Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Теорія і методика професійної освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Правові засади професійної освіти Законодавство України про освіту Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні та шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу у професійній школі Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) та шляхи його впровадження у практику Організаційно-педагогічні засади ступеневої освіти в Україні Неперервна освіта як світова тенденція Цільова комплексна програма "Вчитель" та шляхи її реалізації в сучасних умовах Загальні засади професійної освіти Тенденції суспільного розвитку і вимоги до підготовки спеціалістів у професійній школі Мета, завдання і принципи професійної освіти Педагогічний процес у професійній школіПолітехнічні основи професійно-технічної освіти Структура закладів професійної освіти Взаємозв'язок професійно-технічної та загальноосвітньої підготовки в закладах професійно-технічної освіти як педагогічна проблема Формування професійної компетентності й особистості майбутнього фахівця у професійних навчально-виховних закладах Виховний процес у закладах професійної освіти Особливості професійної освіти в різних країнах Дидактика професійної освіти Дидактика як теорія освіти і навчанняПредмет та основні категорії дидактикиРеалізація діяльнісного підходу в навчанніПринципи дидактики. Дидактичні принципи виробничого навчанняБлочно-модульний підхід до навчання у професійній школі Засоби навчання та особливості їх використання у процесі опанування загальнотехнічних і спеціальних предметів Нові інформаційні технології у вивченні загальнотехнічних і спеціальних предметів. Методика використання комп'ютерів на уроках Базовий та варіативний компоненти у змісті професійної освіти Методи теоретичного професійного навчання та рекомендації щодо їх застосуванняМетоди навчання, їх сутність та класифікаціяСловесні методи навчанняНаочні методи навчанняПрактичні методи навчанняІндуктивні та дедуктивні методи навчанняРепродуктивні та проблемно-пошукові методи навчанняМетоди стимулювання навчальної діяльностіМетоди контролю і самоконтролю в навчанніМетоди виробничого навчання Методика підготовки та проведення інтегрованих теоретичних і практичних занятьСучасні тенденції розвитку практичних занятьНавчальне заняття-виставказ розвитку критичного мислення (Дж. Стіл, К. Мередіт, І. Темпл)Навчальне заняття-судНавчальне заняття-гра "Імідж сучасного навчального закладу" Проблеми формування мотивації учіння і праці у студентів професійних закладів освіти Форми організації навчального процесу у професійному навчальному закладіСемінарське заняттяКонсультаціяЛабораторно-практичне заняттяСамостійна робота Організація навчальної діяльності студентів з використанням методів проблемного навчання Організація самостійної роботи студентів Використання гри у навчально-виховному процесі професійних закладів освітиРольова гра "Прес-конференція"Ділова гра "Гексагон"Ділова гра "Цех"Гра "Бій ораторів"Гра "Конкурс ситуацій"Гра "Прес-конференція"Гра "Презентація нових технологій"Гра "Вибори директора" ("Конкурс менеджерів") Виробниче навчання, його зв'язок з теоретичними заняттями. Навчання в майстернях навчальних закладів і на виробництві Форми організації виробничого навчанняУрок виробничого навчання в умовах полігоназ виробничого навчання в навчальному цехув цехах базового підприємства Дидактичні проблеми організації та змісту практики студентів Особливості дистанційного навчання Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентівПринципи і типи контролюКомпоненти контролюФорми контролюМетоди контролю Організація і методика виконання письмової екзаменаційної (курсової, дипломної, магістерської) роботи: загальна характеристикаПослідовність виконання письмових екзаменаційної, курсової, дипломної робітПідготовчий етап роботи над екзаменаційною (курсовою, дипломною) роботоюРобота над текстом екзаменаційної (курсової, дипломної) роботиЗаключний етап роботи над екзаменаційною (курсовою, дипломною) роботоюПідготовка до захисту та захист письмової екзаменаційної (курсової, дипломної) роботиКерівництво курсовою/дипломною роботою та її рецензуванняМагістерська робота як кваліфікаційне дослідження Особистість викладача в системі професійної освіти Педагогічна культура викладача професійних закладів освітиПрофесійна компетентність, професіоналізмПедагогічна техніка (мистецтво, майстерність, уміння) Педагогічне наставництво студентської групи у вищій професійній школі Педагогічна взаємодія викладача із сім'ями учнів і студентів Функції професійної діяльності тьютора в системі дистанційної освіти Професійна мобільність викладача професійної школи Професійна усталеність викладача професійної школи class=contlk_lev3 href='/1854051655102/pedagogika/motivatsiyniy_komponent#817'>Мотиваційний компонентЕмоційно-вольовий компонентОсобистісний компонентПрофесійно-педагогічний компонент Специфіка науково-педагогічного дослідження у професійній школі Методологія науково-педагогічного дослідження Застосування логічних законів і правил у педагогіціКритика демонстрації Методи дослідження та їх застосування у педагогічній діяльностіМетоди теоретичних дослідженьМетоди, що застосовуються на емпіричному і теоретичному рівнях дослідженьМетоди математичної і статистичної обробки педагогічних досліджень Організація і проведення педагогічних дослідженьЕтапи педагогічних дослідженьРозробка програми дослідженняАналіз та інтерпретація одержаних даних
 
>>