Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка розвитку

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Підвищення ефективності фінансової бухгалтерії в умовах роботи в системі SAP R/3

Система SAP - основна система ведення бухгалтерського обліку в країнах Європейської Ради

Сучасна і ефективна система фінансової бухгалтерії повинна задовольняти вимогам, що висуваються до обліку і звітності.

У той час як законодавці приділяють увагу складанню звітів, а акціонери, кредитори, співробітники, громадськість - отриманню інформації, основу ефективного контролінгу діяльності банку становить розв'язання завдань контролю і планування.

Порядок звітності визначається законодавством. Згідно з визначеним порядком бухгалтерський облік має враховувати як інструкції, чинні в німецькомовних країнах (наприклад, GOSB -Принципи ведення бухгалтерського обліку), так і розпорядження, обумовлені процесом гармонізації, що відбувається в рамках Європейського союзу. Система R/3 відповідає також вимогам, що висуваються до звітності в англомовних країнах (відповідно до GAAP), а також законодавчим вимогам, що висуваються в інших економічно розвинених країнах (станом на 1995 р. - 41 країна). За допомогою системи FI гарантується виконання даних правил (для окремих країн потрібна сертифікація). Тим самим виконується важлива вимога для застосування системи в міжнародному масштабі.

В інтегрованих системах звітність значною мірою визначається автоматизованим оновленням даних операцій у логістиці та автоматично викликає проводки (з урахуванням суспільно-правових і податкових кордонів).

Глава 3. Підвищення ефективності фінансової бухгалтерії в умовах роботи в системі SAP R/3 307

Обмін даними також здійснюється більш інтенсивно електронним шляхом. Забезпечення інформацією сприяє чіткому визначенню розвитку будь-якої системи та процесів.

За допомогою чітко структурованих даних і правил може бути здійснена автоматична обробка навіть при неповній інформації (наприклад, вирівнювання платежів). Обробка вручну виконується тільки як виняток.

За допомогою функції SAP Workflow визначаються постановки періодично виникаючих завдань, які розподіляються за місцями обробки і контролюються за термінами.

Бухгалтерський запис всіх операцій здійснюється відповідно до принципу документування і дозволяє робити повну перевірку від балансу аж до окремого документу. Вже безпосередньо після проводки цих операцій на екрані можуть оброблятися рахунки, оборотні відомості, а також проводитися аналіз балансу і звіту про прибуток і збитки.

Повне документування одночасно є і основою для всеохопної та інтегрованої системи контролінгу. Тільки докладна інформація про всі банківські операції забезпечує постійний контроль на всіх оперативних і стратегічних рівнях. За допомогою системи FI сфери контролінгу підприємства своєчасно забезпечуються інформацією.

Для досягнення своїх цілей головна бухгалтерія використовує план основних рахунків, який є єдиним для всіх підприємств. Якщо одночасно мають задовольнятися як встановлені, так і специфічні вимоги, прийняті на даному підприємстві, то в цьому випадку можуть використовуватися паралельні плани основних рахунків. За допомогою моделей планів основних рахунків SAP полегшує користувачу завдання прийняття рішення на основі даних правил. У будь-який час плани основних рахунків можуть бути настроєні індивідуально.

Для підготовки закриття року або місяця служать автоматичні функції для переоцінки товарів та послуг, для перерозподілів, растрування кредиторської і дебіторської заборгованості за життєвими циклами, що залишилися, і т.д.

Баланси можуть розрізнятися за типами (сальдовий баланс, баланс руху майна і капіталів), або за цілями (баланси до певної дати, закриття року). Модуль FI дозволяє робити це за допомогою ведення різних версій балансу. Президент, Уряд можуть також отримувати відомості про стан справ в економіці через Мінекономіки з відповідною мірою деталізування.

Збір даних повинен бути актуальним і не мати пропусків. Ці вимоги стосуються також і бухгалтерії операцій оперативних систем логістики та персоналу. Система SAP за допомогою вибору бухгалтерського рахунку робить проводку операцій логістики у фінансовій бухгалтерії в режимі реального часу.

Поряд з бухгалтерськими книгами, рахунками і документами важливими критеріями ведення бухгалтерського обліку є організаційні структури.

Вони поділяють підрозділи установ чи підприємств відповідно до суспільно-правових, податкових вимог і вимог менеджменту.

Присвоєння всіх операцій організаційним одиницям у формі явних або неявних контировок спричиняє як оновлення бухгалтерських книг (наприклад, відповідно до традиційного управління обліком і звітністю FI-SL), так і ведення фактичних значень на інтегрованих об'єктах контролінгу (СО) (місце виникнення витрат, носій витрат, місце виникнення прибутку і т.д.).

Використання в системі звітності організаційних понять SAP визначається структурою організації на даний момент і стратегією на майбутнє.

 
<<   ЗМІСТ   >>