Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці

Аудит дотримання трудового законодавства і розрахунків з оплати праці може проводитися суцільним способом, вибірковим або комбінованим. Як правило, така перевірка проводиться вибірковим способом, при якому перевіряється інформація менше ніж 100% генеральної сукупності.

Оцінка внутрішнього контролю

Для прийняття рішення аудитором щодо методу перевірки та необхідної кількості аудиторських процедур необхідно провести тестування та дати оцінку системі внутрішнього контролю і стану бухгалтерського обліку.

Мета тестування внутрішнього контролю:

♦ установити наявність внутрішніх нормативних документів, що регламентують трудові правовідносини між роботодавцем і працівниками;

♦ установити, чи розподілено несумісні обов'язки;

♦ перевірити, чи належним чином санкціонується та схвалюється нарахування заробітної плати, призначення допомоги за соціальним страхуванням;

♦ установити, чи належним чином ведуться документи з кадрового діловодства, з обліку праці та її оплати. Зразок тесту наведено нижче.

Зразок

Аудиторська фірма______________________

Об'єкт господарювання___________________

Період перевірки ________________________

Термін перевірки_________________________

ТЕСТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 3 АУДИТУ ДОТРИМАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА РОЗРАХУНКІВ 3 ОПЛАТИ ПРАЦІ

Зміст питання Варіант відповіді При-
з/п так ні інф. відсутня мітки
1 2 3 4 5 6
1. У розпорядженні працівників бухгалтерії є всі необхідні нормативні документи:

• з оплати праці;

• із загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

• зі страхування у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

• зі страхування на випадок безробіття;

• зі страхування від нещасного випадку на виробництві?
2. Колективний договір укладений?
3. Штатний розпис затверджений наказом?
4. Положення про оплату праці затверджене?
5. Розцінки (при відрядній системі оплати праці) затверджені наказом?
6. Положення про стимулювання праці затверджене наказом?
7. Графік відпусток затверджений?
8. Особи, що нараховують заробітну плату, не виконують обов'язків із:

•комплектування особовим складом і звільнення;

•ведення обліку персоналу;

•обліку погодинної/відрядної роботи;

•перевірки нарахування заробітної плати;

•функції касира?
9. Накази про прийняття, звільнення, надання відпусток ведуться:

• кадровою службою;

• секретарем;

• керівником?
10. Нарахування зарплати й утримання з неї здійснюються:

•автоматизовано;

•вручну?
11. Розрахунок внесків на обов'язкове соціальне страхування здійснюється:

• автоматизовано;

• вручну?
12. Доступ до комп'ютеризованого обліку заробітної плати мають тільки особи, яким необхідний такий доступ у межах службових обов'язків?
13. На підприємстві застосовуються системи оплати праці:

• погодинна;

• відрядна;

• акордна?
14. Чи виплачуються на підприємстві:

• премії;

• комісійні винагороди?
15. Чи наймає підприємство тимчасову робочу силу?
16. Табелі обліку робочого часу ведуться щомісячно?
17. Відрядна оплата нараховується на підставі нарядів?
18. Чи оплачує підприємство наднормові?
19. Чи здійснюються добровільні утримання із зарплати?
20. Заробітна плата виплачується шляхом:

• перерахування на рахунок у банку;

• готівкою?
21. Чи контролюється складання платіжних відомостей відповідним чином?
22. Чи перевіряються і депонуються незатребувані виплати належним чином?
23. Чи перевіряється заробітна плата відповідно іншими контролюючими органами, не перерахованими вище?

• дані контролю враховувалися?

• планувалися відповідні аудиторські дослідження?
24. Комісія з призначення допомоги за соціальним страхуванням створена?
25 Протоколи комісії з призначення допомоги за соціальним страхуванням ведуться?
26. Виплати за договорами цивільно-правового характеру здійснюються?
27. Заробітна плата натурою виплачувалася?
28. Матеріальна допомога виплачувалася?
29. Утримання за виконавчими листами здійснювалися?
30. Позики надавалися?

Виконав ____________Перевірив __________ Ознайомився__________________

Критерії оцінки системи внутрішнього контролю і стану бухгалтерського обліку аудитор щодо конкретного ревізованого об'єкта визначає сам на свій ризик. Внутрішній контроль може бути оцінений за такими оцінками:

♦ низький;

♦ нижчий за середній;

♦ середній;

♦ вищий за середній;

♦ високий.

Чим нижча оцінка системи внутрішнього контролю і стану бухгалтерського обліку, тим вищий ступінь аудиторського ризику. Зниження аудиторського ризику забезпечується вибором оптимальної кількості аудиторських процедур. Із цією метою складається програма аудиту.

Для обліку розрахунків із заробітної плати, утримання з неї та нарахувань на заробітну плату у суб'єкта господарювання відкривають такі рахунки:

66 "Розрахунки з оплати прані":

субрахунки:

  • 661 "Розрахунки за заробітною платою";
  • 662 "Розрахунки з депонентами";
  • 64 "Розрахунки за податками і платежами" — при нарахуванні прибуткового податку.
  • 65 "Розрахунки за страхуванням":

субрахунки:

  • 651 "За пенсійним забезпеченням";
  • 652 "За соціальним страхуванням";
  • 653 "За страхуванням на випадок безробіття";
  • 654 "За індивідуальним страхуванням".
 
<<   ЗМІСТ   >>