Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Фінансова статистика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Фінансова статистика як наука про розвиток фінансового сектору "Фінансова статистика як наука" Місце фінансової статистики в системі статистичних дисциплін та особливості її предмета Завдання, функції та особливості методології фінансової статистики Організація статистики фінансів: міжнародний та вітчизняний аспекти "Фінансовий сектор в економічній системі країни" Принципи побудови і основні категорії системи національних рахунків Класифікація інституційних секторів економіки в СНР Фінансовий сектор економіки та його структура Особливості відображення фінансових операцій в системі національних рахунків Статистика міжнародних та державних фінансів "Статистичне вивчення зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних фінансів" Зміст, мета, основні завдання та структура статистики зовнішньоекономічної діяльності Статистика зовнішньої торгівлі Складання міжнародної інвестиційної позиції та статистичне вивчення прямих іноземних інвестицій Статистичний аналіз валютних курсів "Статистика бюджету і державного боргу" Зміст, мета та основні завдання вивчення статистики державного бюджету Статистичні методи аналізу виконання і структури державного бюджету Статистичне вивчення формування доходів та видатків державного бюджету Статистичний аналіз бюджетного дефіциту та державного боргу Грошово-кредитна статистика "Статистика грошового обігу" Сутність грошового обігу та завдання його статистичного вивчення Система показників статистики грошей та грошового обігу Макроекономічні показники статистики грошей і грошового обігу Види грошей та їх фінансово-статистична характеристика Основні статистичні показники грошової маси Напрями та методи статистичного аналізу грошового обігуСтатистичний аналіз швидкості обігу грошейСтатистичний аналіз динаміки і структури грошової маси та її впливу на рівень інфляції "Статистичне вивчення інфляції" Сутність інфляції та необхідність її статистичного вивчення Статистика цін як інформаційна основа статистичного вивчення інфляції Аналіз рівня та структури цін Основні принципи обчислення і аналізу індексів цін Методичний інструментарій вимірювання рівня та динаміки інфляційних процесів Індекс споживчих цін Індекс цін на засоби виробництва (цін виробників) Дефлятор ВВП Індекс купівельної спроможності Індекс вартості життя Статистика фінансового посередництва "Статистика банківської діяльності" Зміст, мета та основні завдання статистики банківської діяльності Статистичне вивчення стану та розвитку банківської системи Статистичне оцінювання діяльності центрального банку країни Статистичний аналіз банківської діяльності "Статистика діяльності небанківських фінансових посередників" Предмет і завдання статистики небанківських фінансових посередників Статистичне вивчення стану та розвитку небанківського фінансового посередництва Статистика страхової діяльності Статистичне вивчення діяльності кредитних спілок, фінансових компаній, ломбардів та функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення "Статистика ринку цінних паперів та фондових бірж" Статистика ринку цінних паперів Зміст, мета та основні завдання статистики ринку цінних паперів Система показників статистики ринку цінних паперів Статистика фондових бірж Зміст, мета та основні завдання статистики діяльності фондових бірж Основні показники біржової статистики Статистичні методи аналізу фондового ринку Методичний інструментарій обчислення фондових середніх та побудови фондових індексів
 
>>