Повна версія

Головна arrow Філософія arrow Філософія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Концепція локальних культур О. Шпенглера

Освальд Шпенглер (1880-1936) - німецький філософ, історик, культуролог. Його книга "Захід Європи", написана в 1914 році і опублікована в 1917 стала однієї із самих популярних у світі; вона видавалася 20 разів відразу після виходу, її називали "духовним наркотиком", "філософським шлягером". Очевидно, трапилося це тому, що Шпенглер не тільки правдиво розповів про сучасну епоху, але і проникливо пророчив багато протиріч майбутнього.

До вивчення історії, вважав філософ, не можна підходити з позицій строгого наукового аналізу; в історії головне - уловити унікальність, а в цьому інтелект неспроможний - потрібна інтуїція. Зрозуміти, оцінити культуру можна тільки зсередини, відчувши її.

У Шпенглера немає поняття "людство" - є окремі народи (культури). Він вважав, що кожна культура виростає на основі власного "прафеномена" - способу переживання життя і живе приблизно 1200-1500 років по певному "біологічному ритму" (народження, дитинство, молодість, зрілість, старість). У житті культури Шпенглер виділяв два основних етапи.

 • 1. Етап підняття культури - органічна еволюція.
 • 2. Етап занепаду культури - цивілізація - механічний тип еволюції; для нього, зокрема, характерно:
  • - окостеніння творчих початків;
  • - омасовлення життя (символ омасовлення - міста);
  • - глобалізація (принцип простору перемагає принцип часу, звідси неминучі світові війни)',
  • - бездуховність життя (перехід від творчості до спорту, від літератури - до вар'єте, від героїв - до інженерів, заміна поезії механікою).

Шпенглер ще в 1914 році пророчив другу світову війну і практично всі глобальні проблеми нашої епохи.

Концепція локальних цивілізацій А. Тойнбі

Арнольд Тойнбі (1889-1975) - англійський філософ, історик вважав, що всесвітню історію людині не дано зрозуміти; це - область божественного бачення. Логіку розвитку можна осягнути тільки стосовно окремих цивілізацій. Одиниця вивчення історії - окремо взяте суспільство. Суспільства діляться на два типи:

 • - перший тип - "примітивні";
 • - другий тип - "цивілізаційні".

Розвиток суспільства здійснюється через "мімесис" - наслідування. Перший тип - це суспільства, які дозволяють старим, минулому, опиратися на традиції і авторитет предків. Другий тип наслідує своїм героям, лідерам, творчим особистостям. Герої створюють динаміку розвитку, вони здатні концентрувати енергію і відповідати на "виклик" історії. Тойнбі вважає, що людина досягає цивілізації не внаслідок біологічного дарування (спадковості) або сприятливих умов географічного оточення, а у відповідь на виклик в ситуації особливих труднощів, що надихає його на безпрецедентне дотепер зусилля. Таким чином, внутрішній механізм історії, по Тойнбі, можна представити: виклик відповідь. "Виклики", на його думку, діляться на три види:

 • 1. Несприятливі погоди і умови (наприклад, болота в дельті Ніла - виклик для древніх єгиптян, ліси і морози - для росіян).
 • 2. Напад іноземців .
 • 3. Гниття попередніх цивілізацій (наприклад, падіння елліноримської цивілізації викликало до життя злет Візантійської і Європейської культур).

Таким чином, навіть коротке перерахування концепцій прогресу дає уявлення про їх розмаїтість і різну методологічну спрямованість.

Як це пояснити? Можливо, суспільна наука перебував ще "у пелюшках" і пробув різні гіпотези, що пояснюють сутність розвитку суспільства; а може бути, розвиток суспільства настільки різноманітний, різноплановий, що всі ці концепції, які відображають одну з його сторін, граней, володіють істиною (кожна по-своєму і своєю)?

Ці питання, як і багато інших в філософії, ми залишимо відкритими, але не як доказ безсилля власного розуму, а як стимул для його подальшого розвитку.

Поповніть свій словник:

прогрес, регрес, ескалаторна модель історії, древо видна модель історії, критерій прогресу, суспільно-економічна формація, базис, надбудова, технократичні концепції прогресу, постіндустріальне суспільство, культурно-цивілізаційний циклізм, культурно-історичний тип.

Попрацюйте над наступними творчими завданнями. Завдання 1

В історії явно простежується тенденція прискорення темпів суспільного прогресу: для прикладу: ссавці живуть на землі близько 50 млн. років, гомініди - 4 млн. років, homo sapiens -близько 40 тис. років, аграрна революція відбулася приблизно 8 тис. років тому, промислова революція - 200 років, науково-технічна революція - 50 років...

Визначте внутрішні механізми і фактори прискорення суспільного прогресу. Чи тенденція прискорення в майбутньому нескінченна, чи наступить час, коли прогрес суспільства сповільниться і досягне якихось оптимальних темпів?

Завдання 2

Філософ Володимир Соловйов у своїй невеликій роботі "Таємниця прогресу" розповідає казку: "У глухому лісі заблудився мисливець. Втомлений, сів він на камені над широким бурхливим потоком. І стало мисливцеві важко на душі. "Самотній я в житті, як у лісі", - думається йому, - і давно вже збився зі шляху по різним стежкам... Самітність, туга і загибель!..." Тут хтось доторкнувся до його плеча. Бачить, стоїть згорблена баба... "Чуєш, добрий молодець,... перенеси ти мене на той берег, а то де мені встояти поперек плину..." Був мисливець малий добросердний. "Ну, бабуся, залазь на закірки, та кістки - то свої до нутра підтягни, а то розсиплешся, - у воді не збереш". Видрала бабуся до нього на плечі, і відчув він таку страшну вагу, наче труну з небіжчиком на себе звалив, - ледь ступнути міг. "Ну, думає, тепер уже на попятки соромно!" Ступив у воду і раптом начебто не так важко, а там з кожним кроком усе легше і легше... А як вийшов на берег так оглянувся: замість баби пригорнулася до нього красуня, яку не описати, справжня цар-дівиця..."

(Соловйов B.C. Таємниця прогресу).

Казка - неправда, та в ній - натяк... Які філософські ідеї ви бачите в цій казці? Які особливості суспільного прогресу можете виділити, порівнюючи його з розвитком природи?

Завдання З

Назвіть основні критерії суспільного прогресу.

Оцініть сучасний етап розвитку нашого суспільного прогресу.

Завдання 4

Приведіть аргументи на доказ того, що прогрес є головним напрямком людської історії.

Завдання 5

Спробуйте відповісти на запитання великого російського письменника-філософа Л. Толстого: чи не такий звичайний хід прогресу, коли робляться винаходи і матеріальні вдосконалення, які руйнують моральний порядок життя. Коли ж це безладдя стає дуже важким, піднімаються моральні питання... і знову крок вперед матеріальних удосконалень і другий крок морального... (Л.Н. Толстой).

Чи згодні ви з таким поглядом на суспільний розвиток.

Завдання 6

Існує такий критерій прогресу, як спосіб розподілу виробленого продукту. У розподілі людство прагне реалізувати принцип рівноправності і справедливості.

Як ви розумієте цей принцип? Які існують механізми в суспільстві для його реалізації?

Завдання 7

Охарактеризуйте докладно такий критерій суспільного прогресу, як кількість і структура використання вільного часу. Оцініть з позиції цього критерію нашу епоху.

Завдання 8

Про яку закономірність суспільного прогресу йде мова в наступному вислові: "...Промисловий прогрес зовсім не паралельний в історії із прогресом мистецтва і справжньої цивілізації..."

(Э. Ренан. Поезія з виставки).

Приведіть історичні факти, що ілюструють цю закономірність.

Завдання 9

Про який вимір, який критерій суспільного прогресу йде мова в наступних уривках художньо-філософських тез:

"Прогрес - прагнення до приведення людини в людський сан..."

(М. Чернишевський)

"Всі прогреси - реакційні, якщо руйнується людина". (А. Вознесенсьтй. Оза).

"Кому потрібний такий технічний прогрес, який не робить людину добрішою, сердечнішою, шляхетнішою..." (Ю. Бондарев. Тамо мора лис"). Які критерії суспільного прогресу Ви можете назвати. Як з їх допомогою можна пояснювати хід історії?

Завдання 10

Наскільки повно в сучасному нам суспільстві реалізований гуманістичний зміст прогресу? Аргументуйте свою відповідь.

Завдання 11

Які принципові положення діалектики відображені в наступному погляді Д. Лисарєва на суспільний розвиток. "Людство просувається вперед - це вірно; але ніяк не слід думати, що кожний крок вперед і кожен рух - рух до кращого. Напроти, людство просувається вперед не по прямій, а зигзагами; кожний успіх купується ціною багатьох помилкових спроб".

(Д.Писарєв Популяризатори негативних доктрин).

Приведіть історичні приклади, які підтверджують ці положення.

Завдання 12

Ким і коли вперше було введено в соціологію поняття "суспільно-економічна формація".

Спробуйте оцінити рівень розвитку суспільства, в якому ми живемо з погляду формаційного підходу.

Завдання 13

Як Ви розумієте, відоме висловлення К. Маркса про те, що прогрес подібний до язичеського ідола, який не бажав пити нектар інакше, як із черепів убитих.

Яка особливість і яка закономірність прогресу тут помічена?

Завдання 14

Вбачаючи пряму залежність соціальних змін від змін техніки, американський соціолог Уайт вважає, що соціальні системи грають другорядну, підпорядковану роль стосовно технічних систем. Техніка - це незалежна змінна, соціальна система -залежна система. Проаналізуйте цю концепцію.

Із чим Ви згодні, із чим - ні. Аргументуйте свої висновки.

Завдання 15

Сучасна НТР створює величезні можливості для збільшення влади людини над природою. Разом з тим відомо, що ресурси природи не безмежні. На цьому ґрунтуються песимістичні прогнози про можливу природну загибель людства через недостачу засобів існування.

Чи згодні Ви з такою точкою зору? На що по Вашому можуть спиратися відповідні оптимістичні прогнози?

Завдання 16

В останній третині XX століття все більш гостро критикувався технократичний підхід.

Чи згодні Ви із цією критикою? Покажіть на конкретних прикладах, до чого може привести "логіка залізяк" - "спочатку техніку створимо, потім людиною займатися будемо..."

Завдання 17

Деякі вчені стверджують, що на певній стадії технічного прогресу техніка підніметься над людиною, а не людина опанує техніку.

Яка Ваша точка зору? Аргументуйте свою відповідь. Завдання 18

Про яке протиріччя сучасного прогресу говорить автор наступного міркування: "Робітники, зайняті обслуговуванням роботів, зрозуміло, визнають, що врятовані тепер від важкої стомлюючої праці, але вони ремствують на те, що тривале спілкування з бездумною машиною, яка безперервно і монотонно виконує одноманітну операцію, викликає в них стресовий стан..."

(В. Цветов. П'ятнадцятий камінь саду Реандзи). Завдання 19

Виділіть положення, яке краще за інших характеризує концепцію технологічного детермінізму?

 • 1. Який спосіб виробництва, таке і суспільство.
 • 2. Ключем до розуміння історії є типи систем соціальної інформації.
 • 3. Історичний процес у першу чергу пов'язаний з технічним прогресом.
 • 4. Суспільна система, насамперед, характеризується типом політичного керування.
 • 5. Доля народів обумовлюється головним чином зовнішнім середовищем їх проживання.
 • 6. Наукова революція визначає технічну революцію, а вони разом - принципи організації всієї сукупності соціальних елементів.

Завдання 20

"Безсумнівно одне: техніка спрямована на те, щоб у ході перетворення всієї трудової діяльності людини перетворити і саму людину. Людина вже не може звільнитися від впливу створеної нею техніки. І зовсім очевидно, що в техніку вкладені не тільки безмежні можливості, але і безмежні небезпеки".

(К. Ясперс Зміст і призначення історії). Про які небезпеки для людини говорить філософ? Яке протиріччя і яка закономірність прогресу тут відображені.

Завдання 21

В век варварства и атома

Мы - акушеры нового,

Нам эта участь адова

По нраву и по норову

Мы - бабки повивальные, а век ревет матеро, как помесь павиана и авиамотора. Попробуйте при родах подобных постоять,

сгорать на электродах

и в руки радий брать.

И счастлив этой долей,

художник в мастерской

стоит, смертельно болен

болезнью лучевой.

Про які риси сучасного суспільного розвитку говорить А. Вознесеиський

Завдання 22

На думку англійського історика і соціолога А. Тойнбі рушійною силою розвитку цивілізацій є "творчі меншості" носіїв містичного "життєвого пориву", яке вдало відповідаючи на різні історичні "виклики", тягне за собою "інертну більшість". Своєрідність цих "викликів" і "відповідей" визначає специфіку кожної цивілізації, ієрархію її соціальних цінностей і філософські концепції сенсу життя.

Яка концепція історії тут відображена? Чи згодні Ви з автором?

Аргументуйте свою відповідь.

Завдання 23

" Чи повинна формула прогресу містити в собі, як необхідний елемент, і принцип щастя, чи ж повинна зовсім ігнорувати щастя? Якщо щастя входить в поняття прогресу, то чи збільшується і розвивається воно із прогресом людства або ж таки ні?... Постає, отже, дилема: можна визнати історичний процес прогресом, але зате з поняття прогресу доводиться виключити точку зору щастя; якщо ж критерієм прогресу стає щастя, то саме існування прогресу стає проблематичним". (77. Сорокін Людина, Цивілізація. Суспільство) Спробуйте відповісти на питання, поставлені філософом.

Завдання 24

Спробуйте визначити критерій прогресу

 • - в науці - в мистецтві - в моральності
 • - в системі освіти - в політиці

Завдання 25

Про який період в історії людства говорить О.Блок?

Яка закономірність прогресу тут помічена?

Под знаком равенства и братства

Здесь зрели темные дела...

Тот век немало проклинали

И не устанут проклинать

И как избыть его печали?

Он мягко слал - да жестко спать.

Завдання 26

"Прогрес... складається не в тому, щоб іти все в одному напрямку (у такому випадку він незабаром би припинився), а в тому, щоб обійти все поле, яке складає поприще історичної діяльності людства у всіх напрямках. Тому жодна цивілізація не може пишатися тим, що вона представляє вищу точку розвитку, у порівнянні з ЇЇ попередницями або сучасницями...'*

(Данилевський Н.Я. Росія і Європа)

Яка методологія вивчення суспільства тут відображена?

Чи погоджуєтесь Ви з таким підходом?

Аргументуйте свою відповідь.

Підведемо підсумок вивчення трьох тем: 4 Соціальна філософія: основні методологічні проблеми"-, "Джерела і рушійні сили розвитку суспільства" і "Суспільний про-грес"

 • 1. Позначте правильні відповіді в наступних тестах:
 • 1. Перший підрозділ суспільного виробництва - це:

а. Виробництво матеріальних цінностей

б. Виробництво знарядь праці

в. Виробництво суспільних відносин

г. Виробництво людини шляхом дітонародження

д. Виробництво духовних цінностей с. Виробництво людини як особистості шляхом соціалізації

2. Другий підрозділ суспільного виробництва - це:

а. Виробництво матеріальних цінностей

б. Виробництво знарядь праці

в. Виробництво суспільних відносин

г. Виробництво людини шляхом дітонародження

д. Виробництво духовних цінностей

е. Виробництво людини як особистості шляхом соціалізації

3. Третій підрозділ суспільного виробництва - це:

а. Виробництво матеріальних цінностей

б. Виробництво знарядь праці

в. Виробництво суспільних відносин

г. Виробництво людини шляхом дітонародження

д. Виробництво духовних цінностей

е. Виробництво людини як особистості шляхом соціалізації

4. Четвертий підрозділ суспільного виробництва - це:

а. Виробництво матеріальних цінностей

б. Виробництво знарядь праці

в. Виробництво суспільних відносин

г. Виробництво людини шляхом дітонародження

д. Виробництво духовних цінностей

е. Виробництво людини як особистості шляхом соціалізації

5. Виділіть рису, яка не відображає сутність праці, як специфічної людської діяльності:

а. Суспільний характер

6. Цілеспрямованість

в. Використання природи

г. Використання знарядь праці

д. Свідомий характер

б. Виділіть концепції, які сформульовані в рамках натуралістичної методології в розумінні сутності соціуму:

а. Діалектико-матеріалістнчна

б. Соціальний дарвінізм

в. Технологічний детермінізм

г. Культурний детермінізм

д. Географічний детермінізм

7. Виділіть концепції сформульовані в рамках технократичного підходу:

а. Діалектнко-матеріалістична

б. Соціальний дарвінізм

в. Технологічний детермінізм

г. Культурний детермінізм

д. Географічний детермінізм

8. Виділіть концепції сформульовані в рамках культурологічного підходу:

а. Діалектико-матеріалістична

б. Соціальний дарвінізм

в. Технологічний детермінізм

г. Культурний детермінізм

д. Географічний детермінізм

9. У рамках якої концепції обґрунтовується наступне твердження: "Суспільство нічим принципово не відрізняється від природних процесів; у ньому діють ті ж закономірності, що і у природі:"

а. Ідеалістична

б. Діалектико-матеріалістична

в. Натуралістична

г. Космологічна

д. Теологічна

10. Виділіть природні фактори розвитку суспільства:

а. Продуктивні сили

б. Народонаселення

в. Відносини власності

г. Корисні копалини

д. Засоби праці

11. Фаталізм - це:

а. Абсолютизація волі

б. Абсолютизація ролі економічних відносин

в. Абсолютизація ролі культури

г. Абсолютизація історичної необхідності

д. Абсолютизація принципу розвитку

12. Волюнтаризм - це:

а. Абсолютизація волі

б. Абсолютизація ролі економічних відносин

в. Абсолютизація ролі культури

г. Абсолютизація історичної необхідності

д. Абсолютизація принципу розвитку

13- Виділіть головну продуктивну силу суспільства:

а. Знаряддя праці

б. Техніка

в. Земля

г. Людина

д. Наука

14. Виділіть положення, яке найбільш тонно характеризує співвідношення понять науково-технічна революція (ИГР) і науково-технічний прогрес (НТП):

а. НТР і НТП одне і теж, збігаються за часом і змістом: характеризують зміни в техніці на базі наукових знань

б. Ці поняття не збігаються взагалі, відбиваючи різні суспільні процеси

в. Поняття НТП більш широке, НТР - один з етапів НТП

г. Поняття НТР більш широке, технічний прогрес один з етапів НТР

15. Серед названих напрямків НТР виділіть головний, який визначає всі Інші:

а. Використання у виробництві наукомістких технологій

б. Хімізація виробництва

в. Автоматизація виробництва

г. Освоєння космосу

д. Використання нових джерел енергії

16. Антагонізм - це:

а. Соціальні групи

б. Базис суспільства

в. Тип соціальних реформ

г. Нерозв'язне протиріччя

д. Тин особистості

17. Революція - це:

а. Якісне перетворення суспільних відносин

б. Політичний переворот

в. Ідеологічні реформи

г. Економічні реформи

д. Зміна конституції

18. Суб'єкти історичного процесу:

а. Особистість

б. Ідеологічні доктрини

в. Людство

г. Соціальні групи

д. Мафія

19- Головний критерій суспільного прогресу в історичній концепції Г.Гегеля

а. Розвиток особистості

б. Ступінь свободи особи

в. Рівень розвитку техніки і технології

г. Спосіб виробництва матеріальних благ

д. Якість життя

20. Головний критерій суспільного прогресу в історичній концепції К.Маркса

а. Розвиток особистості

б. Ступінь свободи особи

в. Рівень розвитку техніки і технології

г. Спосіб виробництва матеріальних благ

д. Якість життя

21. Суспільний прогрес - це:

а. Удосконалювання соціуму

б. Закономірний розвиток суспільства

в. Розвиток фауни

г. Структурування ноосфери

д. Оптимізація менеджменту

22. Ціль суспільного прогресу - це:

а. Досягнення рівності чоловіків і жінок

б. Вирішення глобальних проблем сучасності

в. Всебічний розвиток сутнісних сил кожної людини

г. Створення всесвітніх політичних організацій

д. Знищення тероризму

23. Головний критерій суспільного прогресу з погляду марксизму:

а. Рівень розвитку техніки і технології

б. Тип виробничих відносин (форми власності)

в. Рівень споживання

г. Ступінь свободи особи

д. Щастя людини

24. Головний критерій суспільного прогресу в технокра шинних концепціях

а. Рівень розвитку техніки і технології

б. Тип виробничих відносин (форми власності)

в. Рівень споживання

г. Ступінь свободи особи

д. Щастя людини

25. До якого концепції прогресу відноситься теорія „постіндустріального суспільства:

а. Діалектико-матеріалістична

б. Соціальний дарвінізм

в. Технологічний детермінізм

г. Культурний детермінізм

д. Географічний детермінізм

26. Виділіть закон, який не є основною закономірністю прогресу:

а. Взаємозв'язок поступовості і циклічності

б. Тенденція нерівномірності суспільного прогресу

в. Закон - тенденція прискорення темпів суспільного прогресу

г. Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін

д. Тенденція непрямолінійного характеру прогресу

27. Хто був автором теорії суспільно-економічної формації:

а. 3. Фрейд

б. К.Маркс

в. Г. Гегель

г. Ш.Монтеск'є

д. М.Чернишевський

28. Виділіть структурні елементи суспільно-економічної формації:

а. Надбудова

б. Релігія

в. Базис

г. Засоби праці

д. Інформаційні системи

29. Автор концепції постіндустріального суспільства:

а. Д.Белл

б. У. Ростоу

в. К.Маркс

г. О.Шпенглер

д. А.Тойибі

30. Автор концепції ^Стадії економічного росту":

а. П. Гольбах

б. У. Ростоу

в. К.Маркс

г. О.Шпенглер

д. А.Тойнбі

31. Виділіть стадії прогресу в теорії постіндустріального суспільства:

а. Постіндустріальне суспільство

б. Феодальне суспільство

в. Буржуазне суспільство

г. Патріархальне суспільство

д. Індустріальне суспільство

32. Назвіть авторів культурологічних концепцій історії:

а. К.Маркс

б. А.Тойнбі

в. О.Шпенглер

г. У. Ростоу

д. М.Данилевський

33. Виділіть положення, яке краще інших характеризує концепцію технологічного детермінізму:

а. Який спосіб виробництва, таке і суспільство

б. Ключем до розуміння історії є типи систем соціальної інформації

в. Історичний процес у першу чергу пов'язаний з технічним прогресом

г. Суспільна система, насамперед, характеризується типом політичного керування

д. Доля народів обумовлюється головним чином зовнішнім середовищем їх проживання

34. Серед названих типів соціальних груп виділіть етнічні спільноти:

а. Народності

б. Класи

в. Плем'я

г. Нації

д. Професійні групи

35. Серед названих типів соціальних груп виділіть економічні групи:

а. Народності

б. Класи

в. Плем'я

г. Нації

д. Професійні групи

36. Визначте тип соціальної групи, виділюваної по правових ознаках:

а. Народності

б. Класи

в. Стани

г. Нації

д. Сім'я

37. Виділіть потреби по сферах діяльності:

а. Потреба в праці

б. Потреба у відпочинку

в. Потреба в їжі

г. Потреба в одязі

д. Потреба в спілкуванні

38. Виділіть потреби по об'єкту:

а. Потреба в праці

б. Потреба у відпочинку

в. Потреба в їжі

г. Потреба в одязі

д. Потреба в спілкуванні

39. Який фактор суспільного процесу в марксизмі виділяється в якості головного:

а. Рівень розвитку техніки і технології

б. Розвиток способу виробництва

в. Рівень розвитку духовної культури

г. Природне середовище (клімат, грунт, корисні копалини)

д. Рівень реалізації творчого потенціалу особистості

40. Який фактор суспільного процесу виділяється як головний у географічному детермінізмі:

а. Рівень розвитку техніки і технології

б. Розвиток способу виробництва

в. Рівень розвитку духовної культури

г. Природне середовище (клімат, ґрунт, корисні копалини)

д. Рівень реалізації творчого потенціалу особистості

41. Який фактор суспільного процесу виділяється як головний у культурному детермінізмі:

а. Рівень розвитку техніки і технології

б. Розвиток способу виробництва

в. Рівень розвитку духовної культури

г. Природне середовище (клімат, грунт, корисні копалини)

д. Рівень реалізації творчого потенціалу особистості

42. Який фактор суспільного процесу виділяється як головний у технологічному детермінізмі:

а. Рівень розвитку техніки і технології

б. Розвиток способу виробництва

в. Рівень розвитку духовної культури

г. Природне середовище (клімат, грунт, корисні копалини)

д. Рівень реалізації творчого потенціалу особистості

43. Носієм конфлікту є:

а. Об'єкт

б. Суб'єкт

в. Тварина

г. Споруда

д. Природа

44. Соціальний конфлікт виникає:

а. Між державами

б. Між епохами

в. Між соціальними групами

г. З самим собою

д. Між тваринами

45- Для мирного вирішення конфлікту потрібно:

а. Бійка

б. Приниження

в. Крик

г. Компроміс

д. Докори

46. Геополітика - це:

а. Наука, яка вивчає вилив політичної сфери суспільства на природне середовище

б. Наука, яка вивчає політичне становище країни

в. Наука, яка вивчає вплив природних факторів на основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики держави

г. Наука, яка вивчає основні напрямки аграрної політики держави

д. Наука про природні ресурси

47. Цивілізація - це:

а. Природа

б. Ступінь "окультурення" суспільства

в. Субкультура

г. Політичний режим

д. Наукова концепція

48. Багато дослідників називають сучасну західну цивілізацію:

а. Новітнім суспільством

б. Капіталістичним суспільством

в. Постіндустріальним (інформаційним), суспільством

г. Модерним суспільством

д. Патріархальним суспільством

49. Основним показником розвитку сучасного суспільства є:

а. Розвиток сільського господарства

б. Розвиток наукомістких технології!

в. Розвиток галузей важкої промисловості

г. Розвиток індустрії масового споживання

д. Розвиток засобів масової інформації

50. Що з наведеного не є основною тенденцією розвитку

сучасної цивілізації:

а. Формування світової економіки

б. Підвищення авторитета міжнародних організацій

в. Інтенсивний культурний обмін

г. Криза інститутів представницької демократії

д. Створення єдиного інформаційного простору


 
<<   ЗМІСТ   >>