Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Класифікація фінансування бюджету і класифікація боргу

У зв'язку з переходом на міжнародні стандарти статистики державних фінансів в структурі класифікації бюджету з'явилися два нових розділи:

 • 1) "Класифікація фінансування бюджету";
 • 2) "Класифікація боргу".

Класифікація фінансування бюджету визначає:

 • - джерела покриття бюджетного дефіциту;
 • - напрями використання коштів профіциту. Класифікація боргу аналогічна класифікації фінансування

бюджету, тому що:

 • - державний борг - це сума накопичених та непогашених позик;
 • - позики ж беруться для покриття бюджетного дефіциту.

Таблиця 27 Складові класифікації боргу та класифік акції фінансування бюджету

Ознака

Класифікація

За типом кредитора

За типом боргового зобов'язання

Класифікація фінансування бюджету

Джерела покриття дефіциту:

 • 200000 - внутрішні джерела;
 • 300000 - зовнішні джерела

400000 - боргові

зобов'язання;

500000 - фінансування за

рахунок надходжень від

приватизації;

600000 - фінансування за

активними операціями

Класифікація боргу

У залежності від типу одержувача зобов'язання:

 • 200000 - внутрішній борг;
 • 300000 - зовнішній борг

Заборгованість за середньо-, коротко-, та довгостроковими зобов'язаннями і векселями:

400000 - внутрішній борг; 500000 - зовнішній борг

Класифікація боргу і класифікація фінансування бюджету здійснюється за двома ознаками:

 • 1) за типом кредитора;
 • 2) за типом боргового зобов'язання.

Класифікація фінансування бюджету та класифікація боргу за типом кредитора характеризує категорію кредитора, тобто власника боргового зобов'язання. Тип боргового зобов'язання характеризує вид фінансового інструмента здійснення позики.

У залежності від строку розміщення боргові зобов'язання держави можуть бути:

 • - довгостроковими (строк розміщення від 5 до 10 років);
 • - середньостроковими (строк розміщення від 1 до 5 років);
 • - короткостроковими (строк розміщення до 1 року).

Класифікація фінансування бюджету

Джерелами покриття дефіциту бюджету можуть бути: 1) Внутрішні джерела (код 200000):

 • - кошти державних фондів;
 • - позики банківських установ, НБУ, фінансових установ, нефінансових державних підприємств, нефінансового приватного сектора;
 • - кошти єдиного казначейського рахунку;
 • - надходження від приватизації державного майна;
 • - залишки коштів на рахунках бюджетних установ та інші;
 • - зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю, залишків коштів місцевих бюджетів, обсягів товарно-матеріальних цінностей;
 • - переоцінка вартості в національній валюті. 2) Зовнішні джерела (код 300000):
 • - позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку, органами управління іноземних держав, іноземними комерційними банками, постачальниками та інші позикові кошти;
 • - зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю.

Фінансові зобов'язання класифікуються за такими типами:

 • 1) боргові зобов'язання (код 400000):
  • - облігації внутрішньої та зовнішньої позики, інші цінні папери;
  • - довго-, середньо - та короткострокові внутрішні та зовнішні позики та кредити;
 • 2) фінансування за рахунок надходжень від приватизації (код 500000):
  • - державного майна;
  • - об'єктів незавершеного будівництва;
  • - підприємств Міністерства оборони України;
 • 3) фінансування за активними операціями (код 600000) за рахунок:
  • - зміни обсягів депозитів і цінних паперів, обсягів готівкових коштів;
  • - коштів єдиного казначейського рахунку;
  • - зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей.

Класифікація боргу

Класифікація боргу за типом кредитора залежить від типу отримувача зобов'язання, а саме внутрішнього або зовнішнього. Відповідно до цього розрізняють:

 • 1) внутрішній борг (код 200000), що складається із заборгованості за позиками, одержаними:
  • - із бюджетів різних рівнів, від НБУ, інших банків;
  • - від фінансових установ, нефінансових державних підприємств, нефінансового приватного сектора;
  • - інша заборгованість;
 • 2) зовнішній борг (код 300000), що включає заборгованість за позиками, одержаними від:
  • - міжнародних організацій економічного розвитку;
  • - органів управління іноземних держав;
  • - іноземних комерційних банків;
  • - постачальників;
  • - зміни обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у їх вартісних оцінках.

Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання розрізняє заборгованість за довго-, середньо-, короткостроковими зобов'язаннями, векселями та іншими зобов'язаннями в структурі непогашених внутрішнього (код 400000) та зовнішнього (код 500000) боргу.

Класифікація фінансування бюджету за типом кредитора

Джерелами покриття дефіциту бюджету можуть бути:

 • 1) внутрішні джерела (код 200000): кошти державних фондів; позики банківських установ, НБУ, фінансових установ, нефінансових державних підприємств; кошти єдиного казначейського рахунку; надходження від приватизації державного майна; залишки коштів на рахунках бюджетних установ та інші;
 • 2) зовнішні джерела (код 300000): позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку, органами управління іноземних держав, іноземними комерційними банками, постачальниками та інші позикові кошти.

Фінансові зобов'язання (код 400000, 500000, 600000) класифікуються за такими видами: облігації внутрішньої та зовнішньої позики, інші цінні папери; довго-, середньо- та короткострокові позики та кредити.

Класифікація боргу

Класифікація боргу за типом кредитора залежить від типу отримувача зобов'язання, а саме внутрішнього або зовнішнього. Відповідно до цього розрізняють:

 • - внутрішній борг (код 200000);
 • - зовнішній борг (код 300000).

Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання розрізняє заборгованість за довго-, середньо-, короткостроковими зобов'язаннями, векселями та іншими зобов'язаннями в структурі непогашених внутрішнього (код 400000) та зовнішнього (код

500000) боргу.

 
<<   ЗМІСТ   >>