Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Основи логістики

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Програма навчального курсу "основи логістики" Логістика - інструмент розвитку ринкової економіки Поняття і сутність терміну логістика Історія та етапи розвитку логістики Завдання, функції та принципи логістики Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства Об'єкти логістичного управління Матеріальний потік, його параметри Класифікація матеріальних потоків Інформаційні потоки та їх класифікація Фінансові потоки та їх класифікація Конкурентні економічні потоки та їх логістизація Логістичні операції і їх види Концепції логістики Поняття та еволюція концепцій логістики Основні логістичні концепціїЛОПСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "JUST-IN-TIME" (ТОЧНО-ВЧАСНО)ЛОПСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "REQUIREMENTS/RESOURCE PLANNING" (ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБ В МАТЕРІАЛАХ/РЕСУРСАХ)ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "LEAN PRODUCTION" (ХУДЕ ВИРОБНИЦТВО)ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "DEMAND-DRIVEN TECHNIQUES" (РЕАГУВАННЯ НА ПОПИТ)МАКРОЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "TOTAL QUALITY MANAGEMENT" (ТОТАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ) Концепція інтегрованої логістики Логістика як загальноорганізаційна ринкова стратегія Методологія та наукова база логістики Логістичні системи та принципи їх утворення Класифікація логістичних систем. Логістичні мережі Характеристика основних методів логістики Основні показники логістики Методика закупок та розміщення замовлень Сутність та завдання закупівельної діяльності Організація системи постачання матеріальних ресурсів Логістичний цикл замовлення Особливості вибору постачальника Система доставки "точно-вчасно" в закупівельній логістиці Виробнича логістика Логістична концепція організації виробництва Мета, завдання та функції виробничої логістики Внутрішньовиробничі логістичні системи Штовхаючі і тягнучі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці Розподільча логістика Мета, завдання і функції розподільчої логістики Логістичні канали та логістичні ланцюги Логістичні посередники в дистрибуції Координація та інтеграція логістичних посередників Логістика запасів Місце та роль запасів у логістичній системі Види запасів Мотиви та принципи формування запасів ABC - аналіз та XYZ - аналіз і їх значення при визначенні логістичної стратегії управління запасами Загальна характеристика систем контролю запасів Основні проблеми доставки і споживання в логістичній системі Логістика складування Склади, їх роль та види Функції складів Вибір між власним складом і складом загального користування Визначення кількості складів та розміщення складської мережі Управління логістичним процесом на складі Ефективність складських систем Транспортна логістика Суть, значення та завдання транспортної логістики Логістична оцінка видів транспорту Транспортні тарифи та їх вплив на загальні логістичні витрати Системи доставки товарів Вибір оптимального перевізника та логістичних посередників Транспортний процес та його елементи Інформаційна логістика Логістичні інформаційні системи Сучасні інформаційні технології в логістиці Особливості використання штрих-кодів в логістиці Вдосконалення системи управління інформаційними логістичними потоками Логістичний сервіс Поняття та значення логістичного сервісу Класифікація видів сервісу Формування та оптимізація логістичного сервісу Методика визначення рівня логістичного сервісу
 
>>