Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Наукові основи економічного аналізу Роль економічного аналізу в системі менеджменту Особливості аналізу господарської діяльності на металургійному підприємстві Економічний аналіз як функція менеджменту Зміст економічного аналізу Основні категорії економічного аналізу Поняття та роль категорій економічного аналізу Об'єкт, предмет та суб'єкт економічного аналізу Ціль та задачі економічного аналізу Принципи економічного аналізу Методологія, методика та метод економічного аналізу Види економічного аналізу Класифікація видів економічного аналізу Стисла характеристика видів економічного аналізу Система методів та прийомів економічного аналізу діяльності металургійного підприємства Системний підхід до вибору та застосування методів економічного аналізу Сутність та області використання традиційних методів і прийомів економічного аналізу Сутність та області використання економіко-математичних методів аналізу Методи стратегічного аналізу Організація аналітичної роботи Форми організації економічного аналізу Склад і структура організації економічного аналізу Сутність і зміст організації економічного аналізу Інформаційне забезпечення економічного аналізу Вимоги до економічної інформації Класифікація аналітичної інформації Джерела інформаційного забезпечення економічного аналізу Розвиток інформаційних технологій на металургійних підприємствах Структура та етапи комплексного аналізу господарської діяльності металургійного підприємства Сутність системного підходу до комплексного економічного аналізу діяльності металургійного підприємства. Етапи проведення аналізу Етапи комплексного, системного економічного аналізу Класифікація показників діяльності металургійного підприємства Особливості проведення повного комплексного економічного аналізу діяльності підприємства в ринкових умовах Особливості методики аналізу основної діяльності (виробництва та реалізації продукції) металургійного підприємства Аналіз вартісних показників основної діяльності Аналіз натуральних показників основної діяльності металургійного підприємства Аналіз якості та конкурентоспроможності металопродукції Значення та сутність діагностики конкурентоспроможності Аналіз і оцінка конкурентоспроможності металопродукції Аналіз якості металопродукції Аналіз основних показників якості роботи трудового колективу металургійного підприємства Аналіз ритмічності основної діяльності та оцінка втрат від порушення ритму виробничого процесу металургійного підприємства Аналіз використання виробничих ресурсів металургійного підприємства Аналіз використання трудових ресурсів підприємства Мета та задачі аналізу використання трудових ресурсів Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами Аналіз використання фонду робочого часу Аналіз ефективності використання трудових ресурсів Аналіз фонду оплати праці та ефективності його використання Аналіз використання матеріальних ресурсів Методика аналізу використання необоротних активів Оцінка наявності основних засобів, їхніх складу та структури Оцінка забезпеченості підприємства основними засобами та їхнього технічного стану Оцінка ефективності використання основних засобів Аналіз використання виробничої потужності підприємства Аналіз витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) металургійного підприємства Класифікація поточних витрат підприємства, мета та завдання їхнього аналізу Система показників оцінки поточних витрат підприємства та їхніх факторів Аналіз собівартості металопродукції Аналіз госпрозрахункової собівартості продукції цехів металургійного підприємства Маржинальний підхід до аналізу витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) Аналіз фінансових показників діяльності металургійного підприємства Суттєвість фінансового аналізу та його особливості Особливості методики зовнішнього фінансового аналізу підприємства Аналіз фінансових результатів Аналіз майнового стану підприємства Аналіз грошових потоків Аналіз фінансового стану підприємства та його стійкості Особливості методики внутрішнього фінансового аналізу підприємства Аналіз фінансових результатів Аналіз оборотних активів Аналіз заборгованості Загальна оцінка фінансового стану підприємства Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності металургійного підприємства Аналіз інвестиційного портфеля Аналіз капітальних інвестицій Аналіз інноваційної діяльності Аналіз зовнішньоекономічної діяльності металургійного підприємства Методика аналізу загальних показників зовнішньоекономічної діяльності Роль та значення аналізу зовнішньоекономічної діяльності Місце аналізу зовнішньоекономічної діяльності в системах менеджменту та економічного аналізу Мета та завдання аналізу зовнішньоекономічної діяльності Особливості оцінки зовнішньоекономічних процесів Особливості методики аналізу узагальнюючих показників зовнішньоекономічної діяльності Аналіз іноземних інвестицій Аналіз зовнішньоекономічної діяльності в системі маркетингу Аналіз світового та вітчизняного ринків металопродукції Аналіз цінової політики металургійного підприємства Аналіз якості та конкурентоспроможності експортної металопродукції Аналітичні розділи бізнес-планів підприємств з іноземними інвестиціями Особливості комплексного економічного аналізу фінансово-господарської діяльності спільних підприємств з іноземними інвестиціямиСкладові комплексного економічного аналізу спільних підприємств з іноземними інвестиціями Оцінка впливу коливань курсу валют (курсових різниць) на показники діяльності спільного підприємства з іноземними інвестиціями Аналіз валютної самоокупності спільного підприємства з іноземними інвестиціями Аналіз прибутковості спільного підприємства з іноземними інвестиціями Особливості аналізу основної діяльності спільного підприємства з іноземними інвестиціями Інформаційне забезпечення комплексного економічного аналізу діяльності спільного підприємства з іноземними інвестиціями Аналіз впливу результатів зовнішньоекономічної діяльності на показники діяльності підприємства Економічний аналіз діяльності комерційних банків, страхових компаній та пенсійних фондів Особливості та зміст економічного аналізу діяльності комерційних банків Аналіз банком-кредитором фінансового стану позичальника Аналіз фінансового стану підприємства-позичальника Аналіз фінансового стану позичальника - приватного підприємця Аналіз діяльності комерційного банку Аналіз активів і пасивів комерційного банку Аналіз фінансових результатів діяльності комерційного банкуКоефіцієнти ефективності діяльності КБКоефіцієнти ефективності діяльності працівників КБ Відсотковий аналіз діяльності комерційного банку Порівняльний міжбанківський аналіз Особливості аналізу діяльності страхових компаній та пенсійних фондів Аналітична підтримка управлінських рішень Особливості управлінських рішень Особливості аналітичної оцінки управлінських рішень
 
>>