Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Аналіз господарської діяльності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Теоретичні основи аналізу господарської діяльності Аналіз діяльності підприємства в системі управління Система управління підприємством: характеристика, склад та взаємозв'язок функцій Поняття аналізу господарської діяльності: предмет, об'єкт, функції, роль та задачі Принципи проведення аналізу господарської діяльності Взаємозв'язок управлінських рішень та аналізу господарської діяльності Технологія прийняття управлінських рішень за результатами аналізу господарської діяльності Види аналізу діяльності суб'єктів господарювання Історія і перспективи розвитку аналізу господарської діяльності Взаємозв'язок аналізу діяльності суб'єктів господарювання з іншими дисциплінами Класифікація та взаємозв'язок видів аналізу господарської діяльності Характеристика основних видів аналізу Значення окремих видів аналізу господарської діяльності в управління підприємством Організаційно-інформаційне забезпечення аналітичних досліджень Організація аналітичної роботи на підприємстві Етапи проведення аналізу господарської діяльності на підприємстві Система економічної інформації, її особливості Сутність процесу забезпечення аналізу господарської діяльності інформацією і вимоги до неї Класифікація інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності Характеристика основних джерел інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності Методичні прийоми аналітичних досліджень та їх класифікація Сутність, зміст і особливості методу та методики аналізу господарської діяльності Класифікація методичних прийомів аналітичних досліджень Характеристика математичних способів та прийомів аналізу господарської діяльності Характеристика евристичних способів та прийомів аналізу господарської діяльності Методичні прийоми та способи оцінювання діяльності підприємств Сутність та характеристика детермінованих факторних систем Сутність та характеристика прийомів детермінованого факторного аналізу Загальна характеристика способів комплексної оцінки Прийоми оптимізації показників Аналіз і прогнозування господарської діяльності підприємства та її результатів Контрольно-діагностичні методи аналізу діяльності підприємства Сутність, зміст, мета та задачі діагностики діяльності підприємства Попереднє діагностування узагальнюючих показників ефективності функціонування підприємства Діагностика технічного потенціалу підприємства Діагностика трудових ресурсів підприємства Діагностика фінансової стійкості підприємства Методи і моделі прогнозування, пошуку потенційних можливостей розвитку підприємства та оптимізації його діяльності Сутність, значення та задачі прогнозування розвитку підприємства Методи прогнозування розвитку підприємства Поняття, принципи організації пошуку і підрахунку потенційних можливостей розвитку підприємства Методика підрахунку і обґрунтування потенційних можливостей розвитку підприємства Оптимізація величини прибутку підприємства Аналіз фінансової звітності підприємства Значення, мета та задачі аналізу фінансової звітності підприємства Аналіз складу, структури і динаміки майна підприємства та джерел його формування Оцінка ефективності використання майна та оптимальності структури капіталу підприємства Аналіз доходів, витрат та фінансових результатів роботи підприємства Аналіз надходження та вибуття грошових коштів підприємства Аналіз структури та динаміки власного капіталу підприємства Аналіз бізнес-процесів підприємства Сутність, зміст та види бізнес-процесів підприємства Значення, мета, задачі та інформаційне забезпечення аналізу бізнес-процесів Аналіз процесу постачання матеріальних ресурсів на підприємстві Аналіз процесу виробництва готової продукції Аналіз процесу реалізації готової продукції Аналіз процесу розрахунків з покупцями готової продукції Можливості оптимізації бізнес-процесів підприємства Аналіз конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та результативності бізнес-процесів Аналіз конкурентоспроможності та конкурентних позицій підприємства Поняття, сутність і зміст конкурентоспроможності підприємства Значення, мета, задачі та інформаційне забезпечення аналізу конкурентоспроможності підприємства Показники конкурентоспроможності: техніка розрахунку та характеристика Аналіз конкурентних позицій підприємства Можливості підвищення конкурентоспроможності підприємства Основи інвестиційного аналізу Значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу інвестиційної діяльності підприємства Методи аналізу і оцінки реальних інвестиційМетоди, засновані на облікових оцінкахМетоди, засновані на дисконтованих оцінках (NPV, IRR, DPP).Дисконтний метод Методика аналізу фінансових інвестицій підприємства Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства Прогнозування інвестиційної привабливості підприємства Системи аналітичного вимірювання результативності бізнесу та методи побудови рейтингових оцінок Значення, мета, задачі та інформаційне забезпечення аналізу результативності бізнесу Система відносних показників, які характеризують результативність бізнесу Аналіз впливу факторів на відносні показники результативності бізнесу Аналіз рентабельності підприємства з використанням моделі Дюпона Сутність та види рейтингових оцінок Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості підприємства
 
>>