Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Загальне діловодство

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ Основи побудови діловодних процесівЗначення діловодства в суспільствіБазові поняття діловодстваТерміни та визначення понять в керуванні документацієюПринципи організації діловодних процесівПринцип однократної реєстрації документівПринцип децентралізації відповідальностіПринцип паралельності обробки документівНормативна база діловодства Форми організування роботи з документамиОрганізаційна побудова служб діловодстваЗавдання служби діловодстваФункції працівників служби діловодстваОсновні вимоги до керівника служби діловодства, його права Документ: основні поняття, властивості та функціїВизначення основних понятьОфіційні документиУправлінські документиАрхівні документиЕлектронні документиВластивості, ознаки та функції службових документів Поділ документів за ознаками та властивостямиДиференціація службових документів в організаціїПервинне групування службових документівТипологізація документівКласифікація управлінської документаціїТипові і профільні службові документиУніфікація та стандартизація службових документівТрафаретизація службових документів Вимоги до оформлення документівЗагальні правила оформлення документівРозміщення заголовкової частини бланкаРозміщення реквізитівОформлення сторінок документаНумерація сторінок документаЧленування та нумерація частин текстуПравила оформлення заголовків і підзаголовківПрийоми виділення окремих частин текстуОформлення приміток, додатків і підстав до текстуВиготовлення копійРозмноження документів Комп'ютеризація діловодних процесівСуть комп'ютеризації діловодстваЗавдання щодо інформатизації діловодних процесівВпровадження інформаційних технологій в діловодствіПобудова роботи електронної канцеляріїОсобливості створення електронних документівОсновні види роботи з документами в електронній канцелярії ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВОГО ДОКУМЕНТА Побудова формуляр-зразка документаВизначення поняття реквізит документаВизначення поняття формуляр-зразок документаСклад реквізитів формуляр-зразка документаПостійні та змінні реквізити документаПоздовжнє та кутове розміщення реквізитів. Складання заголовка документаЗагальні вимоги до складання заголовка документаПроставляння найменування автора документаПроставляння назви виду документа Датування та індексування документівДатування службових документівІндексація службових документів Адресування та оформлення тексту документаАдресування документаСкладання тексту документа Погодження та засвідчення документівВнутрішнє та зовнішнє погодження документаЗасвідчення документів Проставлення відміток на документіВідмітки на документах показують стадії проходження і виконання останніхВідмітка про наявність додатків (реквізит 22). Використання реквізитів у міжнародному листуванні"Заголовок" (The letterhead). "Вказівка на посилання" (The reference line). "Дата" (The date). "Адресат" (The inside address). "Вступне звернення" (The salutation). "Посилання на зміст листа" (The subject line). Заключна фраза ввічливості (The complimentary close). СТИЛІСТИКА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ Загальні положення щодо написання текстуОсобливості офіційно-ділового стилю документівКомунікативні якості тексту документаОсновні елементи тексту документаПравила підготовки тексту документа Класифікація документів за способом викладу матеріалуДокументи з низьким рівнем стандартизації та правила їх викладуДокументи з високим рівнем стандартизації Граматична форма ділових документівВживання іменниківСкладні випадки керування в службових документахАбревіатури та графічні скорочення Синтаксичні конструкції ділових документів, їх особливостіВживання ланцюгових зв'язківСпецифіка синтаксису Застосування мовних засобівТермін у діловому мовленніВимога до вживання термінівВикористання професіоналізмівПричини впровадження суржику Синоніми та пароніми в діловому мовленніСинонімічний вибір словаПриклади вживання окремих слів з різними значеннямиПриклади застосування паронімів Особливості складання тексту ділових листівВизначення мети листаСтиль ділового листаТон листаТипи речень ділового листа СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ Розробка нормативно-правових документівВизначення нормативно-правового актаПрийняття законівКласифікація законів Підготовка підзаконних нормативно-правових актівОсобливості підготовки постанов Підготовка розпорядчих документівРозпорядчі документи - як особлива група організаційно-розпорядчої документаціїОсобливості складання розпорядчих документівПідготовка проектів наказів (розпоряджень)Підготовка наказів з основної діяльностіВимоги до тексту наказівПідготовка наказів з адміністративно-господарських питаньПідготовка наказів з кадрових питань (особового складу)Особливості оформлення спільних наказівВидача вказівокПрийняття ухвалПідготовка розпорядженьПідготовка рішеньВидання приписів Складання організаційних документівОсобливості створення організаційних документівПідготовка положеньПідготовка статутівПідготовка регламентівСкладання інструкційСкладання розкладівПідготовка правилУкладання договорів Оформлення документів колегіальних органівПідготовка документів до засідань колегіальних органівОсобливості документування проведення нарадСкладання протоколівНаписання стенограмПідготовка повідомлень Створення довідково-інформаційних документівСкладання актівСкладання анкетСкладання анотаційСкладання відгуківПідготовка висновківСкладання графіків відпустокПідготовка довідокПідготовка доповідейПідготовка ділових записокПідготовка запрошеньНаписання заявПідготовка звітівПідготовка зведеньПідготовка клопотаньНаписання наукових робітНаписання оголошеньПідготовка оглядівСкладання планів роботиСкладання поданняПідготовка прес-релізівПідготовка пропозиційСкладання рапортівПідготовка рефератівНаписання рецензійНаписання скаргПідготовка списківНаписання службових листівПідготовка телеграмСкладання телефонограмЗастосування таблицьДокументування службових відряджень ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ Загальні засади побудови документообігуДокументообіг та система управлінняДокументі потоки в установіОрганізування раціональної побудови документообігуВпровадження систем електронного документообігу Долучений документів до документаційної системиОрганізація долучення документів до документаційних системТехнологічні аспекти долучення документівОснови функціонування автоматизованих систем діловодстваТехнології діловодства та програмні системи його автоматизаціїСистеми автоматизації діловодних процесів Проходження, опрацювання та відправлення ділової кореспонденціїВизначення обсягів документообігуОрганізація передачі документів виконавцямРобота з традиційними документами у підрозділахОсобливості роботи з електронними документамиОпрацювання та відправлення кореспонденціїЗастосування електронного підписуСтворення корпоративного центру сертифікації ключів Організація контролю за ходом виконання документівОсновні засади контролюЗавдання і порядок контролюСтроки виконання документівЗдійснення контролю за виконанням документівІнформаційно-довідкова робота з документамиВпровадження автоматизованої форми контролю СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯСистематизація документівТипова та примірна номенклатура справРозробка індивідуальної номенклатури справ структурного підрозділуЗаповнення граф номенклатури справВикористання переліків типових документівПобудова зведеної номенклатури справОформлення й погодження номенклатури справФормування справ з паперовими носіямиПравила формування окремих видів справОсобливості систематизації електронних документів Оперативне зберігання документівВизначення місця зберігання документівВилучення документів зі справЗберігання електронних документівЗастосування засобів оргтехніки Підготовка справ до подальшого зберігання і використанняЕкспертиза цінності документівОформлення справОформлення обкладинки справиСкладання описів справПравила передачі справ на зберіганняКонтроль за обігом і виконанням документівОсобливості переміщення в архів електронних документів Особливості архівної роботиВимоги до традиційних архівних приміщеньРобота з документами в архівосховищіФункціонування корпоративних електронних архівівПроблеми розвитку електронних архівів Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадянХарактеристика зверненьАдресування звернень і послідовність їх розглядуПорядок контролю за розглядом письмових та усних звернень громадянРозгляд пропозицій, заяв і скаргОсобистий прийом громадян Робота з документами, що містять комерційну таємницюВизначення основних понятьУмови віднесення інформації до конфіденційноїЗаходи щодо захисту комерційної таємниціОсобливості комерційного діловодстваОперативне зберігання документів з грифом обмеження доступуПередача справ до архіву
 
>>