Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України

Враховуючи особливості діяльності Національного банку України, який виконує функції центрального банку країни, для відображення операцій в обліку з 1 січня 1998 р. запроваджено План рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, який складено дещо за іншим принципом, ніж План рахунків бухгалтерського обліку банків України. Діючий План рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України затверджений постановою Правління Національного банку України від 32.12.2005 № 496.

Статті Плану рахунків Національного банку України класифіковано за активами, зобов'язаннями, окремо виділено капітал банку, що дає змогу полегшити побудову фінансової звітності банку.

Активи і зобов'язання, у свою чергу, поділяються на основні, на підставі яких Національний банк України здійснює свою основну діяльність, та інші, що не пов'язані з фінансовими операціями (рис. 2.1).

Перший клас визначає основні активи Національного банку України, які використовуються при здійсненні основної діяльності. До цього класу належать:

 • — готівкові кошти;
 • — монетарне золото та банківські метали;
 • — розміщені депозити;
 • — цінні папери та інвестиції, що не оформлені цінними паперами;
 • — надані кредити;

сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими доходами;

— інші основні активи Національного банку України.

Структура Плану рахунків Національного банку України

Рис. 2.1. Структура Плану рахунків Національного банку України

У другому класі Плану рахунків відображаються активи, пов'язані з внутрішньогосподарською діяльністю банку. Цей клас включає:

 • — інвестиції в афілійовані компанії;
 • — запаси матеріальних цінностей;
 • — нематеріальні активи;
 • — необоротні матеріальні активи;
 • — інші необоротні матеріальні активи;
 • — клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки;
 • — інші активи Національного банку України;
 • — розрахунки з територіальними управліннями, установами та підприємствами Національного банку України;
 • — сумнівна заборгованість та резерви за іншими нарахованими доходами.

Третій клас Плану рахунків визначає основні зобов'язання Національного банку України, які виникають при здійсненні основної діяльності. Цей клас включає:

 • — готівкові кошти, випущені в обіг;
 • — залучені депозити та рахунки МВФ;
 • — цінні папери власного боргу;
 • — отримані кредити;
 • — кошти бюджету та позабюджетних фондів України;
 • — інші основні зобов'язання Національного банку України;

У четвертому класі відображені пасиви за внутрішньогосподарською діяльністю банку. До цього класу належать:

 • — клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки;
 • — інші зобов'язання Національного банку України;
 • — розрахунки з територіальними управліннями, установами та підприємствами Національного банку України.

П'ятий клас визначає капітал банку, він включає:

 • — статутний капітал та інші фонди Національного банку України;
 • — результати переоцінки.

На рахунках шостого класу враховуються доходи, він включає:

 • — процентні доходи;
 • — комісійні доходи;
 • — результати від торговельних операцій;
 • — результати переоцінки;
 • — інші операційні доходи;
 • — доходи за внутрішньобанківськими операціями;
 • — не операційні доходи;
 • — зменшення резервів;
 • — непередбачені доходи. Сьомий клас включає витрати;
 • — процентні витрати;
 • — комісійні витрат;
 • — витрати на утримання персоналу;
 • — адміністративні витрати;
 • — інші операційні витрати;
 • — витрати за внутрішньобанківськими операціями;
 • — не операційні витрати;
 • — витрати за активами та доходами;
 • — непередбачені витрати.

Восьмий клас включає меморандні (технічні) рахунки, які використовуються з метою забезпечення оперативною інформацією для здійснення контролю за окремими операціями Національного банку України. До нього входять:

 • — меморандні рахунки;
 • — рахунки для обліку документів за цивільно-правовими угодами з клієнтами;
 • — рахунки для здійснення контролю за операціями, визначені Національним банком України.

Дев'ятий клас складається з позабалансових рахунків, він включає:

 • — рахунки за емісійними операціями Національного банку України;
 • — зобов'язання та вимоги з кредитування і всіх видів гарантій;
 • — зобов'язання та вимоги за операціями з валютою, банківськими металами, цінними паперами, депозитами та іншими фінансовими інструментами;
 • — інші зобов'язання і вимоги;
 • — списана заборгованість та кошти до повернення;
 • — цінні папери та інші активи клієнтів;
 • — облік інших засобів, цінностей та документів;
 • — контррахунки.

Контрольні запитання

 • 1. Яке можна дати визначення Національному банку України і яке місце належить йому у вітчизняній фінансово-кредитній системі?
 • 2. Назвіть вищий орган управління Національного банку України та його основні завдання.
 • 3. В чому полягають обов'язки та повноваження Голови Національного банку України?
 • 4. Яким чином побудована організаційна структура Національного банку України?
 • 5. Який визначений механізм підзвітності Національного банку України?
 • 6. Які основні права та обмеження покладені на поточну діяльність Національного банку України?
 • 7. Які головні функції виконує Національний банк України?
 • 8. Що належить до активних операцій Національного банку України?
 • 9. Які операції із залучення та створення ресурсів здійснює Національний банк України?
 • 10. Що таке грошово-кредитна політика?
 • 11. Що таке політика обов'язкового резервування?
 • 12. Що таке дисконтна політика?
 • 13. В чому сутність операцій на відкритому ринку?
 • 14. Що спільного та відмінного в організації систем регулювання банківської діяльності в розвинутих країнах (США Німеччина, Японія) та в Україні?
 
<<   ЗМІСТ   >>