Повна версія

Головна arrow Історія arrow Історія України: відповіді на екзаменаційні білети

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Передмова

Курс "Історія України" є обов'язковим навчальним предметом у системі вищої освіти України, який поряд з іншими суспільними дисциплінами утворює основу гуманітарної підготовки молодого спеціаліста. Знання вітчизняної історії є невід'ємним елементом формування повноцінного світогляду особистості, що у свою чергу впливає на відтворення історичної пам'яті народу. Без знання багато тисячолітнього досвіду людства неможливо зрозуміти сучасне, передбачити, а тим більше успішно будувати, майбутнє. Не випадково впродовж століть кожен загарбник намагався послідовно викорінювати зі свідомості українців найменші ознаки їхнього національного буття, передусім історію і рідну мову — ті головні компоненти, без яких, за словами Олеся Гончара, повноцінне існування нації — неможливе.

Тому глибоке вивчення історії України як у середній школі, так і у вищих навчальних закладах сьогодні є нагальною потребою. Саме студентство, спираючись на шкільні знання, осмисливши вузлові етапи нашої минувшини у вишівському курсі "Історії України", здатне сприйняти історію як потужний засіб утвердження національної ідентичності, як основу нашого дальшого поступу і, зрештою, як гео-політичний фактор розвитку України.

Метою вивчення історії України у вищій школі є: надання студентам ґрунтовних знань про минувшину українського народу, його державність, внесок у розвиток світової цивілізації; піднесення національної самосвідомості майбутніх спеціалістів, виховання у них патріотичних і морально-етичних переконань, відчуття причетності до тисячолітньої історії України; формування навиків наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку; навчання практичних навичок роботи з історичними джерелами і науковою літературою; вироблення: умінь застосовувати набуті знання з історії у повсякденній діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ і подій.

Навчальний посібник написано відповідність до програми курсу "Історія України" для вищих навчальних закладів. Він містить матеріал, який, охоплюючи події вітчизняної історії з найдавніших часів до сьогодення, подано у формі стислих відповідей на запитання екзаменаційних білетів. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання. Для кращого запам'ятовування в тексті виділено ключові слова. У книзі вміщено також хронологічну таблицю найважливіших історичних подій та рекомендовану літературу.

Зважаючи на те, що виклад фактичного матеріалу у формі відповідей на запитання не цілком сприяє цілісному сприйняттю історії України, в посібнику також подано її короткий аналіз, який міститься у вступі. Тому, щоб зрозуміти логіку історичного процесу, його завершеність, єдність окремих періодів у минувшині українського народу, перш ніж приступати до засвоєння основного матеріалу, слід ознайомитися з вступом.

Нинішній етап розвитку вищої школи вимагає посилення уваги до самостійної роботи студентів. Цей навчальний посібник дає лише основні знання про перебіг історичних подій на українських землях. Проте їх цілком достатньо для належної підготовки з курсу "Історія України". Для глибшого вивчення історії України необхідно використовувати підручники, додаткову літературу, інші історичні джерела.

Автори щиро бажають усім, хто складатиме іспити з вітчизняної історії, творчої наснаги, швидкого та якісного засвоєння матеріалу, відмінних знань та оцінок!

 
<<   ЗМІСТ   >>