Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ

 • 2.1. Зміст та структура бюджетного процесу в Україні
 • 2.2. Загальні засади організації ефективного бюджетного процесу
 • 2.3. Учасники бюджетного процесу
 • 2.4. Розпорядники бюджетних коштів

Мета вивчення: зрозуміти сутність, зміст та стадії бюджетного процесу, його законодавче регламентування; з'ясувати основні задачі бюджетного процесу; усвідомити засади організації ефективного бюджетного процесу та фактори впливу; познайомитися з бюджетними повноваженнями всіх учасників бюджетного процесу відповідно до діючого законодавства; розглянути елементи організації бюджетного процесу в зарубіжних країнах.

Зміст та структура бюджетного процесу в Україні

Організація бюджетного процесу в Україні регламентується Бюджетним кодексом, що був прийнятий Верховною Радою України 21 червня 2001 року, відповідно до якого:

"Бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України".

Положення Бюджетного кодексу максимально наближено до вимог Європейського Союзу в вирішенні питань бюджетної сфери, що позитивно позначилося на якості цього документу.

У статті 19 Бюджетного кодексу визначені чотири стадії бюджетного процесу:

 • 1) складання проектів бюджетів;
 • 2) розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України;
 • 3) виконання бюджету;
 • 4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішень щодо нього.

Усі стадії бюджетного процесу знаходяться під контролем Верховної Ради України. На всіх стадіях здійснюється фінансовий контроль та оцінка ефективності використання бюджетних коштів.

Відповідно до статті 96 Конституції України Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою на період з 1 січня по 31 грудня. Цей період називається бюджетним періодом або бюджетним роком. Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути затверджено на інший період, є запровадження на території України правового режиму воєнного і надзвичайного стану або надзвичайної екологічної ситуації.

Як бачимо, в Україні бюджетний рік збігається з календарним роком і містить третю стадію бюджетного процесу - виконання бюджету. Проте повний бюджетний цикл, що включає всі стадії бюджетного процесу, значно триваліший - понад 2 років.

Бюджетний цикл - це сукупна тривалість заходів щодо підготовки бюджетних запитів, затвердження та виконання бюджетів і звітування про здійснені фактичні бюджетні операції.

У деяких країнах бюджетний рік не збігається з календарним роком. Наприклад, бюджетний період в США - з 1 жовтня по 30 вересня; в Швеції - з 1 липня по 30 червня; в Японії - з 1 квітня по 31 березня. У Франції, Бельгії, Швейцарії, Італії, Голландії, Німеччині бюджетний рік збігається з календарним.

Під стадіями бюджетного процесу розуміють певне коло заходів, що законодавчо окреслені і повинні здійснюватися в межах регламентованих періодів.

Зміст бюджетного процесу охоплює:

- визначення основних напрямів бюджетної політики відповідно до економічної політики держави та програми діяльності

уряду;

 • - розробку тактики та стратегії в управлінні бюджетом;
 • - оцінку потреби в фінансових ресурсах, визначення пріоритетів та можливостей бюджету, стратегічний підхід до формування бюджету;
 • - розробку проекту бюджету з оцінкою його ефективності;
 • - розгляд та затвердження бюджету;
 • - виконання бюджету;
 • - контроль виконання та аналіз фактичних показників.

Бюджетний кодекс детально регламентував всі стадії бюджетного процесу - починаючи з заходів, що передують складанню проекту бюджету, до розгляду звіту про його виконання. Це створило сприятливі умови для подальшої демократизації нашого суспільства та прозорості бюджетного процесу.

Регламентація бюджетного процесу України здійснюється також відповідно до Регламенту Верховної Ради України від 27.07.1994 р. №129б/94-ВР.

У розділі 9, главі 9.1 Регламенту визначені процедури затвердження Державного бюджету і контролю за його виконанням.

Бюджетний регламент - документ, в якому визначаються порядок і терміни складання, розгляду і затвердження бюджету, а також організація його виконання.

 
<<   ЗМІСТ   >>