чи їх фізичним знищенням (ст. 31) Страхування професійної відповідальності Страхування відповідальності суб'єктів господарювання - джерел підвищеної небезпекиОбов'язки страхувальника при настанні страхового випадку Страхування інших видів відповідальностіСтрахування цивільної відповідальності виробникаСтрахування відповідальності роботодавцяСтрахування відповідальності перед третіми особами під час проведення будівельно-монтажних робітВисновкиНавчальний тренінг ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ІСПІВСТРАХУВАННЯ Необхідність, зміст і перспективи розвитку співстрахування в Україні Виникнення, зміст та значення перестрахування у забезпеченні гарантій страхового захистуФункції перестрахування Методи перестрахування Види та інструменти перестрахуванняПереваги та недоліки квотних договорів пропорційного пере страхуванняВиди договорів непропорційного перестрахування Стан та перспективи розвитку перестрахування в УкраїніВисновкиНавчальний тренінг ФІНАНСИ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇФІНАНСИ СТРАХОВИКА Ризики страхової організації та джерела їх покриттяПоточні технічні ризикиСпеціальні технічні ризикиІнвестиційні ризикиНетехнічні ризики Страхові тарифи Баланс страхової організації, фінансові ресурси страховика Формування фінансового результату страхової організації. Показники фінансової діяльності Страхові резервиРезерв незароблених премій (РНП)Резерв заявлених, але не врегульованих збитків (РЕЗ)Резерв катастроф (РК)Резерв коливань збитковості (РКЗ)Резерв попереджувальних заходів (РПЗ)Резерви зі страхування життя (РСЖ)ВисновкиНавчальний тренінг ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СТРАХОВИКА Зміст фінансової безпеки страхової організації та характеристика джерел її забезпечення Платоспроможність страховика та методи її оцінки Бюджетування фінансової діяльності страхової організації Інвестиційна діяльність страхової організаціїВисновкиНавчальний тренінг ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ: ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ, ВЕДЕННЯ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ Страхова послуга як товар: зміст та особливості Зміст та порядок укладання страхового договору Порядок ведення, призупинення дії страхового договору та врегулювання вимог страхувальника щодо здійснення страхових виплат та страхового відшкодування збитківВисновкиНавчальний тренінгДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Об'єктивна необхідність, зміст та межі державного регулювання страхової діяльності Державний нагляд за страховою діяльністю Ліцензування страхової діяльності Оподаткування страховиківОподаткування доходів страховика, отриманих від інших видів діяльностіОподаткування страховиків-нерезидентівВисновкиНавчальний тренінг РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ЗА БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ Організаційні засади регулювання банківської діяльності та банківського нагляду Базельський комітет та його роль у формуванні системи регулювання діяльності комерційних банків Реєстрація банків та ліцензування банківської діяльності Контроль за діяльністю банків та заходи впливу з боку Національного банку УкраїниЗастосування заходу капіталізаціїПисьмове застереженняУкладання письмової угоди з банкомВидання Національним банком України розпорядженьВисновкиНавчальний тренінг МАРКЕТИНГ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯСТРАХОВИЙ РИНОК Зміст та характерні риси страхового ринку Структура та елементи інфраструктури страхового ринку Тенденції розвитку страхового ринку УкраїниВисновкиНавчальний тренінг МАРКЕТИНГ У СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Зміст та цілі маркетингу в страховій діяльності Комплекс маркетингу на страховому ринкуВиведення страхового продукту на ринокЦіна страхового продуктуПросування та канали збутуПроцес (спосіб надання послуги), матеріальне середовище та персонал Стратегія збуту на страховому ринкуЗначення збуту в процесі страхуванняСутність продажу у страхуванні, страховий продукт і продукт діяльності аквізитораПідготовка аквізиторівТехнологія продажуТехнологія продажу на страховому ринкуВисновкиНавчальний тренінг АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ МОДЕЛІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОЗОВІВ Дискретні моделі індивідуальних позовів Структуровані моделі індивідуальних позовів Неперервні моделі індивідуальних позовів Рандомізація розподілів Моделювання спеціальних умов угод страхуванняВисновкиНавчальний тренінг МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ПОЗОВІВ Статична модель для кількості позовів за фіксований проміжок часу Динамічна модель для кількості позовів за фіксований проміжок часу Від'ємний біноміальний розподілВисновкиНавчальний тренінг МОДЕЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РИЗИКУ Точні та наближені методи обчислення ймовірності банкрутства Принципи призначення страхових премійВисновкиНавчальний тренінг МОДЕЛІ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ Функція дожиття Інтенсивність смертності Таблиці смертності Деякі аналітичні закони смертностіВисновкиНавчальний тренінг СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ Страхові угоди з виплатами в момент смертіСтрахові угоди з постійними страховими виплатамиЗмішане страхуванняВідстрочене страхуванняСтрахування зі змінними виплатами Страхові угоди з виплатами наприкінці року смертіСпіввідношення між страховими угодами з виплатами в момент смерті й наприкінці року смерті Страхові ануїтети Нетто-премії Нетто-резервиВисновкиНавчальний тренінг МОДЕЛЬ КОЛЕКТИВНОГО РИЗИКУ Точні та наближені методи розрахунку ймовірності банкрутства Складені пуассонівський та від'ємний біноміальний розподілиВисновкиНавчальний тренінг ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ БАНКРУТСТВА Класична модель ризикуЙмовірність банкрутства в класичній моделі ризикуАсимптотична поведінка ймовірності банкрутства за великих обсягів початкового капіталуОцінка для ймовірності банкрутства в класичній моделі ризику "Практичні" оцінки ймовірності банкрутства в класичній моделі ризику, дифузійна апроксимація процесу ризикуАпроксимація Беекмана-Боверса для (и)Апроксимація де ВільдераДифузійна апроксимація для процесів ризикуЕкспоненціальна апроксимаціяАпроксимація Лундберга Порівняння апроксимацій імовірності банкрутства страхових компаній Знаходження точних оцінок імовірності банкрутства страхових компаній України у класичній моделі ризику Обчислення оцінок імовірностей банкрутства страхових компаній України Визначення мінімально необхідного розміру стартового капіталу страхової компаніїВисновкиНавчальний тренінг ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ Зміст та різновиди угод перестрахування Перестрахування в моделі індивідуального ризикуПропорційне перестрахуванняПерестрахування перевищення втрат Перестрахування у динамічній моделі банкрутстваВисновкиНавчальний тренінг ІНОЗЕМНЕ СТРАХУВАННЯ СТРАХОВИЙ РИНОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Загальна характеристика страхового ринку Європейського СоюзуВідношення страхових премій до ВВП Класифікація видів страхування в Європейському Союзі Структура страхового ринку Європейського СоюзуКанали збуту на страховому ринку ЄС Європейське регулювання страхової діяльностіКонтроль платоспроможності страхових компанійВисновкиНавчальний тренінг СТРАХУВАННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Страхова галузь у Великій Британії Структура страхового ринку Страховий ринок ЛлойдКерівні органиВисновкиНавчальний тренінг СТРАХУВАННЯ У НІМЕЧЧИНІ Страховий ринок Німеччини Регулювання страхової діяльності у Німеччині Медичне страхування у НімеччиніВисновкиНавчальний тренінг СТРАХУВАННЯ У ФРАНЦІЇ Класифікація страхової діяльності у Франції Форми та організаційні структури французьких страхових компанійОрганізаційні структури страхових компаній Оцінка результатів діяльності французьких страхових компанійВисновкиНавчальний тренінг СТРАХУВАННЯ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГОВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Зміст та роль страхування у міжнародній торговельній діяльності Страхування міжнародних товароперевезень Особливості організації страхування міжнародних товароперевезень Страхування морських товароперевезень Страхування перевезень авіаційним транспортом у міжнародній торгівлі Роль держави в організації страхування міжнародних торговельних операційСтрахування експортних кредитівТоргове страхування для виробниківСтрахування експортних кредитів для малого та середнього бізнесуСтрахування іноземних інвестиційСтрахування експортних рахунківСтрахування експортних операційВисновкиНавчальний тренінг
 
>>