Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхові послуги

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Страхові морські послуги: об'єкти та види

До транспортного страхування належить морське страхування, яке е найдавнішим видом страхування, його історія пов'язана з розвитком морської торгівлі. Батьківщиною цього виду страхування є Італія. Початкові операції морського страхування пов'язані з угодою бодмерею і фіктивною угодою купівлі-продажу. Ці операції здійснювалися одноосібними страховиками, а спеціалізованих організацій ще тоді не існувало. Зміни відбуваються у цій сфері страхування в кінці XVI ст., коли в Англії починає активно розвиватися морська торгівля. Саме це вплинуло на подальший розвиток морського страхування в Англії, яка на тривалий час стала світовим центром морського страхування. Розвиток морського страхування, без сумніву, пов'язаний із корпорацією "Ллойд".

Нині більшість договорів морського страхування укладається на основі Морського страхового поліса "Ллойда" та застережень Інституту лондонських страховиків. В Україні сучасні основні вимоги до договорів морського страхування відображено у Кодексі торговельного мореплавства України (розділ VIII) та у Законі України "Про страхування". В останньому законодавчому акті визначено такі види обов'язкового страхування [5]:

— страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;

страхування засобів водного транспорту;

страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

страхування відповідальності морського судновласника.

Об'єктами морського страхування може бути будь-який пов'язаний з мореплавством майновий інтерес, зокрема: морські судна; вантажі; фрахт; контейнери; цивільна відповідальність судновласника й перевізника перед третіми особами тощо.

У морському страхуванні використовується інститут абандона, який означає, що страхувальник відмовляється від своїх прав на все застраховане майно й отримає повну страхову суму у разі пропажі судна безвісти, економічної недоцільності ремонту застрахованого судна чи ліквідації пошкоджень. Тобто це відмова страхувальника від застрахованого майна на користь страхової компанії з метою отримання повної страхової суми.

Основними видами морського страхування є: 1. Страхування вантажу (карго): більшість вантажу страхується за стандартними умовами, а в окремих випадках вантаж страхується на особливих умовах (при перевезенні нафти, зерна, вугілля). Чинниками, що впливають на розмір страхового тарифу за договором страхування карго, є: тип вантажу, його пакування, розмір, вага, вартість, тривалість рейсу, пора року, судно, яке його переправляє. Практика страхування вантажу передбачає чотири варіанти його оцінки: перший — вартість вантажу у пункті відправлення з урахуванням очікуваного прибутку (найбільш використовуваний), другий — вартість у місці призначення; третій — страхова вартість визначається на основі особливих положень, що зафіксовані у договорі купівлі-продажу; четвертий — відновлювальна вартість. Якщо страхувальник неодноразово здійснює відправлення вантажу протягом тривалого часу (наприклад, року), то страхова компанія може укладати генеральний (глобальний, абонементний) страховий поліс тривалістю дії на один рік.

Страхування ризику втрати фрахту (фрахт — плата за оренду судна): страхується судновласник від втрати доходу. Таке покриття часто включають в умови страхування каско суден.

Страхування відповідальності судновласників проводиться на основі вимог міжнародних угод. У більшості випадків таке страхування здійснюється клубами взаємного страхування — "Р&І" (клуби захисту і відшкодування). Тому таке страхування відоме під назвою "Р&І". Клуби страхують відповідальність судновласників, менеджерів та інших осіб, пов'язаних з експлуатацією судна за відношенням до третіх осіб, включаючи відповідальність за забруднення навколишнього середовища. Провідні клуби захисту і відшкодування знаходяться у Великій Британії, Швеції, США, Норвегії.

Судновласнику видається сертифікат про зарахування його у члени клубу, перелік прийнятих на себе у клубі страхових інтересів, порядок сплати страхових внесків, розмір франшизи за кожним рейсом, строк страхування. Діяльність клубу базується на використанні коштів створеного фонду. Якщо коштів фонду не вистачає, то його члени здійснюють додатковий внесок. Для цього розрахований річний внесок членів клубу ділиться на частини та при необхідності наступна частина внеску збільшується.

Критеріями для визначення розміру страхових премій в клубі є: тип судна, район плавання, обсяг страхової відповідальності, тоннаж, а також вимоги національного законодавства щодо відповідальності судновласника. При настанні страхового випадку судновласник звертається у клуб і представляє аварійний сертифікат, акт експертизи, інші документи, які стосуються збитку.

Представляє інтереси вітчизняних страховиків у галузі морських ризиків у міжнародних об'єднаннях страховиків Морське страхове бюро України. Лише його члени — страхові компанії за умови отримання відповідної ліцензії мають право укладати договори морського страхування. Крім того, у листопаді 2002 р, було створено Український пул зі страхування відповідальності судновласників.

Страхування каско суден забезпечує захист судновласників та інших осіб, пов'язаних з експлуатацією суден, від ризиків знищення чи пошкодження.

Страхуванню каско суден характерні такі різновиди:

страхування з відповідальністю за знищення і пошкодження: передбачає найбільш повний обсяг відповідальності та включає відшкодування збитків як від повного знищення, так і від ушкодження судна;

страхування без відповідальності за ушкодження, крім випадків катастрофи: страхова компанія компенсує збитки від повного знищення судна, а також ті збитки, що спричинені катастрофами. Обсяг відповідальності страховика перед страхувальником обмежений;

страхування без відповідальності за приватну аварію: передбачає обмеженість випадків, які стосуються відшкодування збитків при частковому пошкодженні судна;

страхування з відповідальністю тільки за повне знищення судна, включаючи витрати з рятування: страховик відшкодовує лише збитки від повного знищення судна чи пропажі судна безвісти (прирівнюється до повного знищення, у разі пропажі судна безвісти страховик відповідає у розмірі повної страхової суми) та з рятування судна;

страхування з відповідальністю тільки за повне знищення судна: відшкодовуються втрати лише від повного знищення судна чи пропажі його безвісти.

До страхування каско суден на практиці застосовуються додаткові види страхування: додаткове річне страхування


для звичайних суден, які плавають у нормальних умовах; страхування на певний строк для звичайних суден, що перебувають в умовах, відмінних від нормальних; спеціалізоване страхування для специфічних суден.

Договір страхування морського судна укладається на основі заяви, в якій обов'язково подається така інформація: об'єкт страхування, тип, рік побудови морського судна та інші його характеристики, умови страхування, тривалість страхування тощо.

Укладається договір страхування строком на один рік чи на тривалість рейсу. Якщо судно страхують на один рейс, то у договорі вказуються порти, куди заходить судно, а якщо на певний строк, то вказують строк та передбачувані райони плавання. Страховий поліс чинний у межах певного географічного регіону.

Якщо морське судно змінює рейс (або виходить за межі території) без попереднього повідомлення про це страховика, його відповідальність за збитки у результаті страхових подій припиняється. Якщо зміни маршруту були вимушеними (встановлено законодавчими нормами), то необхідно повідомити страховика про них і дати згоду на сплату додаткової страхової премії.

Для кожного морського судна індивідуально встановлюється страхова сума і страховий тариф, що обумовлено різними умовами експлуатації і характеристиками судна. Основними чинниками, що впливають на розмір страхового тарифу, є: історія страхування, вартість і вік судна (умовно морські судна поділяють на молоді та старі, старі судна — ті, строк експлуатації яких перевищує 15—20 років, вони страхуються за більш високими ставками), тип судна, потужність двигуна та інші технічні характеристики.

В англійській практиці страхування морських суден застосовують такі способи розрахунку страхової премії: перший — базою для розрахунку є вартість судна, другий — тоннаж судна.

Отже, морське страхування мас давню історію розвитку. Сучасними його видами є: страхування каско суден, страхування вантажу, страхування ризику втрати фрахту, страхування відповідальності судновласника.

 
<<   ЗМІСТ   >>