Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інформаційне забезпечення аудиту

Все інформаційне забезпечення аудиту складається як із нормативно-законодавчої бази, що здійснює регулювання ведення фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової та податкової звітності, так і з внутрішніх стандартів підприємства, його первинної, зведеної та іншої документації, регістрів бухгалтерського обліку та інших внутрішніх і зовнішніх джерел інформації та інформації від третіх осіб, публікацій в наукових і спеціальних виданнях і т.ін.

Все інформаційне забезпечення щодо проведення аудиту буде розглянуто в темах Модулю II дисципліни "Аудит" при досліджені методики проведення аудиту за окремими об'єктами.

Інформаційним забезпеченням аудиту є цілеспрямована робота зі збору інформації, її реєстрації, передачі, обробки, узагальнення, зберігання та пошуку суб'єктами контролю з метою використання для потреб управління.

До інформаційного забезпечення аудиту можна віднести:

  • - матеріальні джерела (документальні та натуральні об'єкти);
  • - нематеріальні об'єкти (миттєві явища);
  • - абсолютно точна інформація (категорична);
  • - умовно точна інформація;
  • - орієнтовно точна інформація.

Залежно від джерел використання інформація аудитором, її можна класифікувати: за видами обліку, видами та формами звітності, видами документів на підприємстві, мети використання документів, надходження документів від відповідальних осіб тощо.

Запропонована класифікація подана у табл. 2.4.

Таблиця 2.4. Класифікація інформації за джерелами, яку використовує аудит

Джерела

Інформація

Бухгалтерський облік

Форми бухгалтерської фінансової звітності; оборотна відомість за синтетичними рахунками; Головна книга; регістри синтетичного та аналітичного обліку за рахунками (журнали, журнали-ордери, відомості, книги, картки тощо); зведені документи (матеріальні звіти, звіти матеріально відповідальних осіб, касова книга, виписки банку тощо); первинні документи за касовими, банківськими, розрахунковими, товарними та іншими господарськими операціями)

Оперативний облік

Оперативні документи та форми звітності

Статистичний облік

Форми статистичної звітності

Загальні та установчі документи

Статут суб'єкта господарювання, засновницький договір, зареєстровані зміни до статутних документів; рішення, постанови, протоколи зборів засновників; накази, виписки з річних зборів акціонерів, рішень ради директорів; свідоцтва про державну реєстрацію; свідоцтва про реєстрацію в органах статистики, різних інспекціях; документи, пов'язані з приватизацією та акціонуванням; ліцензії та дозволи на окремі види діяльності тощо

Джерела

Інформація

Планові дані

Бізнес-плани, поточні та перспективні плани фінансово-господарської діяльності, планові калькуляції, кошториси тощо

Документація попередніх перевірок та рішення по них

Акти, накопичувальні відомості, розрахункові таблиці, довідки, постанови, рішення, висновки, звіти аудитора (за домовленістю з керівництвом підприємства); акти Державної податкової адміністрації (служби), акти перевірок банку, органів державного контролю, органів статистики, фондів соціального страхування та Пенсійного фонду

Матеріали інвентаризацій та рішення по них

Акти, порівняльні відомості, інвентаризаційні описи, пояснювальні записки матеріально відповідальних осіб; рішення адміністрації щодо відшкодування збитків тощо

Інші дані

Договори, бланки суворої звітності, архівні матеріали, листи, скарги, особові справи співробітників тощо

 
<<   ЗМІСТ   >>