Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Казначейська система

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


БЮДЖЕТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ Передумови становлення та розвиток бюджетного устрою в Україні Сутність та призначення бюджету Бюджетна система України та принципи її побудови Загальна характеристика державних доходів Склад та структура доходів місцевих бюджетів Характеристика видатків бюджетів Принципи розмежування видатків між бюджетамиВисновки до розділу БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ Загальна характеристика бюджетної політики як механізму макроекономічного регулювання Бюджетне планування та прогнозування як інструменти управління бюджетною системою Бюджетне планування як особлива сфера бюджетної діяльності держави Бюджетне прогнозування як інструмент фінансового управління Бюджетне регулювання соціально-економічних процесів Регулювання міжбюджетних відносинВисновки до розділу БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ Загальна характеристика бюджетного процесу Організація бюджетного процесу на загальнодержавному рівні Складання проекту державного бюджету Розгляд та затвердження державного бюджету Виконання державного бюджету Внесення змін до закону про Державний бюджет України Бухгалтерський облік і звітність про виконання державного бюджету Організація бюджетного процесу на місцевому рівні Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів Виконання місцевих бюджетів Звітність про виконання місцевих бюджетівВисновки до розділу УЧАСНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ Суб'єкти управління бюджетною системою Органи оперативного управління бюджетними коштами Бюджетні повноваження органів казначейства Органи грошово-кредитного регулювання Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні функції Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня Розмежування повноважень між учасниками бюджетного процесу Відповідальність учасників бюджетного процесу за бюджетні правопорушенняВисновки до розділу БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ Сутність та призначення бюджетної класифікації Класифікація доходів бюджету Класифікація видатків та кредитування бюджету Класифікація фінансування бюджету Класифікація боргуВисновки до розділу ОСНОВИ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СПРАВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СПРАВИ Історичні умови започаткування інституту казначейства Передумови створення казначейської системи касового виконання бюджету в Україні Становлення та розвиток казначейської системи УкраїниВисновки до розділу ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ТА БЮДЖЕТНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Організаційна структура казначейської системи України Завдання та функції органів казначействаВисновки до розділу КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ ЯК ОРГАН ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ДЕРЖАВИ Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства Єдиний казначейський рахунок та його значення для виконання бюджетів Стан та перспективи розвитку єдиного казначейського рахунка Управління єдиним казначейським рахунком Характеристика рахунків, які відкриваються в органах казначейства Відкриття рахунків в органах казначейства Відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень Відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з бюджетним коштами Відкриття не бюджетних рахунків Порядок відкриття та закриття рахунків Проведення операцій на реєстраційних рахунках Проведення операцій на спеціальних реєстраційних рахунках Порядок кодування та аналітичні параметри рахунківВисновки до розділу ПЛАТІЖНА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ Поняття платіжних систем Внутрішня платіжна система казначейства Система електронних платежів Національного банку України Загальна характеристика системи електронних платежів Електронні платіжні документи в СЕП НБУ Технологічна структура системи електронних платежів Обмін інформацією в онлайновому режимі Виконання платежів та обмін технологічною інформацією у файловому режимі "Нічні" файли В Участь Казначейства в системі електронних платежів НБУ Технологічна модель функціонування платіжної системи казначейства Порядок здійснення розрахунків за єдиним казначейським рахунком Технологічна обробка платежів казначейства в СЕПВисновки до розділу КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ, ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ, БОРГУ КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ Учасники процесу виконання бюджетів за доходами, їх повноваження Порядок обслуговування бюджетів за доходами Відкриття та забезпечення функціонування рахунків для зарахування надходжень до бюджетів Зарахування платежів на бюджетні рахунки за надходженнями Повернення помилково та надміру зарахованих до бюджетів платежів Відшкодування платникам податку на додану вартість Розподіл доходів бюджету за встановленими нормативами відрахувань Облік доходів бюджетів та складання звітності про надходження коштів до бюджетів Аналіз виконання бюджетів за доходами та мобілізація додаткових надходжень до бюджетів Організація роботи з обслуговування бюджетів за доходами Операції з виконання дохідної частини державного бюджету Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету Операції за надходженнями від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги та кредитів Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету Операції за надходженнями від повернення до спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги та кредитів Операції за платежами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджету Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами Операції за коштами, тимчасово віднесеними до доходів державного бюджету, що підлягають розподілу Операції з іншими платежами, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету Операції за власними надходженнями бюджетних установ Операції із зарахування до державного бюджету платежів в іноземній валюті Порядок зарахування митних платежів Організація казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами Організація роботи органів казначейства з обслуговування місцевих бюджетів за доходами Проведення операцій з платежами до місцевих бюджетівВисновки до розділу КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ Порядок обслуговування бюджетів за видатками Обслуговування державного бюджету за видатками Формування бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів Порядок складання, затвердження та виконання паспортів бюджетних програм, формування звіту про їх виконання Організація роботи щодо доведення обсягів бюджетних асигнувань Оформлення змін планових показників, що виникають у процесі виконання державного бюджету Складання і виконання кошторисів бюджетних установ Облік та консолідація інформації за зобов'язаннями розпорядників і одержувачів бюджетних коштів Порядок відкриття бюджетних асигнувань Здійснення видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів Особливості обслуговування місцевих бюджетів за видатками Основні положення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками Організація роботи щодо обслуговування місцевих бюджетів за видатками Оформлення змін, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів Порядок перерахування коштів на здійснення видатків Здійснення видатків розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів Перерахування міжбюджетних трансфертів Операції за взаємними розрахунками Здійснення операцій з надання кредитів за рахунок коштів державного бюджету Бюджетні запозичення Здійснення депозитних операцій з коштами місцевих бюджетів Облік та складання звітності про виконання бюджетів за видаткамиВисновки до розділу КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ Характеристика державних цільових фондів Джерела формування та напрямки використання коштів фондів соціального страхування Адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціального страхування Зарахування коштів єдиного соціального внеску Здійснення видатків фондами соціального страхування Здійснення соціальних виплат платникам страхових внесків Утримання центрального апарату та територіальних органів фондів Казначейське обслуговування коштів від приватизації державного майна Казначейське обслуговування Фонду соціального захисту інвалідівВисновки до розділу УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ Економічна сутність і причини виникнення державного боргу Порядок відображення операцій за борговими зобов'язаннями держави Особливості управління державним боргом Принципи та методи управління державним боргом Управління внутрішнім державним боргом Управління зовнішнім державним боргом Порядок здійснення платежів з погашення та обслуговування державного боргу Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими інституціями Напрями розвитку взаємодії України з міжнародними фінансовими інститутамиВисновки до розділу БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ КАЗНАЧЕЙСТВА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ Облікова політика казначейства Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів Організація бухгалтерського обліку в органах казначейства План рахунків як спосіб відображення в обліку операцій з виконання бюджетів Структура плану рахунків Призначення та побудова рахунків Відображення операцій з виконання бюджетів на рахунках бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів за доходами Організація бухгалтерського обліку виконання бюджетів за доходами Порядок відображення операцій з виконання загального фонду державного та місцевих бюджетів за доходами Порядок відображення операцій з виконання спеціального фонду державного та місцевих бюджетів за доходами Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів за видатками Організація бухгалтерського обліку виконання бюджетів за видатками Порядок відображення операцій з виконання загального фонду державного та місцевих бюджетів за видатками Порядок відображення операцій з виконання спеціального фонду державного та місцевих бюджетів за видатками Облік операцій з надання позик місцевим бюджетам Відображення в обліку результатів виконання бюджетівВисновки до розділу ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ Характеристика звітності про виконання бюджетів Вимоги до підготовки та надання форм фінансової та бюджетної звітності Складання та подання звітності бюджетними установами Загальний порядок формування звітності бюджетними установами Склад фінансової та бюджетної звітності про виконання бюджетів Порядок заповнення форм фінансової та бюджетної звітності Складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів органами казначейства Загальний порядок складання та подання звітності органами казначейства Склад і порядок заповнення бюджетної звітності про виконання державного бюджету Фінансова звітність про виконання державного бюджету Склад і порядок заповнення фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів Склад і порядок заповнення бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів Терміни подання та порядок розгляду звітності про виконання бюджетівВисновки до розділу КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ КАЗНАЧЕЙСТВА Зміст і призначення фінансового контролю Види, форми та методи фінансового контролю Органи державного фінансового контролю, їх функції Проблеми і напрями вдосконалення діяльності органів державного фінансового контролю Організація фінансового контролю у системі казначейства Сутність та призначення казначейського контролю Контроль бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету Здійснення контролю при обслуговуванні видаткової частини бюджетів Контроль за веденням бухгалтерського обліку і складанням звітності Внутрішній аудит та контроль у системі казначейства Загальна характеристика державного внутрішнього фінансового контролю Діяльність структурних підрозділів внутрішнього аудиту Проведення внутрішнього аудиту в органах казначейства Оцінка якості внутрішнього аудиту Вдосконалення внутрішнього аудиту й контролю в системі казначейства Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролюВисновки до розділу ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КАЗНАЧЕЙСТВА Необхідність створення та поняття інформаційних систем Особливості організації автоматизованих інформаційних систем у казначействі Структура та складові автоматизованих інформаційних систем Функціональна складова автоматизованої інформаційної системи Забезпечувальна складова автоматизованої інформаційної системи Взаємодія функціональної та забезпечувальної складових автоматизованої інформаційної системи Організація роботи автоматизованої інформаційної системи органів казначейства Автоматизація процесу казначейського обслуговування бюджетних коштів Характеристика програмно-технічних засобів казначейства Технологія обробки інформації в АБС "БАРС-Millennium" Технологія обробки інформації в АБС "БАРС-Millennium" WEB- інтерфейс Механізм обслуговування бюджетів за видатками в АС "Є-Казна" Організація контролю за використанням бюджетних коштів за умови функціонування автоматизованої системи Телекомунікаційна система казначейства Захист інформації в системі казначействаВисновки до розділу КАЗНАЧЕЙСЬКІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КАСОВОГО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ Загальна характеристика зарубіжних казначейських систем Міжнародні організації казначейських служб Федеральне казначейство Російської Федерації Бюджетна система Російської Федерації та принципи її побудови Організаційна структура та функції Федерального казначейства Росії Організація виконання бюджету Казначейське обслуговування федерального бюджету за доходами Організація казначейського обслуговування федерального бюджету за видатками Касове виконання бюджетів у Франції Бюджетна система Франції Бюджетний процес на загальнодержавному рівні Повноваження Казначейства Франції в процесі виконання бюджету Розмежування повноважень між розпорядниками кредитів і бухгалтерами Бюджетні повноваження державних бухгалтерів Політика фінансової децентралізації Організація бюджетного процесу на місцевому рівні Структура казначейської системи Рахунки казначейства Казначейські операції Підбір кадрів та управління персоналом у системі казначейства Державне казначейство США Бюджетний процес та розмежування повноважень між його учасниками Участь державного казначейства у бюджетному процесі Організаційна структура казначейства Державне казначейство Великобританії Склад і структура бюджетної системи Організація бюджетного процесу Участь казначейства у бюджетному процесі Виконання бюджету у Німеччині Склад та структура бюджетної системи Організація бюджетного процесуВисновки до розділуФІНАНСОВИЙ СЛОВНИК КАЗНАЧЕЯ
 
>>