Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Валютні операції. Порядок здійснення та обліку

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях Відкриття кореспондентських рахунків та встановлення кореспондентських відносин Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків в іноземній валюті Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, відкритих в уповноважених банках України Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків ЄБРР у гривнях, відкритих в уповноважених банках України для кредитування резидентів у гривнях Порядок переоформлення та закриття кореспондентських рахунків Порядок здійснення уповноваженими банками функцій валютного контролю та відповідальність за невиконання цих функцій . ПОРЯДОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙПорядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України. Загальні положення Порядок видачі (зміни умов) ліцензії Документи, що подаються для отримання (зміни умов) ліцензії Відмова у видачі (зміні умов) ліцензії, анулювання ліцензії Контроль за виконанням умов ліцензії Відповідальність за порушення умов ліцензії та/або вимог цього Видача індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон. Визначення термінів Перелік документів, потрібних для одержання ліцензії Порядок видачі ліцензій, унесення змін і доповнень до ліцензій Підстави для відмови Національного банку України у видачі ліцензії, у внесенні змін та доповнень до неї, для тимчасового призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії або відкликання ліцензії Порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Декрет Кабінету міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОПЕРАЦІЇ З ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ Повноваження державних органів і функції банківської системи у сфері валютного регулювання і валютного контролю ІНШІ ПИТАННЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ БАНКОМ ОПЕРАЦІЙ ЗА ІМПОРТНИМ АКРЕДИТИВОМ Надання до уповноваженого банку заяв про відкриття акредитива та порядок відкриття акредитива Дії уповноваженого банку-емітента під час здійснення авізування, виконання та підтвердження імпортного акредитива банками Порядок унесення наказодавцем акредитива змін та/або доповнень до умов імпортного акредитива Здійснення уповноваженим банком-емітентом операцій за імпортним акредитивом у разі визначення уповноваженого банку-емітента виконуючим банком Порядок оплати коштів за імпортним акредитивом Дострокове закриття (або анулювання) імпортного акредитива Здійснення уповноваженим банком-емітентом операцій за імпортним акредитивом у разі надання документів з розбіжностями Оплата комісійної винагороди та відшкодування витрат уповноваженому банку-емітенту Особливості розрахунків за імпортним трансферабельним (переказним) акредитивом Особливості здійснення операцій за імпортним акредитивом банком-емітентом за дорученням іншого уповноваженого банку, що обслуговує наказодавця акредитива ЗДІЙСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ БАНКОМ ОПЕРАЦІЙ ЗА ЕКСПОРТНИМ АКРЕДИТИВОМ Авізування умов акредитива уповноваженим банком бенефіціара в разі виконання ним функцій авізуючого та/або виконуючого банку Унесення змін та/або доповнень до умов експортного акредитива Порядок прийняття уповноваженим банком бенефіціара документів від бенефіціара Виконання уповноваженим банком бенефіціара, що є виконуючим банком, непідтвердженого експортного акредитива Виконання уповноваженим банком бенефіціара підтвердженого експортного акредитива Виконання уповноваженим банком бенефіціара експортного акредитива в разі отримання документів з розбіжностями Дострокове закриття (або анулювання) експортного акредитива Оплата комісійної винагороди та відшкодування витрат уповноваженого банку бенефіціара за обслуговування експортного акредитива Закриття Справи за експортним акредитивом в уповноваженому банку бенефіціара Особливості розрахунків за трансферабельним (переказним) акредитивом ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ БАНКОМ ОПЕРАЦІЙ ЗА РЕЗЕРВНИМИ АКРЕДИТИВАМИ Здійснення уповноваженим банком-резидентом операцій з відкриття (надання) резервного акредитива Здійснення уповноваженим банком-резидентом операцій за отриманими резервними акредитивами Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів, розроблені Міжнародною торговельною палатою (зі змінами і доповнен. 1993 р., публ. МТП N 500) ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯВ. ВИДИ АКРЕДИТИВІВ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НИХС. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬБ. ДОКУМЕНТИ ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ Порядок визначення строку та умов завершення імпортної операції без увезення товару на територію України, затверджено постановою Кабінета Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1392.ІV. Порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціямиІнструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями Загальні положення Розрахунки за експортними операціями Розрахунки за імпортними операціями Порядок здійснення банками контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями клієнтів банку Порядок надання інформації державним органам Відповідальність банків Правила використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів національного банку України Загальні положення Використання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон резидентами - юридичними особами та фізичними особами - підприємцями та іноземними представництвами Використання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків для забезпечення експлуатаційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, юридичними особами - резидентами та іноземними представництвами Використання готівкової іноземної валюти морськими агентами з метою виконання зобов'язань перед нерезидентами Інші випадки використання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків Використання готівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави Використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу резидентами - суб'єктами підприємницької діяльності під час їх перебування за кордоном Додаткові положення щодо проведення операцій з готівковою іноземною валютою Експорт - оподаткування та облік Експорт з передоплатоюВідображення авансів, отриманих у валюті, у бухгалтерському обліку Експорт з післяплатою Валютний контроль Експорт послуг - оподаткування та облік Імпорт - оподаткування та облік Придбання товару Купівля валюти або розрахунки з постачальником Коригування у разі зміни розрахунків Валютний контроль Курсові різниці та відображення внеску до статутного фонду Визначення балансової вартості іноземної валюти за офіційним курсом на дату звітного балансу за операціями з придбання та продажу іноземної валюти Відображення внеску до статутного фонду, отриманий в іноземній валюті ПОРЯДОК ВІДРЯДЖЕННЯ ЗА КОРДОН Порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам Порядок отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів і реєстрації договорів Загальні положення Порядок реєстрації договорів, укладених резидентами-позичальниками, крім уповноважених банків Контрольні функції обслуговуючого банку Порядок реєстрації договорів, укладених уповноваженими банками Порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам Особливості надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам Контрольні функції обслуговуючого банку Порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту Перелік документів, потрібних для отримання ліцензії Порядок розгляду документів для отримання ліцензії та її видачі Підстави для відмови у видачі ліцензії або внесенні змін до неї та підстави для скасування ліцензії Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" Загальні положенняСтаття 1. Визначення термінівСтаття 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльностіСтаття 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльностіСтаття 4. Види зовнішньоекономічної діяльностіСтаття 5. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльностіСтаття 6. Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та право, що застосовується до них Регулювання зовнішньоекономічної діяльностіСтаття 7. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльностіСтаття 8. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльностіСтаття 9. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльностіСтаття 10. Органи місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністюСтаття 11. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльностіСтаття 13. Принципи митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльностіСтаття 14. Ведення розрахунків та кредитування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльностіСтаття 15. Страхування зовнішньоекономічних операційСтаття 16. Ліцензування зовнішньоекономічних операційСтаття 17. Заборона окремих видів експорту та імпортуСтаття 18. Порядок застосування технічних регламентів, фармакологічних, санітарних, фітосанітарних, ветеринарних та екологічних заходів, стандартів та вимогСтаття 19. Спеціальні імпортні процедуриСтаття 20. Заходи щодо захисту економічної конкуренції в галузі зовнішньоекономічної діяльностіСтаття 21. Державне замовленняСтаття 22. Облік зовнішньоекономічних операцій, звітність та аудит суб'єктів зовнішньоекономічної діяльностіСтаття 23. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності Спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльностіСтаття 24. Спеціальні економічні зониСтаття 25. Інші спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності Економічні відносини України з іншими державами та міжнародними міжурядовими організаціямиСтаття 26. Економічні відносини України з іншими державамиСтаття 27. Відносини України з міжнародними міжурядовими економічними організаціями Захист прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної і господарської діяльності УкраїниСтаття 28. Захист прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами УкраїниСтаття 29. Заходи України у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угрупованьСтаття 30. Обмеження реекспортуСтаття 31. Заходи проти недобросовісної конкуренції та зростаючого імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльностіСтаття 32. Загальні засади відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльностіСтаття 33. Види та форми відповідальності у зовнішньоекономічній діяльностіСтаття 34. Відповідальність України як державиСтаття 35. Відповідальність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльностіСтаття 36. Порядок здійснення відповідальностіСтаття 37. Спеціальні санкції за порушення цього або пов'язаних з ним законів України Порядок розгляду спорів у зовнішньоекономічній діяльностіСтаття 38. Розгляд спорів, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльностіСтаття 39. Спори, що виникають при застосуванні цього Закону
 
>>