Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Державний аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сутність та організаційно-правові засади державного аудиту

Необхідність, місце та значення державного аудиту за сучасних умов

Обов'язковою умовою успішного функціонування фінансової системи будь-якої держави, головною функцією її управління є державний фінансовий контроль. Саме від його організації та форм вияву залежить рівень економічного і соціального розвитку держави, поліпшення якості роботи в усіх галузях суспільного життя.

Необхідність розвитку та вдосконалення державного фінансового контролю об'єктивно обумовлена вимогами часу.

Стратегічним напрямом розвитку державного фінансового контролю є запровадження принципово нових для України видів і форм фінансового контролю за формуванням, рухом та використанням державних коштів і майна.

Донедавна деякі провідні вчені-економісти основною формою фінансового контролю визначали ревізію. Водночас у світову практику вже давно увійшла така форма контролю, як державний аудит, що поєднує фінансовий аудит (перевірку виконання встановлених норм) та аудит ефективності.

Поява державного аудиту у вітчизняній практиці контрольних органів зумовлена:

  • - необхідністю підвищення результативності, дієвості й ефективності державного фінансового контролю;
  • - необхідністю істотного поліпшення діяльності виконавчих органів влади й інших організацій, що використовують державні ресурси;
  • - необхідністю запровадження у бюджетній сфері нової, менш фіскальної, але більш оперативної та партнерської форми контролю.

Про гостру необхідність підвищення результативності, дієвості та ефективності державного фінансового контролю сьогодні свідчать статистичні дані щодо постійного підвищення кількості виявлених порушень одночасно зі зниженням кількості підприємств, установ, організацій, що перевіряються органами ДКРС України та Рахункової палати України.

Кількість перевірених установ і організацій органами ДКРС України за 1999-2008 рр. наведена на рис. 2.1.

Як бачимо на рис. 2.1. останнім часом кількість перевірених органами ДКРС України установ і організацій знижується у зв'язку зі стрімкими процесами роздержавлення власності. Але, незважаючи на це, кількість виявлених незаконних і нецільових втрат, недостач грошових коштів і матеріальних цінностей постійно зростає.

У ході проведення аудиторами Рахункової палати контрольно-аналітичних і експертних заходів у 2008 р. було виявлено, відповідно до ст. 116 і 119 Бюджетного кодексу України1, бюджетні правопорушення: незаконне, у тому числі нецільове, а також неефективне використання коштів державного бюджету України і державних позабюджетних фондів на загальну суму понад 14 млн грн (рис. 2.2). Таким чином, як видно з рис. 2.1 та 2.2, обсяги виявлених порушень зростають, що, у свою чергу, спонукає до запровадження нових, ефективніших форм державного фінансового контролю.

Наведені статистичні дані підтверджують гостру потребу в ефективному контролі за витрачанням бюджетних коштів. Крім того, з огляду на обмеженість фінансових ресурсів, які сьогодні спрямовуються на реалізацію соціальних програм, на

Кількість перевірених органами ДКРС України установ і організацій за 1999-2008 рр.

Кількість перевірених органами ДКРС України установ і організацій за 1999-2008 рр.

Рис. 2.1. Кількість перевірених органами ДКРС України установ і організацій за 1999-2008 рр.

необхідність попередження порушень або хоча б мінімізацію наслідків уже вчинених порушень, впровадження державного аудиту с вкрай необхідним для України.

Дієвий державний фінансовий контроль в Україні забезпечується функціонуванням системи фінансового контролю, яка має певну кількість форм. Чільне місце в загальній класифікації фінансового контролю займає державний аудит (рис. 2.3).

Місце державного аудиту в загальній класифікації фінансового контролю

Рис. 2.3. Місце державного аудиту в загальній класифікації фінансового контролю

Отже, державний аудит є окремою формою державного фінансового контролю, тобто необхідність державного аудиту зумовлена на сьогодні низкою об'єктивних чинників, головним з яких є зміна наявних ідеологій та парадигми державного фінансового контролю, зміщенням акцентів з наступного фіскального контролю на попередній (поточний), метою якого є попередження порушень та надання рекомендацій. Роль державного аудиту зумовлюється його місцем у загальній класифікації фінансового контролю.

Водночас значення державного аудиту підтверджується його здатністю задовольнити потреби в ефективній профілактиці економічних зловживань та правопорушень, кількість яких постійно зростає разом зі зростанням кількості суб'єктів господарювання. Значення державного аудиту за сучасних умов досить велике. З одного боку, він забезпечує своєчасне поповнення бюджету, бореться з економічними злочинами та правопорушеннями, з іншого - сприяє підвищенню ефективності діяльності окремих суб'єктів господарювання шляхом профілактики та попередження порушень.

 
<<   ЗМІСТ   >>