Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг соціальних послуг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК "ФІЛОСОФІЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ" Парадигма маркетингу соціальних послуг як "філософія ринкової економіки" Види маркетингу соціальних послуг в контексті ринкової концепції управлінняФормування ціни, її призначення та зміст Основні характеристики соціальної послуги, її природа та класифікація Маркетинг соціальних послуг в контексті "філософії ринку" та ринкової економікиОсобливості "філософії ринку" соціальних послуг Маркетингове мислення чи клієнтоманіяВисновки СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ Складові поняття маркетингу соціальних послуг Сутність соціальних послуг як маркетингових продуктів Характеристика ринку соціальних послуг Принципи, функції і концепції маркетингу соціальних послугЗагальні функції соціальних послугОпераційна функціяФункція управління персоналом в сфері маркетингу соціальних послуг Висновки СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ В СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА Сутність підприємництва та його регулювання державою Етика підприємництва та його соціальна відповідальність Маркетинг як складова частина менеджменту підприємництваСтатична структуризація менеджментуДинамічна структуризація менеджменту Концепція соціально-етичного маркетингу Маркетингове управління підприємством Соціальна відповідальність та етика маркетингу в сфері підприємництваВисновки СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ Теоретико-методологічні засади аналізу соціальної політикиМетодологія дослідження Умови, напрями та моделі реалізації соціальної політикиОсновні завдання управління залежно від стану соціальної системиНапрями гуманітарної політики Соціальний захист: сутність, особливості Становлення та розвиток соціального захисту в Україні Особливості соціального захисту в соціальних державахСоціальний захист в ЄСВисновки СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ Проблеми розроблення міжнародних стандартів та системи якості соціальних послуг Характеристика соціальних послуг у системі якості Ключові аспекти системи якості соціальних послуг та відповідальності керівництва Персонал і матеріальні ресурси в системі якості соціальних послуг Структура системи якості соціальних послуг Процеси маркетингу та зобов'язання постачальника в системі якості соціальних послуг Процеси проектування в системі якості соціальних послуг Процеси надання соціальних послуг у системі якості Аналіз якості виконання соціальних послуг та підвищення їх ефективностіВисновки МАРКЕТИНГ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ ТУРИЗМУ Визначення суті маркетингу в сфері туризму Основні характеристики туристичного ринку Визначення туристичного продукту Основні характеристики маркетингового середовища туристичної фірми Маркетингові дослідження конкурентів Основні прийоми сегментації туристичного ринку Теоретичні та практичні засади визначення цільового ринку Загальні аспекти позиціонування туристичного продукту Особливості стимулювання збуту в туристичній галузі Маркетингові комунікації як засіб ефективного просування туристичного продукту Основні прийоми стимулювання збуту в сфері туризмуРекламаВисновки МАРКЕТИНГ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У СТРАХОВОМУ БІЗНЕСІ Маркетинг у страховому бізнесі. Загальні відомості про страхуванняФорми та види страхуванняСтрахові платежі та тарифиДоговори та правила страхування Страховий маркетинг: функції, принципи, завдання, стратегії Організація маркетингової служби в страховій компанії Маркетингові дослідження та маркетингова політика у страхуванніПринципи сегментування страхового ринкуМаркетингова політика страхувальникаКанали реалізації страхових продуктівВисновки МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ Специфіка підприємства культури Основні виміри культурного продукту Ринковий попит на культурний продукт Поведінка споживачів в контексті споживання певного культурного продукту Концепція позиціонування з огляду на конкурентів та цільові сегменти Цінова політика в сфері маркетингу соціальних послугМетоди ціноутворення Маркетинг соціальних послуг в контексті глобалізації та взаємовпливу культур Маркетинг соціальних послуг в сфері дозвілляВисновки СУБ'ЄКТИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ Роль держави в забезпеченні соціальних послуг Призначення громадянського суспільства Місце неурядових організацій у громадянському суспільстві Неурядові організації в Україні Неурядові організації як партнери влади в наданні соціальних послуг Основи соціальної роботи для неурядових організацій Реалізація принципу взаємного доповнення Досвід функціонування неурядових організацій в зарубіжних країнах Досвід Великобританії Досвід Німеччини Досвід Польщі Досвід Бельгії Правове регулювання соціальних послуг Механізми фінансування неурядових організацій в якості надавачів соціальних послугВисновки ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МАРКЕТИНГУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ Соціальні послуги як невід'ємна частина суспільного устрою з а рубіжних країн Досвід задоволення соціальних потреб в громадах Світові моделі надання соціальних послуг Механізм надання соціальних послуг в країнах ЄвросоюзуВисновки МАРКЕТИНГ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ Історія становлення консалтингу Становлення та розвиток українського ринку консалтингових послуг Структура ринку консалтингових послуг в Україні Динаміка рівня попиту на консалтингові послуги в Україні Критерії вибору консалтингової фірми Визначення консалтингових послуг як товару Поняття консалтингових послуг Управлінське консультування як специфічний вид діяльності Мета, завдання та етапи консультування Класифікація консалтингових послуг Міжнародна класифікація консалтингових послуг Класифікація консалтингових послуг в Україні Сегментація ринку консалтингових послуг України Канали залучення замовлень від колишніх клієнтів та нових клієнтів Цінова політика на ринку консалтингових послуг Типові помилки в маркетингу консалтингових послугВисновки МАРКЕТИНГ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ БУДІВНИЦТВА Теоретичні та практичні аспекти формування маркетингової концепції соціальних послуг будівельної організації Види маркетингу у діяльності будівельних організацій Концепція маркетингу соціальних послуг будівельної організації Маркетингове управління соціальними послугами будівельної організації Методологічний підхід, принципи та методи оцінки ефективності соціальних послуг будівельної організаціїВисновки ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕРВІСУ Особливості маркетингу соціальних послуг в агропромисловому сервісі Послуги розробки маркетингової концепції підготовки підприємства-переробника сільськогосподарської продукції до випуску нової продукції Вибір стратегічних напрямків розвитку як послуга для сільськогосподарського підприємства Впровадження організаційної структури управління на прикладі підприємства TOB "АПК "Солоха", орієнтованої на реалізацію маркетингової концепції Послуга реорганізації маркетингового підрозділу підприємства (на прикладі TOB "АПК "Солоха")Організаційні структури маркетингових підрозділів Використання нових інформаційних технологій для підвищення конкурентоспроможності TOB "АПК "Солоха"Висновки ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ Інфраструктура соціальної роботи: методологічний сенс концепту Система соціальної роботи та необхідність її інфраструктурного забезпечення Функціональний аналіз інфраструктури соціальної роботи Морфологічний аналіз інфраструктури соціальної роботиГалузі життєдіяльності людиниВисновки СОЦІАЛЬНИЙ ТА МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ Мета і сутність соціального аналізу Оцінка соціального середовища проектуОцінка рівня та якості життя населенняСоціальна структура суспільстваСклад населення проекту Оцінка населення проекту Проектування соціально-культурного середовища проекту Методика залучення населення до роботи над проектом Показники та індикатори соціального розвитку Загальні підходи до оцінки фінансової стійкості проекту Схема аналізу маркетингового плану Аналіз комерційної реальності проекту Аналіз забезпеченості проекту матеріальними ресурсамиВисновки ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ Інформаційне забезпечення управління маркетингом соціальних послугСкладові комплексу маркетингу (по Котлеру) Реклама як засіб здійснення маркетингу соціальних послугВнутріфірмова рекламаРеклама з метою створення престижу підприємства в суспільстві (Public Relations)Реклама з метою розширення збуту Основні типи реклами, планування реклами та цілі стратегії рекламиПроцес планування рекламиОцінка економічної ефективності реклами Дизайн в стратегій маркетингу та рекламної діяльності Управління електронною комерцією і онлайновий маркетинг соціальних послугВисновки
 
>>