Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Зародження індустріальної цивілізації і формування цілісності світового розвитку (кінець XV-XVII ст.) Визначальні риси індустріальної цивілізації Великі географічні відкриття та їх наслідки для розвитку світової цивілізації Європейське Відродження. Реформація і Контрреформація в Європі Перші європейські революції та їх вплив на цивілізаційний поступ людства Російська держава у XVI-XVII століттях Європейська колонізація Північної Америки. Початок формування північноамериканської нації Східні цивілізації у період зародження індустріального суспільства Формування нових світоглядних цінностей Європейсько-Американська цивілізація та позаєвропейський світ У XVIII - середині XIX ст. Просвітництво: від теорії до практики. Американська війна за незалежність та Велика французька революція Романтизм, національне відродження та об'єднавчий рух в Європі Формування та розвиток основних ідейно-політичних доктрин XIX століття: консерватизму, лібералізму, соціалізму, анархізму Соціально-економічні трансформації країн Європи і США. Становлення парламентаризму Позаєвропейський світ: основні тенденції суспільного розвитку Модернізація капіталізму: новітня доба (кінець XIX - початок XX ст.) Еволюція товарного виробництва: виникнення й суть монополій Парламентаризм - апогей європейської державно-правової еволюції Міжнародні відносини в контексті модернізації капіталізмуАнгло-бурська війна 1899-1902 рр. Модернізація - генератор науково-культурного прогресу на зламі XIX-XX століть Перша світова війна (1914-1918 рр.) Переддень війни: стратегічні плани супротивних сторін Початок Першої світової війни. Бойові дії на фронтах 1914 р. Воєнні дії 1915-1916 рр. Ставлення до війни народів воюючих країн. Еволюція громадської позиції Кампанії 1917-1918 рр. Вступ у війну США та вихід з неї Росії Підсумки Першої світової війни Міжвоєнний період світової історії: суспільно-політичні трансформації Версальсько-Вашингтонська система: концепція післявоєнного світоустрою Нові геополітичні реалії міжвоєнного періоду Тенденції та моделі соціально-економічного розвитку. Культурні трансформації Основні політичні ідеології міжвоєнного періоду Загострення суперечностей у міждержавних відносинах напередодні війни Друга світова війна (1939-1945 рр.) Початок Другої світової війни: від нападу гітлерівської Німеччини на Польщу до агресії проти Радянського Союзу Напад фашистської Німеччини на СРСР. Утворення антигітлерівської коаліції Докорінний перелом у ході Другої світової війни та її завершення Основні підсумки та уроки Другої світової війни Геополітичні зміни в післявоєнному світі. Формування постіндустріальних суспільств (друга половина 40-х - 80-ті роки XX ст.) Поляризація суспільно-політичних систем у післявоєнному світіПочаток "холодної війни" Модернізація державно-політичних систем країн Заходу в другій половиш XX століття Світова система соціалізму в другій половині 40-х - наприкінці 80-х років Країни "третього світу" в постколоніальну добу Від відбудови до науково-технічної революції: стратегія економічного розвиткуСоціально-економічні наслідки НТР Економічні перетворення і реформи на шляху до постіндустріальних суспільств Світ наприкінці XX - на початку XXI ст.: нові тенденції розвитку Останні роки біполярного світу. Крах системи соціалізму Глобалізація та її вплив на соціально-політичний та етнодержавний розвиток світу Тенденції світового економічного розвитку Інформатизація суспільства - визначальний фактор сучасного стану розвитку людства
 
>>