Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розрахунок можливого обсягу чистого прибутку торговельного підприємства у плановому періоді

На основі даних ф.2 "Звіт про фінансові результати", наведених в табл. 1, та додаткових умов (табл. 2) спрогнозуйте можливий (очікуваний) фінансовий результат від операційної діяльності (реалізації товарів), звичайної діяльності до оподаткування, а також чистий прибуток підприємства. Дня проведення розрахунків скористатися факторно-аналітичним методом, виходячи з рівня рентабельності операційної діяльності, що склався в передплановому періоді. Доходи від участі в капіталі спрогнозувати на основі їх середнього темпу зростання. Фінансові витрати у плановому періоді залишаться в обсязі звітного періоду. В плановому періоді умови сплати ПДВ та податку на прибуток не зміняться. Основний вид діяльності -торгівля.

Таблиця 1 тис. грн

Показники

Код

1-й період

2-й період

3-й період

4-й період

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

28695,6

37706

51363,1

62086,1

Податок на додану вартість

15

4732

6646,6

8450,3

10319,4

Акцизний збір

20

Інші вирахування з доходу

зо

489,2

Чистий дохід

35

23963,6

31059,4

42423,6

51766,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

19405,8

25002,5

33390,8

40558,3

Валовий прибуток (збиток)

50

4557,8

6056,9

9032,8

11208,4

Інші операційні доходи

60

Адміністративні витрати

70

1096,3

1366,5

1627,9

1097,6

Витрати на збут

80

2995

3913,9

5701,7

8451

Інші операційні витрати

90

231,4

Закінчення табл. 1

Показники

Код

1-й період

2-й період

3-й період

4-й період

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

100

466,5

776,5

1471,8

1659,8

Дохід від участі в капіталі

110

100

105

110

156

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

374,1

Фінансові витрати

140

163,1

116,7

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

170

566,5

1255,6

1418,7

1699,1

Податок на прибуток

180

158,6

439,5

567,5

543,7

Чистий прибуток

220

407,9

816,1

851,2

1155,4

Додаткові умови:

Таблиця 2

Показники

Значення

Плановий темп зростання товарообороту (виручки від реалізації товарів), %

101

Зміна рівня рентабельності операційної діяльності (з врахуванням зовнішніх факторів), п.п.

-0,85

Плановий обсяг інших доходів, тис. грн

20,1

Плановий обсяг інших витрат, тис. грн

14,7

Показники

Алгоритм розрахунку

Значення

1. Рівень рентабельності операційної діяльності, що склався у передплаяовому періоді (РентОДзв), % до товарообороту

РентОДзв =*ФР°А Ш, ТО

де ФРОД. — фінансовий результат від операційної діяльності;

ТО — товарооборот (дохід (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг)).

(1659,8 / 62086,1) • 100 = 2,67

  • 2. Прогнозний рівень рентабельності операційної і діяльності на плановий період з і врахуванням впливу факторів
  • (РентОДпл),%

РентОДпл = РентОДзв + А РентОД,

де ЬРентОД— зміна рівня рентабельності операційної діяльності (з врахуванням зовнішніх факторів).

  • 2,67+ (-0,85) =1,82

ІЗ. Плановий обсяг товарообороту (ТОпл), тис. грн

Тп ТОТРтоПл 100 *

де ТО - дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг;

ТР то пл. — плановий темп зростання товарообороту (виручки від реалізації товарів), %

(62086,1 • 101)/100 = =62706,96

4. Плановий обсяг фінансового результату від операційної діяльності (ФРОДпл), тис. грн

ФРОДт=РентОДт'ТОт 100

(1,82 - 62706,96)/100 = =1143,39

5. Середній темп росту доходів від участі в капіталу, % (ТРДУК)

трдук=зДУК4 100, ДУКХ

деДУКх;ДУК4 ~ дохід від участі у капіталі в першому та четвертому періодах відповідно

VI56/100 -100 = 115,98

Закінчення табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

Значення

6. Плановий обсяг доходів від участі в капіталі (ДУКпл), тис. грн

100

115,98 • 156/100 = 180,93

7. Очікуваний обсяг інших доходів (Щпл), тис. грн

Дано в умові

20,1

8. Очікуваний обсяг інших витрат (ІВпл), тис. грн

Дано в умові

14,7

9. Фінансовий результат звичайної діяльності до оподаткування прогнозований (ФРЗДЦОпл), тис. грн

ФРЗДЦОпл = ФРОДпл+ДУКпл + Щпл - ІВпл - ФВпл,

де ФВпл - обсяг фінансових витрат у плановому періоді (за умовою дорівнюватиме значенню звітного періоду)

1143,39+180,93+ +20,1-14,7-116,7-1213,01

10. Рівень оподаткування прибутку підприємства, що склався у звітному періоді (РОП„), %

РОПзв = ППРзв 100, ФРЗДДОзв 9

де ППрм - податок на прибуток у звітному періоді; ФРЗДДОзв - фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у звітному періоді

543,7/1699,1 100=32

11. Податок на прибуток у плановому періоді (ППрпл), тис. грн

пп _ ФРЗДЦОпл РОПзв 100

1213,01-32/100=388,16

Чистий прибуток (збиток) прогнозований (ЧПпл), тис. грн

477" = ФРЗДЦОпл - ППрм

1213,01-388,16=824,85

ПЛ. Ліговввио, І.В Вмсочии. Бковоміка торговельного підприємства: мфтодшвм розв'язаним практвчввх завдань

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>