Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Менеджмент туристичного підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Туристичне підприємство у народногосподарському комплексі Передумови створення й розвиток туристичних підприємств Суть, ознаки і функції туристичних підприємств Типологія туристичних підприємств Суспільно-психологічні детермінанти управління Сутність основних функцій менеджменту туристичного підприємства Специфіка процесу управління туристичним підприємством Планування діяльності Організаційна функція у менеджменті туризму Мотивація як функція менеджменту Розвиток теорій мотивації працівниківМодель відносин взаємодіїМодель людських ресурсів Сучасні теорії мотивації працівників Теорія зміцнення мотивації Практичні аспекти мотивації Контроль діяльності Прийняття рішення Оточення туристичного підприємства Зовнішнє середовище підприємницької діяльності Макрооточення туристичного підприємства Політико-правове оточення Економічне оточення Суспільно-демографічне і культурне оточення Природне оточення Технологічне оточення Міжнародне оточення Мікрооточення туристичного підприємства Внутрішнє середовище туристичного підприємства та його елементи Управління туристичним підприємством в ринкових умовах Основні поняття ринку туристичних послуг Особливості пропозиції туристичних підприємств Суть та ознаки пропозиції туристичних підприємств Місце підприємств у системі туристичної пропозиції Показники туристичної пропозиції Особливості туристичного попиту Визначення і специфіка туристичного попиту Ознаки туристичного попиту Чинники, що визначають обсяг туристичного попиту Продукт туристичного підприємства Суть та компоненти продукту туристичного підприємства Туристичні блага та інфраструктура Туристична послуга - складова продукту Специфічні ознаки туристичних послуг Планування продукту туристичного підприємства Трудові ресурси у діяльності туристичного підприємства Сутність і цілі управління людськими ресурсами Особливості праці у туризмі Управління персоналом туристичного підприємства Персонал як чинник забезпечення якості готельних послуг Управління матеріально-технічною базою туристичного підприємства Матеріально-технічна база туристичних підприємств та її структура Основні підходи до визначення функціональної придатності об'єктів і споруд матеріально-технічної бази туризму Методи і показники оцінки використання матеріально-технічної бази туристичних підприємств Управління якістю послуг туристичних підприємств Поняття і чинники, які формують якість туристичних послуг Підходи до вимірювання показників якості туристичних послуг Ринкові аспекти якості туристичних послуг Вимоги щодо якості окремих груп туристичних підприємств Способи й методи оцінки якості у туристичному підприємстві Управління інформаційними процесами туристичних підприємств Можливості та сфера використання сучасних інформаційних технологій у туризмі Інтернет у діяльності туристичних підприємств Електронні системи бронювання і продажу туристичних послуг Ефективність управлінської діяльності туристичних підприємств Управління витратами туристичного підприємства Управління інвестиційною діяльністю туристичного підприємства Використання логістики в управлінні туристичним підприємством Способи управління ризиком у туристичній діяльності Аналіз господарської діяльності туристичного підприємства
 
>>