Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ СУТНІСТЬ І ПРЕДМЕТ АУДИТУ Суть і значення аудиту Історія розвитку аудиту, передумови виникнення в Україні Мета і завдання аудиту Види аудиту та їхні особливості Предмет і об'єкти аудиту Місце аудиту в системі фінансово-господарського контролюТермінологічний словник за Темою 1 РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Управління аудиторською діяльністю в світі та в Україні Правове регулювання аудиторської діяльності, стандарти аудиту Інформаційне забезпечення аудиту Організація аудиторської діяльності в Україні, створення аудиторських фірм та їхня класифікація. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів Сертифікація аудиторів та підвищення їх кваліфікації, організація праці персоналу аудиторських фірм Професійна етика аудитораТермінологічний словник за Темою 2 МЕТОДИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ Загальнонаукові та специфічні методи і прийоми аудиту Критерії оцінки аудитором фінансової звітності Методики проведення аудиту фінансової звітності та їхні складові Використання методики перевірки оборотів і залишків на рахунках Використання комп'ютерних технологій в аудитіТермінологічний словник за Темою 3 АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ Поняття суттєвості в аудиті та методика її оцінювання Планування суттєвості в аудиті. Аудиторська вибірка Сутність та складові аудиторського ризику, методика його визначення Види викривлень в обліку та звітності. Шахрайство та помилка Вивчення та оцінювання аудитором системи внутрішнього контролюТермінологічний словник за Темою 4 ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ Процес аудиту та його стадії Організаційна (початкова, підготовча) стадія Дослідна (основна, методична) стадія Завершальна (узагальнююча, результативна) стадія Необхідність планування аудиторської діяльності та критерії вибору клієнтів Процедура замовлення аудиту (аудиторських послуг) Види планів аудиторської фірми, їхнє значення та використання Методика розробки програми (розширеного плану) проведення аудитуТермінологічний словник за Темою 5 АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ ТА РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА Аудиторські докази, їхні види та вимоги до них Прийоми та процедури отримання аудиторських доказів, їхні види Аудиторська документація, її функції та класифікація Порядок використання та збереження аудиторської документаціїТермінологічний словник за Темою 6 АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Оцінка якісних характеристик фінансової звітності та її користувачів Нормативні документи щодо формування фінансової звітності Завдання та загальні процедури аудиту фінансової звітності Методи перевірки фінансової звітності Експрес-аудит фінансової звітності Особливості аудиту різних форм звітностіТермінологічний словник за Підтемою 7.1 АУДИТ ВНУТРІШНІХ СТАНДАРТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Мета і напрями експертизи загальних документів підприємства Аудит установчих документів Експертиза договорів Експертиза облікової політики економічного суб'єктаТермінологічний словник за Підтемою 7.2 АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ Мета, предмет і об'єкти аудиту необоротних активів Нормативно-правове забезпечення аудиту необоротних активів Джерела аудиторських доказів перевірки необоротних активів План і програма аудиту необоротних активів Методика аудиту необоротних активів Типові та можливі порушення обліку необоротних активівТермінологічний словник за Підтемою 7.3 АУДИТ ЗАПАСІВ Мета, предмет і об'єкти аудиту запасів Нормативно-правове забезпечення аудиту запасів Джерела аудиторських доказів перевірки запасів План і програма аудиту запасів Методика аудиту запасів Типові та можливі порушення обліку запасівТермінологічний словник за Підтемою 7.4 АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ Мета, предмет і об'єкти аудиту дебіторської заборгованості Нормативно-правове забезпечення аудиту дебіторської заборгованості Джерела аудиторських доказів перевірки дебіторської заборгованості План і програма аудиту дебіторської заборгованості Методика аудиту дебіторської заборгованості Типові та можливі порушення обліку дебіторської заборгованостіТермінологічний словник за Підтемою 7.5 АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ Мета, предмет і об'єкти аудиту грошових коштів Нормативно-правове забезпечення аудиту грошових коштів Джерела аудиторських доказів перевірки грошових коштів План і програма аудиту грошових коштів Методика аудиту грошових коштів Типові та можливі порушення обліку грошових коштівТермінологічний словник за Підтемою 7.6 АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ Мета, предмет і об'єкти аудиту власного капіталу Нормативно-правове забезпечення аудиту власного капіталу Джерела аудиторських доказів перевірки власного капіталу План і програма аудиту власного капіталу Методика аудиту власного капіталу Типові та можливі порушення обліку власного капіталуТермінологічний словник за Підтемою 7.7 АУДИТ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Мета, предмет і об'єкти аудиту зобов'язань Нормативно-правове забезпечення аудиту зобов'язань Джерела аудиторських доказів перевірки зобов'язань План і програма аудиту зобов'язань Методика аудиту зобов'язань Типові та можливі порушення обліку зобов'язаньТермінологічний словник за Підтемою 7.8 АУДИТ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ Мета, предмет і об'єкти аудиту витрат, доходів і фінансових результатів Нормативно-правове забезпечення аудиту витрат, доходів і фінансових результатів Джерела аудиторських доказів перевірки витрат, доходів і фінансових результатів План і програма аудиту витрат, доходів і фінансових результатів Методика аудиту витрат, доходів і фінансових результатів Типові та можливі порушення обліку витрат, доходів і фінансових результатівТермінологічний словник за підтемою 7.9. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ, АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ Заключний етап перевірки, його суть і зміст Аудиторська думка та аудиторський звіт Зміна форми і змісту аудиторського звіту при висловлені модифікованої думки аудитором, вимоги до їх складання Аудиторський звіт при виконанні спеціального завданняТермінологічний словник за Темою 8 ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ Оцінка результатів аудиту та порядок зберігання підсумкових документів Система контролю якості аудиторських послуг Методичні підходи до здійснення контролю якості аудиторських послуг Контроль якості проведення аудиту замовником аудиту та теперішнім аудитором до попереднього Подальші події Звітність аудиторських фірм за результатами аудиту та за результатами діяльностіТермінологічний словник за Темою 9 РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ АУДИТУ Меморандум виправлених аудитором помилок за результатами перевірки Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності Дії аудитора при виявленні зловживань і неможливості проведення аудиту Використання результатів аудиту замовниками перевірки та іншими користувачами звітностіТермінологічний словник за Темою 10 АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ, ЇХНІ ОБ'ЄКТИ ТА ВИДИ Сутність аудиторських послуг та їхні види Класифікація аудиторських послуг та їхніх об'єктів Види послуг, що сумісні та несумісні з обов'язковим аудитом суб'єкта господарювання.Термінологічний словник за Темою 11 ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: ЙОГО СУТЬ, ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИ Система внутрішнього контролю на підприємстві Етапи розвитку внутрішнього аудиту в Україні Предмет, завдання та види внутрішнього аудиту Об'єкти внутрішнього аудиту Стандартизація внутрішнього аудитуТермінологічний словник за Темою 12 МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ Методичні прийоми та процедури внутрішнього аудиту Планування внутрішнього аудиту Робочі документи внутрішнього аудитора Взаємовідносини зовнішнього і внутрішнього аудиторівТермінологічний словник за Темою 13 РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ Узагальнення результатів внутрішнього аудиту Розробка та реалізація системи заходів внутрішнього аудиту Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні та у світіТермінологічний словник за Темою 14
 
>>