Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Валютні операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Технічний аналіз

Технічний аналіз являє собою вивчення минулих змін ціни з метою передбачення її майбутніх змін. Ціна є найважливішим статистичним показником в світі технічного аналізу, оскільки вона являє собою єдину точну міра настроїв інвесторів, це збіг попиту і пропозиції. Технічний аналіз базується на методах графічного дослідження і аналізу, заснованого на математичних принципах. Грамотно проведений технічний аналіз забезпечує своєчасний вхід і вихід з ринку, а також дає змогу навіть невеличкий стартовий капітал швидко перетворити у значну суму.

У західній економічній літературі при аналізі руху цін нерідко вдаються до аналогії. Зокрема, продавців та покупців порівнюють з "биками", "ведмедями", "кабанами" та "вівцями".

"Бик" б'є рогами догори. "Бик" - це покупець, який думає, що ринок "піде вгору", тому він купує. "Ведмідь" б'є лапами донизу. "Ведмідь" - це продавець, який сподівається, що ринок "піде униз", тому він продає. "Кабан" дуже ненажерливий, він купує або продає дуже багато і ніколи не може зупинитися. "Вівці" дуже боязливі і тому не можуть своєчасно прийняти рішення. Як тільки ринок починає працювати, "бики" купують, "ведмеді" продають, а "кабани" та "вівці" путаються під ногами

Продавець хоче продати свій товар якомога дорожче, покупець, навпаки, хоче купити, якнайдешевше. Вони завжди протистоять один одному. Але угода буде здійснена тільки тоді, коли покупець та продавець дійдуть згоди щодо ціни, яка буде задовольняти їх обох.

Кожна ціна, яку спостерігають аналітики на своїх терміналах, - це консенсус усіх учасників ринку. Кожен, хто купує, продає, або утримується від прийняття рішення, робить свій внесок у формування ціни.

Технічний аналіз вводить певні категорії. Одна з основних категорій - тренд. Тренд - переважаючий напрямок руху ціни. Тренд буває висхідним, низхідним, бічним (відсутність тренда). При висхідному тренді (uptrend) кожне підвищення досягає вищого значення, ніж попереднє, а кожний спад зупиняється на більш високому рівні, ніж попередній. При низхідному (падаючому) тренді (downtrend) кожний спад досягає більш глибокого мінімуму, ніж попередній, а кожне підвищення зупиняється на більш низькому рівні, ніж попередній. У коридорі цін усі підвищення зупиняються десь на одному максимальному рівні, а всі спади досягають приблизно однакового мінімуму.

У гравця завжди є три варіанти рішення: купувати, продавати або нічого не робити. Гра в коридорі цін і в тренді потребує різної тактики та використання різних технічних індикаторів. Коли ви відкрили позицію і перебуваєте в певному тренді, то ви дотримуєтеся його: купуєте (або нічого не робите) при підвищенні ціни на ринку, продаєте (або нічого не робите) - при її падінні. Якщо ціни "стоять у коридорі", то ви купуєте при їх падінні і продаєте при зростанні, але найкраще рішення - залишатися поза ринком.

Рух цін на графіку (рис. 14.1) являє собою серію піків та спадів. Рівні попередніх спадів, на які припадає велика кількість мінімальних цін, називаються підтримкою. Рівні, на які припадає серія максимальних цін, називаються опором.

Підтримка та опір

Рис. 14.1 Підтримка та опір

Вплив цих рівнів на ринок полягає в наступному: коли ціни на ринку підходять до рівня опору або підтримки, торговці поділяються на тих, хто вважає, що ціни далі рухатися не будуть і рівень не буде подоланий, і на тих, хто вважає, що ціна підніметься ще вище. Боротьба цих поглядів веде до того, що ціна залишається в діапазоні цього рівня доти, доки хтось не подолає її.

Рівень підтримки - це область на графіку, де бажання покупців та продавців можуть бути протилежними. Рівень підтримки можна визначити заздалегідь, за рівнем попереднього спаду.

Рівень опору являє собою протилежність підтримки - тиск продавців вищий за тиск покупців. Звичайно, рівень опору збігається з рівнем попередньої вершини.

Оскільки біля рівнів підтримки (область ринку, розміщена нижче поточного рівня цін, в якій очікується збільшення продажу) та опору (область розміщена вище поточного ринкового рівня, в якій можна очікувати зростання активності покупців) весь час виникає боротьба між "биками" та "ведмедями", то основне завдання дилерів - з'ясувати, наскільки сильний цей рівень і хто його подолає. Якщо ціни перейшли рівень опору, то ціна продовжить свій рух угору, якщо ціни не подолали цього рівня та після боротьби почали рухатися в протилежному напрямку, то говорять, що відбувся розворот тренду. Треба також враховувати і такі обставини: більшість торговців вважають" що рівень не буде подолано і намагаються закрити свої позиції, а найбільш схильні до ризику відкриваються в протилежний бік ще до того, як ціни наштовхнулися на цей рівень.

Як тільки ціни "прориваються" крізь рівень підтримки або опору, він відразу ж переходить у свою протилежність - подоланий рівень підтримки перетворюється в рівень опору. При висхідному тренді рівень опору, подоланий цінами, стає рівнем підтримки.

Сила кожної області підтримки або опору визначається трьома факторами:

  • - тривалістю існування певного рівня;
  • - амплітудою коливання ринку;
  • - обсягом угод.

Чим довше існує даний рівень, тим він міцніший, і може статися, що він не буде подоланий ще тривалий період.

Чим більша амплітуда коливання ринку, який іде на подолання рівня, тим вища його опірність.

Чим більший обсяг угод у зоні рівня, тим більше шансів залишитися рівню неподоланим.

Найпростіший спосіб аналізувати поведінку зміни ціни - це графічний аналіз. Існує кілька типів графіків: стовпчиковій, лінійний та пункто-цифровій. Але єдиним для всіх є те, що на осі абсцис відкладається час (як правило, рівні часові інтервали: 5-хвилинні, 30-хвилинні, часові, денні, тижневі, місячні), а на осі ординат - ціна (у технічному аналізі використовується арифметична шкала).

На стовпчиковому графіку коливання ціни на ринку відображається за допомогою стовпчика (бара). Такий графік допомагає проаналізувати ціну відкриття ринку, максимальну ціну, мінімальну ціну та ціну закриття ринку.

Використання графіків з різними часовими інтервалами дає змогу побачити тенденції і сигнали, яких не може бути видно на місячному та тижневому графіку, але на більш детальному - денному чи часовому - їх легко визначити.

Є ще один метод зображення стовпчикового графіка (рис. 14.2) за допомогою "японських свічок" (Candlestick chart), використання яких дуже поширене, особливо в програмному забезпеченні міжнародних інформаційних компаній (REUTER, Tenfore та ін.).

Понад двісті років тому японські торговці рисом почали малювати свічки. Тіло свічок містить основний рух цін протягом певного часу - від ціни відкриття до ціни закриття. Висота кожної свічки показує різницю між цінами відкриття та закриття. Якщо ціна закриття вища за ціну відкриття, то свічка буде білого кольору. Якщо ціна закриття нижча за ціну відкриття - чорного. Кінець верхнього ґнота показує максимальну ціну, а кінець нижнього - мінімальну ціну. Але, як вважають фахівці з японських свічок, важливі не максимум та мінімум коливання ціни за певний час, головне - співвідношення між цінами відкриття і закриття та фігурами, які утворюють кілька свічок.

Свічковий графік

Рис. 14.2 Свічковий графік

На лінійному графіку позначається тільки ціна закриття. Цей графік і називають графіком цін закриття. На думку аналітиків, ціна закриття найважливіша для аналізу.

Існує велика кількість технічних індикаторів, які дають змогу краще оцінити стан ринку, краще зрозуміти співвідношення сил між "биками" та "ведмедями" і зробити найбільш точний прогноз руху цін.

Покажчики трендів (trend following). Для побудови цих індикаторів використовують стандартні методи математичної статистики, вони ефективні за наявності яскраво вираженого виявленого тренду, але дають небезпечні сигнали, коли ринок стоїть. Це показники середнього руху курсу (Moving Average), MACD (принципи наближення/розходження середнього руху курсу), MACD-гістограму, систему направлень (Directional System), балансовий обсяг (On Balance Volume), показник акумуляції/розподілення (Accumulation/Distribution) та ін.

Осцилятори (oscillators) - більш складні індикатори, порівняно з попередніми, вони показують точки повороту на боковому тренді, але дають передчасні та небезпечні сигнали, коли ринок починає свій рух. Осцилятори допомагають визначити точки повороту. До них відносять стохастику (Stochastic), швидкість зміни (Rate of Change), згладжуваль-ну швидкість зміни (Smoothed Rate of Change), моментум (Momentum), індекс відносної сили (RSI), індекс сили (Force Index), %R Вільямса (Wm% R), індекс діапазону сировинного ринку (CCI) та ін.

Інші індикатори (miscellaneous indicators). Ці показники пов'язані з оцінюванням психологічного стану та настрою ринку. Інші індикатори дають змогу оцінити стан ринку та його наближеність до "биків" або "ведмедів". Серед них індекс нових максимумів та мінімумів (New High-New Low), співвідношення попиту та пропозиції (Put-Call Ratio), консенсус "биків" (Bullish Consensus), напрям гри, індекс підвищення/спаду (Advance/Decline), індекс гравців (Traders Index) та ін. Вони можуть бути синхронними або випереджувальними індикаторами.

Секрет успішної гри полягає в об'єднанні кількох індикаторів з різних груп так, щоб вони разом підтверджували напрям руху цін. Основні аксіоми технічного аналізу валютного ринку: 1-а аксіома - ціни враховують усе. Це твердження, по суті, є стрижнем всього технічного аналізу. Будь-який чинник, що може тим чи іншим чином вплинути на попит або пропозицію, незмінно знайде своє відображення в динаміці ціни. Причому, абсолютно в будь-якій, чи то землетрус, катастрофа або будь-який інший чинник. Зрозуміло, ці події є непередбачуваними, проте, вони миттєво враховуються ринком і відображаються в динаміці цін. Інакше кажучи, ціна є наслідком і повним відображенням всіх рушійних сил ринку. Найчастіше фундаментальні зміни не трапляються раптово, вони вимагають часу. Оскільки ціна дійсно є результатом всього, що є відомим в публічних і прихованих сферах, то логічно очікувати, що деякі покупці і продавці матимуть в своєму розпорядженні інформацію - це так звані "розумні гроші". Хоча і не завжди безпомилково, але "розумні гроші" шукають однозначну інформацію про можливий рух ринку, яка поки що є недоступною для громадськості. В більшості випадків ця інформація є результатом незалежного фундаментального дослідження, яке вимагає значних коштів. Це стимулює купівлю або продаж, що передбачає фундаментальні зміни і створює цінові тенденції. Інформація являє собою товар, подібно до інших. Як правило, фахівці з аналізу графіків прагнуть не заглиблюватися в основні причини, які зумовили зростання або падіння цін. Дуже часто на ранніх стадіях, коли тенденція до зміни цін лише намічається, деякі переломні моменти причини таких змін можуть бути не відомими нікому. Може здатися, що технічний підхід надмірно спрощує задачу, але логіка, яка криється за першим початковим постулатом - "ринок враховує все", - стає тим очевиднішою, чим більшого досвіду реальної роботи на ринку набуває технічний аналітик. Таким чином, все те, що будь-яким чином впливає на ринкову ціну, неодмінно відображається в цій ціні. Отже, необхідно лише ретельним чином відстежувати і вивчати динаміку цін. Аналізуючи цінові графіки і безліч додаткових індикаторів, технічний аналітик досягає того, що ринок сам указує йому найбільш вірогідний напрямок свого розвитку.

  • 2-а аксіома - рух цін підпорядкований тенденціям. Все, що відбувається на ринку, підпорядковано чи тим іншим тенденціям. Життя ринку складається з періодів зростання і падіння цін, що чергуються. Основна мета складання графіків динаміки цін і полягає в тому, щоб виявляти ці тенденції на ранніх стадіях їх розвитку і торгувати відповідно до їх напрямку. Більшість методів технічного аналізу є за своєю природою наступними за тенденцією, тобто їх функція полягає в тому, щоб допомогти аналітику розпізнати тенденцію і дотримуватись її впродовж всього періоду її існування.
  • 3-я аксіома - історія повторюється. Якщо деяка подія раніше викликала певний рух ціни, то, швидше за все, і в майбутньому реакція на схожу подію буде такою ж. Ключ до розуміння майбутнього криється у вивченні минулого. Той факт, що певні конфігурації на графіках цін мають властивість з'являтися регулярно і багаторазово, причому на різних ринках і в різних масштабах часу, є наслідком дії деяких стереотипів поведінки, властивих людській психіці. Технічний аналіз і дослідження динаміки ринку щонайтіснішим чином пов'язані з вивченням людської психології. Наприклад, графічні цінові моделі, які були виділені і класифіковані впродовж останніх ста років, відбивають важливі особливості психологічного стану ринку. Перш за все вони вказують, які настрої - бичачі або ведмедячі - існують вданий момент на ринку. І якщо у минулому ці моделі працювали, то є всі підстави для припущення, що вони працюватимуть і в майбутньому, оскільки вони базуються на людській психології, яка з роками не змінюється.

Таким чином, можна зробити наступні висновки.

Технічний аналітик вважає, що всі майбутні очікування приховані в статистиці ціни.

Не зважаючи на заяви противників технічного аналізу, ціна не є випадковою, вона визначається періодами консолідації, які чергуються з періодами трендів.

Логічно чекати, що принаймні деякі покупці і продавці є обізнаними. Ці інвестори передбачають тренди, і в цьому значенні ціна має тенденцію передувати фундаментальним змінам.

Як приклад наведемо одну з найпопулярніших графічних фігур технічного аналізу - "голова і плечі". Дана фігура є класичною фігурою розвороту тренда. її елементами є "голова" - центральний максимальний пік і "плечі" - лівий і правий піки меншої висоти. В основі "плечей" проводять так звану "лінію шиї", яка є рівнем підтримки. Пробиття ціною цього рівня складає сигнал на продаж.

Також однією з найбільш розповсюджених фігур розвороту є фігура "подвійна вершина" (див. рис. 14.3). Структура цієї фігури - це два послідовні піки ціни. Пробиття лінії, яка з'єднує підніжжя піків, є сигналом на продаж. Прикладами фігур продовженні є фігури "прапор", "вимпел", "трикутник" та його різновид "симетричний трикутник".

Подвійна вершина

Рис. 14.3. Подвійна вершина

 
<<   ЗМІСТ   >>