Повна версія

Головна arrow Право arrow Адвокатура

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Голова Ради адвокатів України

  • 1. Голова Ради адвокатів України за посадою є головою Національної асоціації адвокатів України.
  • 2. Голова Ради адвокатів України представляє Раду адвокатів України та Національну асоціацію адвокатів України в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами.
  • 3. Голова Ради адвокатів України забезпечує скликання та проведення засідань Ради адвокатів України, розподіляє обов'язки між своїми заступниками, організовує і забезпечує ведення діловодства Ради адвокатів України, розпоряджається коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до затвердженого кошторису, організовує і забезпечує роботу секретаріату Національної асоціації адвокатів України, вчиняє інші дії, передбачені цим Законом, положенням про Раду адвокатів України, статутом Національної асоціації адвокатів України, рішеннями Ради адвокатів України і з'їзду адвокатів України.
  • 4. Голова Ради адвокатів України може отримувати винагороду у розмірі, встановленому з'їздом адвокатів України.

Вочевидь, така висока навантаженість потребує, окрім усього іншого, і високої роботоздатності. Під час виборів на таку посаду адвокати повинні керуватися наявністю у претендента значного досвіду саме на ниві адвокатської діяльності та враховувати інші об'єктивні обставини.

Голова Ради адвокатів України за ч.3 ст. 56 Закону отримує широкі повноваження, у тому числі і право "розпоряджатися коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до затвердженого кошторису". Це спонукає адвокатів, а особливо делегатів з'їздів і конференцій, дуже прискіпливо ставитись до: а) різних пропозицій, які передбачають додаткові витрати; б) до ознайомлення з текстами рішень таких адвокатських форумів.

Така практика гарантує від несанкціонованих вчинків постійнодіючих Рад на кшталт наведеного вище Рішення РАУ НААУ про затвердження Положення про Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги. Тут ідеться безпосередньо про розпорядження грошовими внесками адвокатів з посиланнями на "затверджений кошторис". Особам, заінтересованим у з'ясуванні цього питання, доведеться поцікавитися, чи обговорювалося воно на установчому з'їзді чи на установчих конференціях регіонів. Якщо таке обговорення було на з'їзді, доведеться спитати з делегатів установчого форуму. У будь-якому випадку це буде означатиме перевищення Радою НААУ своїх повноважень.

Обов'язковість рішень органів адвокатського самоврядування (ст. 57 Закону)

  • 1. Рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковими до виконання всіма адвокатами.
  • 2. Рішення конференцій та рад адвокатів регіонів є обов'язковими до виконання адвокатами, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України.
  • 3. Рішення органів адвокатського самоврядування набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інший строк не передбачений рішеннями.

Пункт 1 ст. 57 Закону не відповідає Закону чи законним інтересам адвокатів. Якщо розглядати Рішення Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 р. про затвердження Положення про Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги, то воно не може виконуватись у тому вигляді, в якому воно є, оскільки п. 23 Положення порушує законні інтереси усіх адвокатів.

Тобто Закон, взявши на себе ретельну регламентацію кожного кроку адвокатського самоврядування, мав би передбачити право адвоката оскаржити будь-яке рішення РАУ НААУ чи Ради адвокатів регіону.

 
<<   ЗМІСТ   >>