Повна версія

Головна arrow Право arrow Аграрне право України

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Загальна частина Загальні положення аграрного права Історія виникнення та розвиток аграрного законодавства в Україні Аграрне законодавство середини XIX - першої чверті XX ст. Аграрне законодавство доби української революції (1917-1921 рр.) Виникнення та становлення українського радянського аграрного законодавства Аграрне право як самостійна галузь права України Поняття аграрного права як галузі права, науки та навчальної дисципліни Предмет аграрного права Характеристика методів аграрного права Принципи аграрного права Принцип забезпечення потреб населення і промисловості безпечною і якісною сільськогосподарською сировиною. Принцип забезпечення продовольчої безпеки держав Принцип урахування особливостей сільськогосподарської діяльності. Принцип вільного обрання селянами форм і напрямів сільськогосподарської діяльності. Принцип забезпечення рівності учасників аграрних правовідносин. Принцип підвищення ефективності державного регулювання аграрного сектора економіки. Принцип забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства. Принцип пріоритетності соціального розвитку села. Принцип екологізації сільського господарства. Принцип гарантованості захисту прав сільськогосподарських товаровиробників. Принцип постійного удосконалення механізму правового регулювання аграрних відносин. Принцип запозичення позитивного досвіду правового регулювання аграрних відносин зарубіжними країнами. Система аграрного права Поняття, види і зміст аграрних правовідносин Джерела аграрного права Загальна характеристика джерел аграрного права Конституція України - правова основа джерел аграрного права Аграрні закони України Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел аграрного права Загальна характеристика суб'єктів аграрного права Характеристика учасників сільськогосподарського виробництва як суб'єктів аграрного права Поняття "сільськогосподарський товаровиробник" і "сільськогосподарське підприємство" Загальні засади створення і державної реєстрації сільськогосподарських товаровиробників Характеристика установчих документів сільськогосподарських підприємств Особливості припинення сільськогосподарських підприємств Правові засади реформування земельних та майнових відносин Порядок і умови приватизації майна державних підприємств у АПК Загальні засади правового регулювання приватизації у аграрному секторі економіки Приватизація майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств Приватизація майна несільськогосподарських підприємств Особливості приватизації в окремих галузях АПК Правове регулювання паювання земель в аграрному секторі економіки Етапи реформування земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах та організаціях Поняття земельної частки (паю). Право земельної частки (паю) Правове регулювання договорів оренди земельної частки (паю) Порядок виділення на місцевості земельної ділянки власнику земельної частки (паю) Правове регулювання паювання майна Правові засади паювання майна недержавного сільськогосподарського підприємства Порядок перепаювання майна колективних сільськогосподарських підприємств Поняття і ознаки майнового паю Право на майновий пай Правове регулювання використання майнових паїв Правові засади управління в АПК та відповідальність за правопорушення Правові засади державного регулювання сільського господарства Поняття та зміст державного регулювання сільським господарством Повноваження Міністерства аграрної політики України та його органів на місцях Інші органи державного управління у галузі сільського господарства Державні сільськогосподарські інспекції-органи державного контролю в АПК Загальна характеристика контрольно-інспекційних органів у АПК Сільськогосподарські інспекції у рослинництві Сільськогосподарські інспекції у тваринництві та рибницькій галузі Контрольно-інспекційні органи в обслуговуючих галузях АПК Юридична відповідальність за правопорушення в аграрному секторі економіки України Загальні засади формування інституту аграрно-правової відповідальності Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у сільському виробництві Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств Адміністративна відповідальність за порушення у сільському господарстві Майнова відповідальність за аграрні правопорушення Аграрні правопорушення як підстави настання кримінальної відповідальностіОСОБЛИВА ЧАСТИНА Правове становище окремих суб'єктів господарювання в сільському господарстві Правове становище державних сільськогосподарських підприємств Поняття державного сільськогосподарського підприємства Правовий режимі майно та земель державних сільськогосподарських підприємств Особливості здійснення господарської діяльності державними сільськогосподарськими підприємствами Правові засади управлінської діяльності на державних сільськогосподарських підприємствах Правові засади діяльності сільськогосподарських кооперативів Поняття, основні риси сільськогосподарських кооперативів та їх види Право членства в сільськогосподарських кооперативах Порядок управління в сільськогосподарських кооперативах Правовий режим маймо то землі в сільськогосподарських кооперативах Правове становище фермерських господарств Поняття та порядок створення фермерського господарства Земельні то майнові відносини у фермерському господарстві Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства Правове становище сільськогосподарських товариств Поняття, правові ознаки та види сільськогосподарських товариств Порядок то особливості утворення сільськогосподарського акціонерного товариства і товариства з обмеженою відповідальністю Правовий режим майна та землі сільськогосподарських товариств Правові засади діяльності приватно-орендних сільськогосподарських підприємств Поняття, ознаки і загальні юридичні засади виникнення приватно-орендних сільськогосподарських підприємств Правовий режим майна приватно-орендних сільськогосподарських підприємств Особливості юридичної відповідальності приватно-орендних сільськогосподарських підприємств Правове регулювання ведення особистого селянського господарства Поняття та ознаки особистого селянського господарства Правовий режим земель та майна особистого селянського господарства Державна підтримка особистих селянських господарств Правове регулювання виробничо-господарської та окремих видів діяльності у сільському господарстві Правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств Поняття виробничо-господарської діяльності аграрних товаровиробників Поняття і види виробничо-господарської спеціалізації аграрних товаровиробників Правове регулювання діяльності промислів та підсобних промислових господарств Правове регулювання якості та безпечності сільськогосподарської продукції Поняття і зміст якості та безпечності сільськогосподарської продукції Правове регулювання запровадження у виробництво сільськогосподарської продукції генетично модифікованих організмів Стандартизація і сертифікація як нормативні засади якісності й безпечності сільськогосподарської продукції Правове регулювання рослинництва Загально характеристика правового регулювання галузі рослинництва Правова охорона прав на сорти рослин Суб'єкти і об'єкти насінництва та розсадництва Порядок реалізації насіння і садивного матеріалу Правове регулювання захисту сільськогосподарських рослин Карантинний режим як прояв особливого режиму захисту рослин Правові аспекти вирощування наркотичних рослин Правове регулювання галузі тваринництва Загальна характеристика правового регулювання галузі тваринництва Правове регулювання племінної справи у тваринництві Правові засади виробництва молока і м'яса Правове регулювання виробництва рибної продукції Правове регулювання бджільництва Правове регулювання виробництва інших продуктів тваринництва Правове регулювання ветеринарної справи в Україні Правові засади ветеринарної справи Правовий статус фахівців ветеринарної медицини підприємств, господарств Правове регулювання виробництва ветеринарних препаратів, кормів та добавок Правові заходи дотримання біологічно! безпеки у сільськогосподарському тваринництві Правове забезпечення сільськогосподарського дорадництва Поняття, зміст і завдання сільськогосподарської дорадчої діяльності Правові засади професійного навчання сільськогосподарських дорадників Юридичні підстави здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності Правові засади фінансування дорадчої діяльності Правове регулювання ринкових відносин в АПК Правове регулювання аграрного ринку Правове регулювання аграрного ринку, його інфраструктура Правове становище Аграрної біржі Правове становище Аграрного фонду Правове регулювання ринку зерна Поняття зернових ресурсів. Порядок декларування зерна Договір складського зберігання зерна. Поняття складських документів Порядок здійснення заставних закупівель зерна Порядок здійснення форвардних закупівель зерна Аграрно-договірні відносини Поняття та види аграрно-правових договорів Договори у сфері реалізації сільськогосподарської продукції Договори кредитування та фінансового лізингу за участю аграрних товаровиробників Договори виробничо-технічного обслуговування Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств Поняття то види зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств Правові засади тарифного регулювання експорту (імпорту) сільськогосподарської продукції Правові засади нетарифного регулювання експорту (імпорту) сільськогосподарської продукції Правове регулювання здійснення контролю за імпортом сільськогосподарської продукції Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств Правове регулювання сплати фіксованого сільськогосподарського податку Суб'єкти фіксованого сільськогосподарського податку Окремі вимоги до платників фіксованого сільськогосподарського податку Порядок реєстрації (зняття з реєстрації) платника фіксованого сільськогосподарського податку Об'єкт та ставка фіксованого сільськогосподарського податку Порядок нарахування та сплати фіксованого сільськогосподарського податку Правове регулювання страхування у сільському господарстві Поняття то класифікація видів страхування у сільському господарстві Договір страхування за участю сільськогосподарських підприємств: поняття, зміст та специфіка Основні умови то порядок страхування майна сільськогосподарських підприємств Правове регулювання інвестицій у сільське господарство Загальні правові засади формування аграрних інвестиційних відносин Поняття і зміст аграрних інвестиційних правовідносин Особливості правового режиму регулювання інвестиційної діяльності вітчизняних та іноземних інвестицій у сільському господарстві України Правове регулювання соціального розвитку села і аграрних трудових відносин Правове регулювання соціального розвитку села Соціальний розвиток села як інститут аграрного права Правовий режим об'єктів соціальної інфраструктури села Правове регулювання житлового будівництва та комунального господарства на селі/a> Правове регулювання побутового обслуговування жителів села Особливості правового регулювання трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах Загальна характеристика правового регулювання трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах Порядок виникнення і припинення трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах Особливості правового регулювання оплати праці в сільському господарстві Облік робочого часу в сільськогосподарських підприємствах. Підсумований облік робочого часу Право на відпочинок працівників сільського господарства Правове забезпечення додержання дисципліни праці на підприємствах АПК Правове забезпечення підготовки кадрів для села Правове регулювання охорони праці в сільському господарстві Поняття та джерела охорони праці в сільському господарстві Організація охорони праці в сільськогосподарських підприємствах Охорона праці окремих категорій працюючих у сільському господарстві Особливості охорони праці в галузях сільського господарства Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві Поняття, принципи та види використання природних ресурсів у сільському господарстві Особливості використання водних ресурсів та надр у сільському господарстві Особливості використання лісових ресурсів, рослинного та тваринного світу в сільському господарстві Правовий режим земель сільськогосподарського призначення Поняття земель сільськогосподарського призначення Особливості суб'єктного складу у відносинах власності та користування землями сільськогосподарського призначення Особливості набуття прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначенняСпрощена процедура приватизаціїУскладнена процедура приватизаціїЗагальна процедура приватизаціїПорядок оформлення права постійного користування земельними ділянкамиНабуття земельних ділянок сільськогосподарського призначення на умовах орендиПорядок набуття земельних ділянок сільськогосподарського призначення шляхом укладання цивільно-правових угодПрава та обов'язки суб'єктів при використанні земель сільськогосподарського призначенняСПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА Аграрне законодавство зарубіжних країн Аграрне законодавство країн-членів ЄС Сільське господарство України після вступу до СОТ Загальна характеристика аграрного законодавства держав ЄС Програми підтримки сільського господарства держав, які нещодавно набули права членства в СОТ
 
>>