Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Страхування іноземних інвестицій

o Страхування інвестицій (інвестиції в статутний капітал, придбання акцій) покриває можливі збитки, які спричинені іноземним підрозділом японської компанії, або спільним підприємством за участю японської корпорації (рис. 33.12). Збитки, які покриває NEXI, з'являються в іноземного підрозділу, коли він не може проводити свою економічну діяльність у результаті війни, тероризму або форс-мажорних обставин, таких як природні катастрофи, або нсмож-

Страхування іноземних інвестицій

Рис. 33.12. Страхування іноземних інвестицій

ливості переказу прибутків від іноземних підрозділів до материнської компанії у зв'язку з введенням заборон на валютні операції або призупинення переказів.

o Страхування прав та отриманих прибутків (нерухомість та ін.) відшкодовує збитки тим японським компаніям, які провадять іноземну господарську діяльність без створення іноземного підрозділу. Втрати можуть виникнути при придбанні нерухомості, прав на видобування корисних копалин або завезення японського обладнання для проведення діяльності через форс-мажорні обставини. Крім того, така страховка покриває збитки японської компанії, яких вона зазнала в результаті продажу закордонної власності та неможливості переказу отриманого доходу на батьківщину.

Страхування експортних рахунків

Такий вид страхування покриває збитки японського комерційного банку, які можуть виникнути під час проведення розрахунків за міжнародними торговельними операціями, в результаті використання тратти, яка не має акредитивного забезпечення (рис. 33.13). Збитки можуть виникнути, коли банк стикається з несплатою векселя в результаті: 1) війни, революції, неможливості провести відповідну валютну операцію, призупинення грошових переказів або форс-мажорних обставин, таких як природні катаклізми та ін.; 2) банкрутства іноземного імпортера. Існування такого

Страхування експортних рахунків

виду страхування полегшує можливості використання тратти без акредитивного забезпечення у міжнародному торговельному обороті.

Страхуваппя експортних гарантій покриває втрати японських комерційних банків та ін., які видають гарантійні листи (гарантія пропозиції та гарантії виконання контракту) для японських експортерів. Такі збитки можуть виникнути, коли японський комерційний банк тощо, виконав свої зобов'язання перед несумлінним іноземним імпортером.

Страхування попередньої оплати імпорту покриває збитки тих японських імпортерів, які провели попередню оплату імпортних поставок, але так і не змогли вчасно отримати товар. Такі збитки можуть бути зазнані коли імпортер не може повернути аванс внаслідок: 1) воєн, революцій, неможливості провести відповідну валютну операцію, призупинення грошових переказів або форс-мажорних обставин, таких як природні катаклізм и та ін.; 2) банкрутства іноземного контрагента.

Американський уряд пропонує компаніям США страхування як експортних операцій через уповноважений ЕКСІМ-банк, так і міжнародних інвестицій через ОПІК (Корпорація закордонних приватних інвестицій). Страхове покриття включає втрати від неплатежу, неконвертованості валюти, експропріації активів та політичних ризиків.

Страхування експортних операцій

Страхування експортних кредитів передбачає фінансування експортних операцій американських компаній та уникнення ризику неплатежу. Процедури, які пропонуються ЕКСІМ-банк ом США, дають змогу компанії запропонувати кредит своєму іноземному покупцю та збільшити обсяг оборотних коштів. Основною перевагою страхування експортних кредитів для компанії є надання низки інструментів для стимулювання експортної діяльності національних товаровиробників (табл. 33.7).

Страхування, здійснюване ЕКСІМ-банком, поділяється на коротко- та середиьострокове. Короткострокове страхування передбачає, що продукція, яка відвантажується з США, повинна містити не менше 50 % компонентів, вироблених у Спо

Таблиця 33.7. Використання страхування як інструменту для створення додаткових переваг експортерів

Назва інструменту

Зміст

Інструмент зниження ризику

Знижує ризик неплатежу в результаті комерційних ризиків (банкрутства покупця) та деяких видів політичних ризиків (війна або не-конвертованість валюти). Страховка ЕКСІМ-банку може зменшити або взагалі зробити непотрібним застосування таких інструментів, як попередня оплата, акредитив та ін.

Маркетинговий інструмент

Надає можливість розширити кредитні умови для покупців, наприклад, можна розширити експортні можливості, надаючи розрахунок "за відкритим рахунком"

Фінансовий інструмент

Збільшує грошовий потік шляхом трансформування дебіторської заборгованості у дебіторську заборгованість, гарантовану урядом США, що дає змогу експортувати на нові ринки з більшою впевненістю

лучених Штатах. Короткострокові страховки покривають широке коло товарів, сировинних матеріалів, запчастин, компонентів та більшість послуг на строк до 180 днів. Також здійснюється страхування капітальних товарів, споживчих товарів тривалого користування та масові сільськогосподарські товари. У виняткових ситуаціях строк страхування експорту останніх може бути збільшений до 360 днів.

Середньострокове страхування (експортерам та позичальникам) (Medium-term Insurance (Exporters and Lenders)), що надається ЕКСІМ-банком, спрямоване на захист довгострокового фінансування іноземних покупців капітальних товарів або послуг, покриваючи одну або декілька поставок.

Фінансування за цією програмою може бути подовжено до п'яти років (до семи років у виняткових випадках) та має розмір до 10 млн дол.

ЕКСІМ-банк вимагає від покупця здійснити грошову оплату експортера розміром до 16 % від контрактної вартості. Страхуванню буде підлягати решта 85 % від чистої контрактної вартості або та частина контракту, яка постачається експортером зі США.

Дуже часто фінансовий заклад вже є застрахованим та виплачує кошти експортеру після підтвердження страхового випадку. ЕКСІМ-банк буде розглядати документацію лише після представлення вимоги про відшкодування збитків. Така вимога буде оплачуватися лише після надання відповідної документації у повній формі та у визначені строки.

Розмір страхових премій визначається на основі існуючої шкали, яка складається з урахуванням якості та типу покупця і країни покупця.

Середньострокове страхування покриває до 85 % чистої контрактної вартості США (якщо іноземні компоненти становлять більше 15 %, то ЕКСІМ-банк покриє лише частку США). Основні програми страхування, які пропонуються урядом США через ЕКСІМ-банк США з метою стимулювання експортного потенціалу країни, наведені у табл. 33.8.

Таблиця 33.8. Основні програми страхування, що надаються ЕКСІМ-банком США

Назва програми

Особливості програми

Програма страхування для малого бізнесу (small business policy)

Створена спеціально для невеликих, фінансово життєздатних компаній, які лише починають експортувати свою продукцію або експортують її час від часу. Дає змогу збільшити міжнародні обсяги продажу, полегшуючи умови кредитування порівняно з конкурентами, одночасно мінімізуючи свій ризик. Для тих підприємств, що відповідають визначенню "малого бізнесу" Адміністрації малого бізнесу США та мають обсяг експорту, що не перевищує 5 млн дол. США ЕКСІМ-банк надає посилений страховий захист та покриття. Основними характерними ознаками в спрощена система нарахування премій, додатковий захист (для визнаних експортерів), що становить привабливий

Продовження табл. 33.8

Назва програми

Особливості програми

фінансовий інструмент, який дає можливість кредитору приймати як забезпе чення застраховану дебіторську заборгованість з обмеженим рівнем ризику

Програма страхування іноземних покупців ( т ultibuyer policy )

Надає можливість експортерам з США зменшити рівень ризику експортних операцій, що здійснюються на умовах кредитування покупців, шляхом страхування дебіторської заборгованості від дефолту або неплатежу. Така програма дає змогу збільшити експорт шляхом розширення можливостей для надання кредитів іноземним покупцям, зменшуючи одночасно їх ризикованість. Згідно з цією програмою страхування покриває збитки від дефолту покупця в результаті комерційних ризиків на 90-95 % та від політичних ризиків на 95-100 %. Крім того, експортер має можливість передачі дебіторської заборгованості кредитору в обмін на фінансування своєї діяльності. Премії сплачуються лише на фактичні поставки. Страхові премії розраховуються на основі терміну дебіторської заборгованості, типу покупця та країни покупця. ЕКСІМ-банк залишає за собою право встановлення "дискримінаційних" кредитних обмежень щодо експортерів, які є суб'єктами міжнародних кредитних відносин, до отримання позитивної інформації щодо кредитної історії та проведення розрахунків

Програма короткострокового страхування іноземного покупця (short-tern single buyer policy)

Дає можливість експортеру обрати та застрахувати конкретну короткострокову дебіторську заборгованість від втрат через комерційні або визначені політичні ризики.

Надає захист кредитам, які отримує іноземний покупець протягом 12 міс. Розмір премій буде визначатися якістю та типом покупця та країною покупця. Ця програ-

Продовження табл. 33.8

Назва програми

Особливості програми

ма буде покривати одну або декілька поставок одному іноземному покупцю, надає 90 % покриття від ризику неплатежу-покупця, містить чітко визначену процедуру Для отримання покриття ЕКСІМ-банку після 90-денного періоду (що є корисним для представлення покупцю під час проведення переговорів щодо угоди), збільшує можливості для отримання позики, дозволяючи передавати майбутні застраховані платежі від експортера кредитору

Програма банківських акредитивів

Захищає банки, розташовані в США, від збитків (тобто від неспроможності іноземного банку-емітента провести платіж або здійснити відшкодування) за безвідкличним акредитивом, що був відкритий для фінансування експорту з США. Покриття здійснюється на 95 % для приватного сектору, на 100 % - для державних банків та 98 % для масових сільськогосподарських товарів. Премії розраховуються на основі фіксованої шкали для кожного типу, якості позичальника та країни покупця. Відсотки покриваються на розмір базової ставки мінус 0,5 %. Основними перевагами для позичальника є селективне страхування акредитиву, покриття також поширюється на платежі з рефінансування банком-емітентом відповідно до умов безвідкличного акредитива

IIрограма захисту фінансових інституцій, що надають кредити іноземним покупцям

(Financial Institution Buyer Credit Policy )

Захищає кредиторів, які фінансують іноземних покупців американських товарів та послуг, здебільшого строком до 180 днів (в окремих випадках до 360 днів для масових сільськогосподарських товарів та капітальних товарів). Може бути застосована для одноразової або декількох поставок від одного або декількох експортерів одному і тому самому покупцю.

Продовження табл. 33.8

Назва програми

Особливості програми

Покриття здійснюється на 95 % для приватного сектору, на 100 % - для державних банків та 98 % для масових сільськогосподарських товарів. Премії розраховуються на основі фіксованої шкали для кожного типу, якості позичальника та країни покупця. Відсотки покриваються на розмір базової ставки мінус 0,5 %

Програма захисту фінансових інституцій, що надають кредити американським експортерам (Financial Institution Supplier Credit Policy )

Спрямована на захист кредиторів, що фінансують або викупають дебіторську заборгованість, яка формується експортними поставками на необоротній основі. Цей вид страхування має покриття на 90-95 % для приватного сектору, 100 % - для державних установ та 98 % - для масових сільськогосподарських продуктів

Програма страхування іноземних дилерів (Foreign Dealer Insurance Policy )

Створена з метою забезпечення гнучкої та конкурентної підтримки для фінансування експорту капітальних товарів американських виробників через іноземних дилерів. Така програма може бути особливо корисною малим та середнім американським експортерам, яким необхідне фінансування своїх іноземних дилерів. Особливістю є здатність покривати фінансування, яке поєднує короткострокове фінансування запасів, які акумулюються для перепродажу, з можливістю подовження кредиту (тобто рефінансування) на більш тривалий період з метою кращого задоволення вимог щодо фінансування, які висуваються дилером. Програма страхування іноземних ділерів також доступна і фінансовим інститутам

Програма страхування лізингових операцій (lease insurance policy )

Надає можливість збільшити обсяги міжнародних лізингових операцій лізинговим компаніям, забезпечуючи страхування обох фінансових потоків лізингової угоди: лізингових платежів та справедли-

Закінчення табл. 33.8

Назва програми

Особливості програми

вої ринкової ціни предмета лізингової угоди.

ЕКСІМ-банк пропонує дві програми страхування лізингу - операційного і фінансового лізингу, кожна з яких має особливу систему. Вибирається програма власне орендодавцем та визначається структурою кожної конкретної операції. Орендодавцем може бути будь-яка лізингова компанія, виробник, банк, траст, партнерство або інша особа, іноземна чи американська, яка надає в лізинг або бере участь в угоді з надання у лізинг обладнання та послуг, вироблених у США, іноземним орендарям

 
<<   ЗМІСТ   >>