Повна версія

Головна arrow Право arrow Актуальні питання кримінального процесу України

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Подання прокурором заперечень на апеляційну скаргу

Прокурор, як і інші суб'єкти права на апеляційне оскарження, має право подати свої заперечення на апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої інстанції, подані іншими учасниками судового розгляду (ст. 402 КПК України). Необхідно пам'ятати, що подання заперечень на апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді КПК України не передбачає.

Заперечення подаються виключно в письмовій формі. Особливе значення заперечення на апеляційну скаргу відіграють у випадку прийняття рішення про проведення письмового апеляційного провадження (ст. 406 КПК України), оскільки у цьому випадку в апеляційного суду є можливість з'ясувати не лише доводи апелянта, які викладені в апеляційній скарзі, а й позицію протилежної сторони.

Строк, протягом якого особа наділена правом подати свої заперечення на апеляційні скарги інших учасників процесу, встановлюється суддею-доповідачем під час підготовки до апеляційного провадження.

Як і апеляційна скарга, заперечення на неї повинні відповідати законодавчо встановленим вимогам щодо форми і змісту. У запереченні на апеляційну скаргу зазначається:

  • - найменування суду апеляційної інстанції (вказується повна офіційна назва апеляційного суду, до якого подаються заперечення, що передбачена Указом Президента України від 20 травня 2011 року № 591/2011 "Питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів");
  • - прізвище, ім'я, по батькові (найменування, якщо учасником судового провадження, від імені якого подаються заперечення, є юридична особа), місце проживання (перебування) особи, яка подає заперечення (у п. 2 ч. 2 ст. 402 КПК України вказано "особа, яка подає апеляційну скаргу", що, на наш погляд, є технічною помилкою, оскільки має йтися про особу, яка подає заперечення на таку скаргу), а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Прокурору також необхідно вказати посаду, яку він займає;
  • - яке саме судове рішення оскаржується, яким судом воно ухвалене, дата його ухвалення, особа, щодо якої ухвалено рішення, сутність судового рішення (засудження, виправдання, закриття справи, стаття, за якою обвинувачувалась особа, тощо);
  • - номер кримінального провадження в суді апеляційної інстанції, якщо він повідомлений судом апеляційної інстанції;
  • - обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної скарги;
  • - клопотання особи, яка подає заперечення на апеляційну скаргу, якщо у такому клопотанні є необхідність. Клопотання може стосуватися як обставин суті справи (витребування і дослідження нових доказів, виклик нових свідків, повторне дослідження доказів тощо), так і технічно-організаційних моментів (наприклад, проведення закритого судового засідання);
  • - як і до апеляційної скарги, до заперечення повинні бути додані матеріали, на які посилається особа, що подає заперечення, але яких немає у матеріалах провадження.

У запереченні необхідно зазначати перелік усіх доданих матеріалів. Заперечення на апеляційну скаргу повинно бути підписано особою, від імені якої воно подано.

Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги прокурором

За загальним правилом процесуальні дії щодо відмови, зміни чи доповнення апеляційної скарги здійснює лише уповноважена особа, яка її подала (ч. 1 ст. 403 КПК України). Разом з тим відповідно до ст. 36 КПК України Генеральний прокурор України, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняні до них прокурори, їх заступники мають право доповнити, змінити або відмовитися від апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, внесених ними або прокурорами нижчого рівня.

Відмова прокурора від апеляційної скарги свідчить про те, що він дійшов висновку про відсутність достатніх підстав для оскарження вироку чи ухвали суду.

Незважаючи на те, що відмова прокурора від апеляційної скарги прямо передбачена законом, однак підготовка неякісних документів реагування, подання безпідставних апеляційних скарг створює зайве навантаження на суди, не сприяє посиленню довіри суспільства до професійної діяльності прокурора та підриває авторитет органів прокуратури загалом. У зв'язку з цим прокурорам необхідно відповідально ставитися до виконання зазначених обов'язків.

Доповнення апеляційної скарги в будь-якому випадку означає розширення її змістовної частини (доводів і міркувань до клопотань, викладених в апеляційній скарзі раніше) або доданих до неї матеріалів без їх якісної переоцінки, тоді як зміна апеляційної скарги передбачає внесення до неї будь-яких коректив, що впливають на зміст апеляційної скарги.

Відмова від апеляційної скарги допускається до закінчення апеляційного розгляду, тоді як зміна чи доповнення апеляційної скарги - до початку апеляційного розгляду.

Особливе правило встановлено для внесення до апеляційної скарги змін, які погіршують становище обвинуваченого, згідно з ним не допускаються зміни за межами строків на апеляційне оскарження.

До змін, які тягнуть за собою погіршення становища обвинуваченого, належать такі: щодо необхідності застосувати закон про більш тяжке кримінальне правопорушення чи суворіше покарання, скасувати неправильне звільнення обвинуваченого від відбування покарання, збільшити суми, які підлягають стягненню.

Внесення змін або доповнень до апеляційної скарги прокурора з метою зміни правової кваліфікації та/або обсягу обвинувачення, які погіршують становище обвинуваченого, за межами строків на апеляційне оскарження не допускається (ч. 4 ст. 403 КПК України).

Зазначене вимагає від прокурорів посилення відповідальності за стан цієї роботи.

Про внесення змін і доповнень до апеляційної скарги повідомляють інших осіб, які беруть участь в апеляційному розгляді. За наявності їх клопотання суд апеляційної інстанції може надати їм час, необхідний для ознайомлення чи вивчення зміненої апеляційної скарги і подання заперечень на неї.

 
<<   ЗМІСТ   >>