Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Документальне оформлення та облік реалізації товарів

Облік реалізації товарів за готівку

Підприємства роздрібної торгівлі, як правило, реалізують товари за готівку. Відповідно до норм Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг" від 06.07.95 р. № 265, роздрібні торговельні підприємства зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО) і розрахункові книжки (далі - РК) [66].

Реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг). До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо.

Розрахункова книжка- належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, що містить номерні розрахункові квитанцій які видаються покупцям у визначених Законом випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій;

РРО та РК можуть не застосовуватися у випадках, передбачених ст. 9 Закону про РРО [66].

Ст. З Закону про РРО визначає порядок проведення розрахунків суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі.

Розмір доходу від реалізації товарів за готівку дорівнює сумі готівки, яка надійшла до каси. Підставою для відображення в обліку операцій із реалізації товарів є звіт касира і товарний звіт матеріально відповідальної особи (із доданими документами).

Для обліку процесу реалізації товарів за готівку підприємства роздрібної торгівлі використовують наступні рахунки:

- рахунок 28 "Товари" із відповідними субрахунками;

субрахунок 702 "Дохід від реалізації товарів". За кредитом субрахунку 702 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків та списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

субрахунок 704 "Вирахування з доходу". За дебетом рахунку відображаються суми надходжень за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів; сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

на субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" відображається собівартість реалізованих товарів, яка визначається відповідно П(С)БО 9 "Запаси".

Облік реалізації товарів із використанням банківських платіжних карток

Розрахунки з використанням банківських платіжних карток належать до безготівкової форми розрахунків.

Банківська платіжна картка (БПК)- пластиковий ідентифікаційний засіб, за допомогою якого отримувачу БПК надається можливість здійснювати операції сплати за товари, послуги та отримувати готівкові кошти. Ідентифікування отримувача БПК забезпечується нанесенням на картку її номера, терміну дії, прізвища, ім'я і зразка підпису держателя БПК.

Підприємство роздрібної торгівлі повинно укласти договір еквайрінгу з банком. Ексквайринг- це діяльність банку, що включає в себе проведення розрахунків з підприємствами торгівлі (послуг) за операції, які здійснені держателями платіжних карток, і виконання операцій з видачі готівки держателям платіжних карток.

Обслуговування покупців товарів здійснюється за допомогою торговельних терміналів. Він може бути з'єднаним або поєднаним з ЕККА, ККС, іншими реєстраторами розрахункових операцій і здійснювати друкування розрахункових документів друкувальними пристроями цих засобів

Відповідно законодавства підприємства, які здійснюють розрахункові операції у безготівковій формі із застосуванням БПК зобов'язані проводити розрахункові операції на суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій [66].

Документом, який підтверджує здійснення операції з використанням платіжної картки й містить набір даних щодо цієї операції та відбиток реквізитів платіжної картки є, сліп.

Сліпи тобто квитанції торгового терміналу, які складаються на підприємстві торгівлі (послуг), повинні мати такі обов'язкові реквізити: ідентифікатор підприємства торгівлі (послуг) або інші реквізити, що дає можливість його ідентифікувати; дату здійснення операції; вид операції (купівля, повернення); суму операції у валюті України; реквізити платіжної картки; код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (якщо правила розрахунків платіжної системи передбачають складання розрахункових документів із застосуванням платіжних карток без виконання процедур авторизації і, відповідно до них, емітент бере на себе зобов'язання перед еквайром стосовно виконання цих документів); підпис касира у разі оформлення сліпу; підпис тримача платіжної картки (у разі оформлення сліпу - обов'язково, а в разі оформлення квитанції торгового терміналу - якщо це передбачено правилами платіжної системи) [66].

Для обліку операцій реалізації за БПК використовується рахунок 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті". На цьому рахунку показується сума грошових коштів, яка обліковується за переданими на інкасацію сліпам. Підставою для прийняття до обліку сум по рахунку 333 є другий екземпляр реєстру переданих сліпів.

Таким чином, поки сліпи не передані банку, грошові кошти не можуть бути списані з рахунку покупця та зараховані на поточний рахунок. Наведена методика застосовується досить рідко. В сучасних умовах більшість підприємств роздрібної торгівлі обладнані спеціальними РРО, які дозволяють проводити інкасацію сліпів автоматично.

 
<<   ЗМІСТ   >>