Повна версія

Головна arrow Історія arrow Історичне джерелознавство

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА Зародження та основні етапи розвитку історичного джерелознавства Предмет та методологічні засади історичного джерелознавства Завдання та функції історичного джерелознавства Джерелознавча термінологія Джерелознавчі проблеми історії України СТРУКТУРА ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВАПоняття структури історичного джерелознавства 2. Джерелознавство в системі історичної науки Основні компоненти історичного джерелознавства 4. Спеціальні історичні дисципліни в структурі джерелознавства ПОНЯТТЯ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛА Визначення історичного джерела Основні етапи існування історичного джерела Об'єктивно-суб'єктивна природа джерела Джерельна інформація Джерельна база історичних досліджень КЛАСИФІКАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ Поняття класифікації джерел, її завдання і значення Класифікаційні ознаки і критерії класифікації джерел Основні схеми і моделі класифікації джерел Особливості класифікації писемних джерел Класифікація джерел з історії України МЕТОДИКА ПОШУКУ, ОПРАЦЮВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ Поняття методики історичного джерелознавства Етапи роботи з джерелами Методика пошуку та виявлення джерел Дослідження джерел. Джерелознавча критика 5. Перехід до аналітичної критики як початок наукового використання досліджених джерел Методика роботи з масовими джерелами РЕЧОВІ ДЖЕРЕЛА Загальний огляд речових джерел із української історії Нумізматичні джерелаАрхітектурні пам'ятки Предмети озброєння Предмети одягу ЗОБРАЖАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА Загальний огляд зображальних джерел з української історії Графічні книжкові зображення Портретні зображення Жанрові та історичні зображальні джерела Кінофотовідеодокументи (аудіовізуальні) Картографічні джерела Боністичні джерела (зображальний аспект) Народні картини УСНІ ДЖЕРЕЛА Загальний огляд усних джерел Прозові усні джерела Віршовані усні джерела Усні історичні твори ЛІНГВІСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА Загальна характеристика лінгвістичних джерел Антропонімічні джерелаТопонімічні джерела Слова іншомовного походження ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА Загальний огляд писемних джерел Літописи Актові та діловодні документи Статистичні джерела Матеріали соціологічних досліджень Судово-слідчі документи Документи громадських об'єднань та політичних партій Періодична преса як історичне джерело Джерела особового походження Aгioграфічна, наукова та художня література Агіографічна література.Висновки
 
>>