Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Вивчивши цю тему, Ви повинні знати:

♦ суть внутрішнього контролю;

♦ мету внутрішнього контролю;

♦ несумісні функції працівників;

♦ завдання внутрішнього контролю;

♦ класифікацію внутрішнього контролю;

♦ сутність попереднього, поточного і подальшого контролю;

♦ предмет внутрішнього контролю;

♦ об'єктів внутрішнього контролю;

♦ суб'єктів внутрішнього контролю;

♦ суть внутрішнього аудиту;

♦ завдання внутрішнього аудиту;

♦ обов'язки внутрішніх аудиторів;

♦ послідовність виконання функцій внутрішнього аудиту;

♦ суб'єктів внутрішнього аудиту;

♦ основні положення про відділ внутрішнього аудиту;

♦ що має входити до складу методичного забезпечення внутрішнього аудиту;

♦ організаційну модель внутрішнього аудиту;

♦ питання організації діяльності служби внутрішнього аудиту;

♦ як здійснюється оцінка внутрішнього аудиту;

♦ етапи аудиювання;

♦ етичні вимоги до працівників внутрішнього аудиту;

♦ методичні прийоми внутрішнього аудиту;

♦ етапи внутрішнього аудиту;

♦ звітні документи за результатами внутрішнього аудиту;

♦ про відповідальність винних осіб;

♦ порядок вилучення документів;

♦ порядок відшкодування матеріальних збитків;

♦ про взаємозв'язок внутрішнього та зовнішнього аудиту.

На основі набутих знань Ви повинні вміти:

♦ давати визначення внутрішнього контролю;

♦ проводити класифікацію внутрішнього контролю за:

  • — часом проведення;
  • — джерелами інформації;
  • — метою, цільовим призначенням та методом організації;

♦ визначати суб'єктів внутрішнього контролю;

♦ складати положення про ревізійну комісію, про відділ внутрішнього аудиту;

♦ визначати суть і завдання внутрішнього аудиту;

♦ розробляти послідовність виконання функції внутрішнього аудиту;

♦ визначати місце внутрішнього аудиту в загальній системі внутрішньогосподарського контролю;

♦ визначати роль внутрішнього аудиту в управлінні суб'єктом господарювання;

♦ визначте права, обов'язки і відповідальність спеціалістів відділу внутрішнього аудиту;

♦ визначати об'єктів внутрішнього аудиту та джерела інформації;

♦ вибирати метод організації перевірки;

♦ користуватися методичними прийомами фактичної, документальної та аналітичної перевірок;

♦ визначати етапи внутрішнього аудиту;

♦ підготувати кодекс етики внутрішнього аудитора;

♦ застосовувати методи внутрішнього аудиту залежно від визначеної мети;

♦ простежувати інформаційні зв'язки між документами і регістрами бухгалтерського обліку;

♦ складати робочі та підсумкові документи за результатами аудиту;

♦ вилучати необхідні документи;

♦ визначати розмір матеріальних збитків;

♦ реалізовувати матеріали внутрішнього аудиту;

♦ визначати взаємозв'язок внутрішнього та зовнішнього аудиту;

♦ оцінювати систему внутрішнього аудиту.

План

  • (логіка викладення і засвоєння матеріалу)
  • 6.1. Внутрішній контроль: суть, класифікація, об'єкти і суб'єкти
  • 6.2. Внутрішній аудит: суть, об'єкти та суб'єкти
  • 6.3. Методичні прийоми внутрішнього аудиту
  • 6.4. Взаємозв'язок внутрішнього та зовнішнього аудиту

Ключові поняття та терміни:

· внутрішній контроль;

· класифікація внутрішнього контролю;

· об'єкти і суб'єкти внутрішнього контролю;

· мета та завдання внутрішнього контролю;

· попередній, поточний і подальший контроль;

· документальний, фактичний і комбінований контроль;

· ревізія;

· тематично перевірка;

· службове розслідування;

· внутрішній аудит;

· завдання внутрішнього аудиту;

· обов'язки внутрішніх аудиторів;

· суб'єкти внутрішнього аудиту;

· стандарти внутрішнього аудиту;

· етико внутрішніх аудиторів;

· методичні прийоми внутрішнього аудиту;

· взаємозв'язок внутрішнього і зовнішнього аудиту

При підготовці до заняття слід використовувати такі нормативні документи:

♦ Закон України "Про аудиторську діяльність".

♦ МСА 400 "Оцінка ризиків та внутрішній контроль".

♦ МСА 315 "Розуміння суб'єкта господарювання і його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень".

♦ МСА 330 "Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків".

 
<<   ЗМІСТ   >>