Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративне право

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Загальна характеристика адміністративного права Адміністративне право як галузь права і як наука Поняття, предмет і метод адміністративного права. Взаємовідношення з іншими галузями права Система адміністративного права і його джерела Роль адміністративного права в регулюванні відносин у галузі управління внутрішніми справами Наука адміністративного права, її предмет та система Адміністративно-правові норми і адміністративно-правові відносини Поняття, структура, види та реалізація адміністративно-правових норм Адміністративно-правові відносини, їх особливості та види. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин Учасники адміністративно-правових відносин, їх правоздатність та дієздатність Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність Адміністративне правопорушення, його ознаки та юридичний склад Поняття, суть та основні риси адміністративної відповідальності Адміністративно-правове регулювання державного управління в Україні Державне управління в системі адміністративного права України Поняття державного управління, його суть і характерні риси Основні принципи державного управлінняА. Соціально-політичні принципи державного управлінняБ. Організаційні принципи державного управління Управління внутрішніми справами як самостійна галузь державного управління та його основні принципиОсобливості управління органами внутрішніх справ Методи державного управління Методи управління Методи впливу в органах внутрішніх справ Переконання та примус як загальні методи впливу Адміністративні методи Організаційні методи Економічні методи Соціально-психологічні методи Методи переконання і примусу в діяльності органів внутрішніх справ Примус у здійсненні державного управління. Адміністративний примус як різновид державного примусу, його види Президент та органи виконавчої влади Президент України Представництво Президента України Представництво Президента України у Верховній Раді України Представництво Президента України у КМУ Представництво Президента України у Конституційному Суді України Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим Рада національної безпеки і оборони України Урядові комітети Секретаріат Прем'єр-міністра України Центральні органи державної виконавчої влади Міністерство Місцеві державні адміністрації Органи виконавчої влади України та органи місцевого самоврядування Поняття, правовий статус і види органів виконавчої влади держави Система органів виконавчої влади держави та їх компетенціяКабінет Міністрів УкраїниМісцеві органи виконавчої владиПрезидент України Основні форми діяльності органів виконавчої влади держави Органи місцевого самоврядування Правові акти органів виконавчої влади Поняття, юридичне значення і види юридичних актів управління. Вимоги, що висуваються до юридичних актів управління Дія юридичних актів управління. Порядок підготовки, видання, припинення, зміни, зупинення і скасування актів управління Державна служба в Україні Державна служба в Україні та державні службовціПраво на державну службуОбмеження, пов'язані з прийняттям на державну службуОбмеження, пов'язані з проходженням державної служби Особливості проходження служби державними службовцямиПрийняття на державну службуГраничний вік перебування на державній службіВідповідальність за порушення законодавства про державну службуОсобливості дисциплінарної відповідальності державних службовців Класифікація посад державних службовців Служба в органах внутрішніх справ Об'єднання громадян і громадяни як учасники адміністративно-правових відносин Об'єднання громадян Адміністративно-правовий статус громадян Право на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні Право на виїзд за межі України і в'їзд в Україну Право на організацію і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій Право на свободу совісті Право на освіту Право на охорону здоров'я Громадяни як учасники адміністративно-правових відносин Поняття адміністративної правоздатності та дієздатності. Адміністративно-правові обов'язки громадян Правовий статус іноземців та осіб без громадянства Умови i порядок міграції в Україну іноземців та осіб без громадянства Загальні положення про імміграцію в Україну іноземців та осіб без громадянства Повноваження органів, що забезпечують виконання законодавства про імміграцію Порядок надання дозволу на імміграцію та видача посвідки на постійне проживання Порядок скасування дозволу на імміграцію, виїзд і видворення за межі України Основні права, свободи та обов'язки іноземних громадян та осіб без громадянства, що проживають в Україні Основні права, свободи та обов'язки іноземців Процедура видворення іноземців з України Законність і дисципліна у сфері виконавчої влади Суть і значення законності і дисципліни в державному управлінні, засоби їх забезпечення Контроль та нагляд у державному управлінні Контроль і нагляд у державному управлінні Контроль з боку органів законодавчої та виконавчої влади. Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органівКонтроль з боку спеціалізованих контролюючих органів Контроль з боку місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування і судовий контроль Прокурорський нагляд за законністю і дисципліною в державному управлінні. Громадський контроль Адміністративно-правові режими Поняття і види адміністративно-правових режимів Правовий режим надзвичайного стану Режим зони надзвичайної екологічної ситуації Правовий режим воєнного стану Режим державної таємниці Режим державного кордону Митний режим Управління адміністративно-політичною сферою Управління обороноюКомплектування Збройних Сил України Управління національною безпекоюДержавний кордон та його охорона Управління органами внутрішніх справСлужба в органах внутрішніх справДержавний нагляд за безпекою дорожнього рухуВнутрішні війська Управління закордонними справами Управління юстицієюОргани юстиції та адвокатура Управління соціально-культурною сферою Управління освітоюУправління освітніми закладамиДержавний контроль за діяльністю освітніх закладів Управління наукоюНаукові заклади і наукові товариства Управління охороною здоров'я населенняСанітарно-епідеміологічний нагляд Управління культурою Управління фізичною культурою, спортом та туризмом Державна політика у справах сім'ї та молоді Управління у сфері соціального захисту населенняСистема органів соціального захисту населення Сутність управління у сфері економіки Економіка як об'єкт адміністративно-правового регулювання Суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки Управління Валютно-кредитною радою Управління Міністерством економіки України Управління Мінпромполітики України Управління Мінагропромом України Управління Мінвуглепромом України Повноваження виконавчих комітетів у сфері економіки Демонополізація економікиСпеціальні (вільні) економічні зони Адміністративно-процесуальна діяльність у системі адміністративного права Адміністративний процес: основні положення Адміністративно-процесуальне право як галузь права. Адміністративно-процесуальні норми і адміністративно-процесуальні відносини Поняття, структура і основні принципи адміністративного процесу. Адміністративні провадження Адміністративно-процесуальні норми та відносини Норми адміністративно-процесуального права Поняття адміністративно-процесуальної норми Структура адміністративно-процесуальної норми Види адміністративно-процесуальних норм Реалізація адміністративно-процесуальних норм Адміністративно-процесуальні відносини Адміністративно-процесуальні правовідносини Види адміністративно-процесуальних правовідносин Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ Призначення Кодексу адміністративного судочинства Загальна характеристика адміністративної юстиції в Україні Адміністративне судочинство як складова адміністративної юстиції Принцип здійснення правосуддя в адміністративних судахВерховенство праваЗаконністьРівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судомЗмагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справіГласність і відкритість адміністративного процесуЗабезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду Обов'язковість судових рішеньМова, якою здійснюється адміністративне судочинство Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ.Предметна підсудність адміністративних справТериторіальна підсудність адміністративних справНезмінність складу суду Судові виклики і повідомлення Судові повістки Зміст повістки Вручення повістки Час вручення повістки Наслідки відмови від одержання повістки Виняткові засоби судових викликів і повідомлень Виклик відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного перебування яких невідоме Обов'язок повідомити про зміну адреси та причини неприбуття в судове засідання Фіксування адміністративного процесу. Ведення журналу судового засідання Зауваження щодо технічного запису і журналу судового засідання Відтворення та роздрукування технічного запису судового засідання Складення протоколу Зміст протоколу Суб'єкти та учасники судового адміністративного процесу Загальна характеристика суб'єктів адміністративно-процесуального права Класифікація суб'єктів адміністративно-процесуального права Права та обов'язки осіб, що беруть участь у справі Учасники, що беруть участь у судовому адміністративному процесіСторони (ст. 50 КАСУ)Права та обов'язки сторін (ст. 51 КАСУ)Заміна неналежної сторони (ст. 52 КАСУ) Треті особи (ст. 53 КАСУ)Права та обов'язки третіх осіб (ст. 54 КАСУ)Процесуальне правонаступництво (ст. 55 КАСУ) Представники (ст. 56 КАСУ)Особи, які не можуть бути представниками (ст. 57 КАСУ) Документи, що підтверджують повноваження представників (ст. 58 КАСУ)Повноваження представника в суді (ст. 59 КАСУ)Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. (ст. 60 КАСУ)Особи, які є іншими учасниками адміністративного процесу (ст. 62 КАСУ)Секретар судового засідання Секретар судового засідання (ст. 63 КАСУ):Судовий розпорядник (ст. 64 КАСУ)Свідок (ст. 65 КАСУ)Експерт (ст. 66 КАСУ) Спеціаліст (ст. 67 КАСУ)Перекладач (ст. 68 КАСУ) Процесуальні строки Поняття "процесуальний строк" адміністративному судочинстві Юридична природа процесуальних строків та їх види в адміністративному процесі. Зупинення перебігу строків Види строків Поняття та види судових витрат в адміністративному процесі Особливості предметної підсудності. Адміністративне доказування та докази в адміністративному процесі Поняття та особливості доказування в адміністративно-юрисдикційній діяльності органів внутрішніх справ Поняття доказів в адміністративно-юрисдикційній діяльностіЗаяви і листи громадянПовідомлення установ, підприємств, організацій і посадових осіб Повідомлення преси, радіо і телебачення Учасники доказування, їх види та правовий статус Компетентні посадові особи Суб'єкти, що мають особистий інтерес у справі Особи й органи, що сприяють здійсненню провадження в справі про адміністративне правопорушення: Місце експертизи в адміністративно-юрисдикційній діяльності органів внутрішніх справ Виконання постанов про накладання адміністративних стягнень Основні положення виконання постанов про накладання адміністративних стягнень Провадження по виконанню постанов про накладання окремих видів адміністративних стягнень Провадження по виконанню постанови про винесення попередження Провадження по виконанню постанови про накладення штрафу Провадження по виконанню постанови про оплатне вилучення предмета Провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей Провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального права Провадження по виконанню постанови про застосування виправних робіт Провадження по виконанню постанови про застосування адміністративного арешту Провадження по виконанню постанови в частині відшкодування майнової шкоди Провадження в справах про звернення громадян Організаційно-правові основи провадження за зверненнями громадян Особливості провадження за окремими видами звернень (пропозиціями, заявами, скаргами) Діловодство за зверненнями громадян Інститут адміністративного оскарження. Адміністративна скарга
 
>>