Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облікова політика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Нормативно-методологічні засади та особливості формування облікової політики підприємств різних організаційно-правових форм господарювання Облікова політика як інструмент фінансової звітності Сутність та законодавче регламентування облікової політики Принципи, методи та процедури бухгалтерського обліку в системі облікової політики Облікова політика як інструмент управління бухгалтерським обліком Підходи до трактування облікової політики у вітчизняній та зарубіжній фаховій літературі Мета, завдання та предмет облікової політики Суб'єкти та рівні регулювання облікової політикиЛокальний рівень регулювання облікової політикиПроміжний (галузевий, відомчий) рівень облікової політики Особливості формування облікової політики підприємств малого бізнесу (суб'єктів малого підприємництва) Визначення статусу малого підприємства Організаційно-методологічні особливості формування облікової політики підприємств малого бізнесу Особливості спрощеного Плану рахунків та їх вплив на формування облікової політики Організація документування та узагальнення облікової інформації як елемент облікової політики підприємств малого бізнесу Методична складова облікової політики підприємств малого бізнесу Організаційні особливості формування облікової політики у корпораціях Сутність та типи корпорацій Організаційні та методичні аспекти формування облікової політики в корпораціях Методичні аспекти формування облікової політики за окремими об'єктами обліку та видами економічної діяльності Методичні підходи до обґрунтування облікової політики з обліку витрат та формування собівартості Об'єкти обліку витрат Взаємозв'язок обліку витрат і процедури калькулювання Методи обліку витрат Підходи до формування облікової політики стосовно розподілу загальновиробничих витрат Формування облікової політики основних засобів Формування облікової політики в частині незавершеного виробництва Незавершене виробництво як економічна категорія та об'єкт обліку Організаційні аспекти документування незавершеного виробництва та їх вплив на облікову політику Оцінка незавершеного виробництва Інвентаризація незавершеного виробництва Фактори та елементи облікової політики в частині незавершеного виробництва Галузевий аспект формування облікової політики на прикладі ресторанного господарства Типізація закладів ресторанного господарства з метою розроблення облікової політики Облікові моделі як основа формування облікової політики Податковий аспект облікової політикиЗ. Організаційні та управлінські аспекти формування облікової політики Облікова політика як елемент організації функціонування обліково-економічної служби суб'єкта господарювання Облікова політика як складова системи управління Теоретико-методологічні підходи до формування облікової політики як елемента системи управлінняПроцесний підхід як важлива передумова формування облікової політики з управлінською спрямованістюСкладники системи управління як об'єкти облікової політикиСтратегічні цілі підприємства та формування його облікової політикиФормулювання мети та цілей облікової політики Принципи, що визначають управлінську орієнтацію облікової політики Використання попроцесного підходу до формування облікової політики на прикладі цукробурякового виробництва Формування облікової політики процесу заготівлі Формування облікової політики процесу підготовки виробництва у міжсезонний період Формування облікової політики технологічного процесу виробництва Облікова політика як інструмент управління витратами маркетингово-збутової діяльності Сучасний стан обліку маркетингово-збутових витрат та елементи облікової політики Характеристика видів діяльності, що зумовлюють маркетингово-збутові витрати, та обґрунтування побудови робочого Плану рахунків Вибір та обґрунтування елементів, статей витрат і їх складу під час побудови аналітичного обліку маркетингово-збутових витрат Обґрунтування методики розподілу маркетингово-збутових витрат за звітними періодами
 
>>