Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Порядок видавання кредиту суб'єктам господарювання

Банківські установи можуть надавати кредити всім суб'єктам господарювання незалежно від їх галузевої належності, статусу, форм власності, але за наявності в них реальних можливостей і правових форм забезпечення своєчасного повернення кредиту та процентів за ним.

Найчастіше банки надають кредити тим позичальникам, які відкрили в них поточні рахунки, проте і без відкриття рахунків надання кредиту в поточну діяльність можливе.

Позичальники – юридичні особи для одержання кредиту подають такий пакет документів:

 • • заяву;
 • • анкету позичальника;
 • • техніко-економічне обґрунтування кредитного проекту, яке включає розрахунок рентабельності об'єкта кредитування, визначає строки окупності його та джерела погашення кредиту,
 • • основні фінансові звіти діяльності за останні звітні дати;
 • • документи, що підтверджують забезпечення кредиту;
 • • торговельні та інші контракти, що підтверджують цільове використання затребуваного кредиту" а також інші документи (відповідно до конкретних кредитних процедур).

Після якісно проведеного підготовчого етапу процесу кредитування та подання на засідання кредитного комітету (кредитної комісії) спеціального документа із висновками кредитних підрозділів і служб банку, задіяних у процесі кредитування, кредитний комітет надає остаточне кредитне рішення та встановлює кінцеву ціну кредиту.

Рівень кредитної процентної ставки залежить від багатьох факторів, основними з яких є:

 • • ставка рефінансування Національного банку України;
 • • депозитна процентна ставка (ціна депозитів);
 • • рівень інфляції;
 • • строк, розмір кредиту;
 • • кредитний ризик, якість застави тощо.

Крім цього, при визначенні кредитної процентної ставки береться до уваги мінімальна норма дохідності за кредитними операціями. Для визначення дохідності кредитної операції використовують формулу ефективної процентної ставки:

де Іс – ефективна процентна ставка;

пі - термін кредиту, зважений на процентну ставку;

G — частка комісійних у відносних одиницях.

Протокол засідання кредитного комітету є підставою для укладення проектів кредитного договору та договору застави, узгодження їх із службою безпеки та юридичною службою.

Проекти договорів узгоджують із позичальником, а після підписування договорів керівниками обох сторін та скріплення гербовими печатками вони вважаються основними юридичними документами кредитних відносин.

Договори реєструють у внутрішніх банківських документах. У кредитному підрозділі залишається кредитна справа позичальника, в яку підшивають весь пакет поданих позичальником документів, акти, листи, інші документи, що оформляються під час кредитного моніторингу.

У бек-офіс банку подається розпорядження про надання кредиту. Розпорядження містить інформацію про ліміт кредиту, процентну ставку, терміни погашення та основні вимоги до відкриття і ведення активного кредитного (позичкового) рахунку.

Кредит позичальникові видають із кредитного рахунку в безготівковому порядку шляхом оплати розрахункових документів за товарно-матеріальні цінності, роботи, послуги, придбані на умовах, передбачених кредитним договором та контрактами з постачальниками.

Порядок погашення короткострокового кредиту, наданого суб'єктам господарювання

Розрізняють джерела погашення кредитів - первинні, вторинні

Первинне джерело - виторг від реалізованої продукції, вторинне -виторг від реалізації застави, перерахування коштів гарантом, страховиком, поручителем.

Порядок, форма та конкретні строки погашення короткострокового кредиту в поточну діяльність обумовлюються у кредитному договорі, підтверджуються графіком погашення, що є додатком до кредитного договору.

Погашення кредиту може здійснюватися одноразово та на виплат (у розстрочення).

Під час погашення кредиту частинами (на виплат) передбачаються конкретні строки погашення, виходячи із кредитної заборгованості, що фактично сформувалася на початок певного періоду. У кредитному договорі можуть бути передбачені і умовні строки погашення, пов'язані з надходженням на рахунок позичальника виторгу.

Проценти нараховуються щомісяця та сплачуються щомісячно у строки, передбачені договором за схемою "за період" і "на період" (авансом).

Нараховуються проценти за короткостроковим кредитом за методом простої процентної ставки:

Варіанти сплати сум процентів і сум кредиту можуть бути такими:

 • - сплата процентів і основної суми кредиту в кінці терміну дії кредитного договору;
 • - щомісячна сплата процентів, а основної суми кредиту - у кінці терміну;
 • - щомісячна сплата основної суми кредиту рівними частинами та щомісячна сплата процентів на залишок боргу;
 • - щомісячні незмінні рівні платежі, які включають проценти, сплачені на залишок заборгованості, і частину основної суми кредиту.

Погашення кредитної заборгованості та процентів здійснюється із поточного рахунку позичальника на підставі оформленого позичальником платіжного доручення.

У разі неможливості погашення позичальником кредитної заборгованості або процентів за нею в установлені строки банк може надавати відтермінування погашення боргу, тобто пролонгувати кредит.

Позичальник подає заяву на пролонгацію кредиту за 10 днів до терміну погашення і вказує об'єктивні причини. У додатковій угоді на пролонгацію кредиту збільшується процентна ставка за користування кредитом, угоду візує також юрист банку.

 
<<   ЗМІСТ   >>