Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Частина1. Теоретичні основи побудови та функціонування банківської системи Сутність банківської системи України Банківська система: сутність, принципи побудови та функції Організація і функціонування провідних банківських систем зарубіжних країнСхеми побудови банківської системи розвинених зарубіжних країн Еволюція банківської справи Становлення та розвиток банківської системи України Центральний банк у банківський системі країни Центральні банки в зарубіжних країнах Національний банк України та грошово-кредитна політика Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) Банки як провідні суб'єкти фінансового посередництва. Функції банків Фінансові посередники на грошовому ринку Сутність поняття "банк". Види комерційних банків Функції банків, види банківських операцій Порядок реєстрації комерційного банку та ліцензування його діяльностіТипова організаційна структура комерційного банкуСтратегічні фактори, що забезпечують успіх банківської діяльностіОперативні фактори, що забезпечують успіх банківської діяльності Банки в національній економіці Операції банків по обслуговуванню платіжного обігу Основи організації грошових розрахунків та порядок оформлення розрахункових документів Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика Порядок відкриття рахунків у банках Організація готівкових грошових розрахунків Пасивні операції банків по залученню та запозиченню коштів Капітал комерційного банку, його склад та структура Власний капітал комерційного банку та його формуванняОбмеження на присутність гібридних інструментів у капіталі.Підхід R&I (Японія) Залучений капітал комерційного банку та його характеристика Управління залученим капіталом комерційного банку Активні операції комерційних банків. кредитні операції банків Поняття банківського кредиту та його класифікація Кредитна угода та етапи процесу кредитування Способи нарахування відсотків за кредитами Формування та використання резерву на покриття можливих втрат за позиками комерційних банків Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів Методи кредитування клієнтів банкуМетоди кредитування клієнтів банку Форми позичкового рахунку Окремі види кредитних операцій Кредити, пов'язані з вексельним обігомКредити під заставу цінних паперівІпотечний кредитЛізинговий кредитСільськогосподарський кредитСпоживчий кредитКонсорціумний кредит Операції банків з цінними паперами Поняття та види банківських інвестицій Діяльність комерційного банку на ринку цінних паперів Посередницькі операції комерційного банку на фондовому ринку Операції банків в іноземній валюті Здійснення розрахунків в іноземній валюті по зовнішньоекономічних угодах Фінансування експортно-імпортних угод Посередницькі операції комерційних банків з іноземною валютою Контроль та безпека діяльності комерційних банків Фінансовий аналіз діяльності комерційних банків Сутність фінансового аналізу діяльності комерційних банків Аналіз фінансового стану банків Аналіз фінансових результатів діяльності банків Аналіз ефективності діяльності комерційних банків Економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків Банківська статистика Предмет, метод і завдання банківської статистики Статистика ресурсів комерційних банківСистема статистичних показників кредитної діяльності Статистика доходів і витрат банкуМетоди статистичного аналізу доходів банкуМетоди статистичного аналізу витратНапрями і методи аналізу прибутку та прибутковості банківської діяльності Сучасний інструментарій аналізу банку Стратегії та моделі управління активами і пасивами банку Декомпозиційний аналіз прибутковості власного капіталу банку Показник GAP як індикатор чутливості балансу Аналіз дюрації та імунізація балансу банку Стратегії управління валютним ризиком банку Банківський менеджмент Основи банківського менеджменту Банківський менеджмент за спрямуванням управлінських рішень Організація контролю банківської діяльності Процес управління інформаційними технологіями та організація ефективних систем безпеки захисту інформації Регулювання, нагляд і контроль банківської діяльності Основи регулювання, нагляду та контролю банківської діяльності Особливості розробки стандартів Базельського комітету з питань банківського нагляду Фінансовий механізм державного регулювання банківської діяльності в Україні Фінансовий моніторинг банківської діяльності Поняття та структура функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Суб'єкти первинного та державного фінансового моніторингу Сутність та засоби легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та відмивання грошей Міжнародне регулювання боротьби з відмиванням грошей Фінансова безпека банківського сектору Сутність фінансової безпеки банківського сектору Методичний інструментарій забезпечення фінансової безпеки банків Моральні ризики й асиметрія інформації в банківській діяльності та методи їх мінімізації
 
>>