Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Поведінка споживачів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Тести

 • 1. Яка з поданих умов для здійснення добровільного обміну не є необхідною для дотримання:
  • а) мають бути як мінімум дві сторони;
  • б) кожна сторона повинна мати щось цінне для іншої;
  • в) кожна сторона має право скасувати умови угоди;
  • г) кожна сторона має бути спроможна здійснювати комунікацію і доставку свого товару;
  • д) кожна сторона має бути впевнена у доцільності або бажанні мати справу з іншою стороною.
 • 2. Який з поданих процесів не є механізмом психологічного захисту за психоаналітичною теорією Фрейда:
  • а) витіснення;
  • б) проекція;
  • в)задоволення;
  • г) регресія;
  • д) сублімація.
 • 3. Оберіть правильне твердження:
  • а) варварське споживання - поведінка, при якій під час придбання товарів користуються виключно тими утилітарними функціями, які виконує товар;
  • б) варварське споживання - поведінка, що характеризується наділенням товару прихованим змістом;
  • в) варварське споживання - поведінка, при якій товари купують у великих кількостях.
 • 4. Якої купівельної ролі не існує серед членів родини:
  • а) ініціатор;
  • б) впливова особа;
  • в) посередник;
  • г) особа, що приймає рішення;
  • д) покупець;
  • е) користувач.
 • 5. Які з потреб не входять до списку психологічних потреб Генрі Мюррея:
  • а) первинні та вторинні потреби;
  • б) позитивні та негативні;
  • в) явні та латентні потреби;
  • г) утилітарні та гедоністичні;
  • д) усвідомлювані та неусвідомлювані потреби.
 • 6. Класифікація потреб Девіда Мак-Клелланда виокремлює три групи потреб. Яка з потреб не належить до цієї класифікації?
 • а) потреба у безпеці;
 • б) потреба влади;
 • в) потреба досягнення (успіху);
 • г) потреба у причетності та визнанні.
 • 7. На підставі сучасного підходу дослідників поведінки споживачів до "образу Я" в структурі цього поняття виокремлюють чотири складові. Яка з наведених складових зайва?
 • а) реальний "образ Я";
 • б) ідеальний "образ Я";
 • в) соціальний "образ Я";
 • г) ідеальний соціальний "образ Я";
 • д) реальний соціальний "образ Я".
 • 8. Оберіть правильні твердження:
  • а) негативний стан прискорює процес опрацювання інформації та скорочує час прийняття рішення при виборі відповідних товарів;
  • б) активізація настрою приводить до того, що людина згадує продукти, з якими у неї пов'язані позитивні асоціації;
  • в) ставлення формується тільки на основі емоцій;
  • г) емоції можуть активізувати стан спонукання;
  • д) емоції можуть викликатися як подіями зовнішнього середовища, так і внутрішніми процесами, такими як уява, міркування;
  • е) емоції не супроводжуються об'єктивними фізіологічними змінами, тому вони не можуть виявлятися, спостерігатися та вимірюватися.
 • 9. Повна модель прийняття рішення про купівлю складається з таких етапів у певній послідовності:
  • а) пошук інформації, усвідомлення потреби, оцінка альтернатив, рішення про купівлю, оцінка результату;
  • б) усвідомлення потреби, пошук інформації, оцінка альтернатив, рішення про купівлю, споживання;
  • в) усвідомлення потреби, пошук інформації, оцінка альтернатив, рішення про купівлю, реакція на покупку;
  • г) оцінка альтернатив, пошук інформації, усвідомлення потреби, рішення про купівлю, реакція на покупку.
 • 10. За шкалою CAD, яка розроблена для оцінки орієнтації людей як споживачів, покупців поділяють на три категорії за типом їх взаємовідносин з іншими людьми. Оберіть серед наведених правильну класифікацію:
  • а) орієнтація на поступливість, відособлення та агресивна орієнтація;
  • б) орієнтація на поступливість, комунікацію та агресивна орієнтація;
  • в) орієнтація на взаємини, відособлення та уникнення.
 • 11. Якого правила прийняття рішення не існує серед не-компенсаційних правил:
  • а) спільне;
  • б) виключення;
  • в) ідеальне;
  • г) лексикографічне;
  • д) роздільне.
 • 12. Процес прийняття рішення, згідно з лексикографічним правилом прийняття рішення, відбувається наступним чином:
  • а) передбачає ранжирування критеріїв за значимістю і вибір марки, кращої за найбільш значимими критеріями. Якщо за найбільш значимим атрибутом дві або більше марок є рівнозначними, то оцінювання відбувається за другим за значимістю критерієм і т. д., доки не залишиться одна марка;
  • б) встановлюють мінімальний рівень вимог споживача тільки за найбільш значимими критеріями. Прийнятними вважаються всі альтернативи, що задовольняють мінімальні вимоги за ними;
  • в) встановлюють мінімальний рівень оцінювання продукту за кожним з атрибутів, що використовується як межа для відсікання альтернатив (споживачем обираються марки, що задовольняють мінімальний рівень вимог за кожним з атрибутів);
  • г) припускає ранжирування оцінних критеріїв за їх значимістю і встановлення точок відсікання за кожним критерієм. Усі марки спочатку розглядаються за найважливішим критерієм.
 • 13. Якої з ролей, що реалізують співробітники організації, які входять до складу закупівельного комітету, у процесі прийняття рішення не існує:
  • а) користувачі;
  • б) допоміжний персонал;
  • в) особи, що впливають на прийняття рішення;
  • г) ініціатори;
  • д) покупці;
  • е) особи, що приймають рішення.
 • 14. Виділяють три типи закупівельних ситуацій для потреб організації. Якої ситуації не існує:
  • а) звичайна повторна закупівля;
  • б) змінена повторна закупівля;
  • в) нова закупівля;
  • г) змінена нова закупівля.
 • 15. Закон Бугера-Вебера проголошує:
  • а) ледь помітне відчуття зміни виникає при зменшенні інтенсивності подразника на певну постійну його частку;
  • б) ледь помітне відчуття зміни виникає при зміні інтенсивності подразника на певну постійну його частку;
  • в) ледь помітне відчуття зміни виникає при збільшенні інтенсивності подразника на певну постійну його частку;
  • г) ледь помітне відчуття зміни виникає при збільшенні інтенсивності подразника на мінімальну його частку.
 • 16. Оберіть серед наведених правильні положення інструментальної теорії навчання:
  • а) за інструментальною теорією наслідки поведінки впливають на частоту та імовірність її повторення;
  • б) якщо слідом за реакцією здійснюється заохочення, то підкріплення є позитивним;
  • в) якщо слідом за реакцією йде покарання, то підкріплення є негативним;
  • г) якщо підкріплення припиняється, то відбувається згасання поведінки;
  • д) при виробленні безумовного рефлексу слідом за реакцією на подразник здійснюється її підкріплення.
 • 17. Оберіть серед наведених правильні твердження:
  • а) проактивна інтерференція - матеріал, який запам'ятався раніше, має позитивний вплив на засвоєння нового;
  • б) ретроактивна інтерференція - засвоєння нової інформації негативно впливає на відновлення "старої";
  • в) проактивна інтерференція - матеріал, який запам'ятався раніше, має негативний вплив на засвоєння нового;
  • г) ретроактивна інтерференція - на засвоєння нової інформації позитивно впливає відновлення "старої".
 
<<   ЗМІСТ   >>