Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші і кредит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Кредитні гроші

Кредитні гроші – це гроші особливого типу, що нерозмінні на золото, а в обіг випускаються центральним (національним) банком як банкноти. Початковою формою кредитних грошей була боргова розписка (документ, яким оформлювалися кредитні відносини між позичальником і кредитором), яка вперше з'явилася в Італії у XII ст. Спочатку боргові розписки були засобом переказу грошей, а потім стали використовуватися як засіб платежу. З часом ці боргові розписки отримали назву "вексель".

Обіг кредитних грошей регулюється двома законами.

  • 1. Емісія кредитних грошей здійснюється на основі зворотного принципу. Тобто їх випуск в обіг відбувається на основі надання кредиту на умовах повернення у визначений час. За такої умови грошова маса утворюється на основі взаємодії двох грошових потоків – випуску грошей через банк і повернення кредитованої суми після закінчення встановленого часу.
  • 2. Забезпеченість емісії кредитних грошей, що означає функціонування такої системи кредитування, коли позики надаються для забезпечення реальних потреб товаровиробників й інших учасників товарообігу в грошах і погашення кредиту в міру їх задоволення.

У табл. 1.3 наведено відмінності кредитних грошей від паперових*17.

*17: {Демківський А.В. Гроші та кредит : навч. посіб. / А.В. Демківський. – К.: Дакор, 2005. – 528 с.}

Таблиця 1.3. Відмінності кредитних грошей від паперових

Кредитні гроші

Паперові гроші

Виникають з функції грошей як засобу платежу

Виникають з функції грошей як засобу обігу

Випускаються банком

для кредитування ділових угод

Емітуються державним органом або центральним банком від імені держави

Не мають примусового курсу

Наділені державою примусовим курсом, обов'язкові до прийняття

Далі розглянемо деякі різновиди кредитних грошей.

Депозитні гроші

Депозитні гроші – вид кредитних грошей, що створюються на основі банківських вкладів і системи спеціальних розрахунків, які здійснюються між банками шляхом перенесення сум з одного рахунку на інший.

Успішне функціонування депозитних грошей можливе лише за умови високого рівня розвитку банківської справи, коли кожний суб'єкт грошового обігу може вільно покласти свої гроші в банк, взяти їх звідти, швидко переказати в будь-який пункт і йому при цьому гарантується повне їх збереження. За цих умов власник грошей на рахунку в банку може дати доручення останньому перерахувати всю суму або частину її своєму контрагенту й у такий спосіб погасити борг. Переміщуючись рахунками у банках, депозитні гроші успішно виконують функції купівельного та платіжного засобів, а відтак включаються в загальний грошовий обіг. Зокрема законодавством держави та нормативними актами центрального банку вирішуються такі питання щодо використання депозитних грошей:

  • – створення системи страхування банківських вкладів юридичних і фізичних осіб;
  • – створення системи міжбанківських розрахунків, що підлягає контролю з боку центрального банку;
  • – визначення режиму використання грошових коштів, що зберігаються на банківських рахунках;
  • – регламентація принципів організації безготівкових розрахунків між економічними суб'єктами тощо*18.

*18: {Демківський АЛ. Гроші та кредит: навч. посіб. / А.В. Демківський. – К.: Дакор, 2005. – 528 с.; Щетинін A.І. Гроші та кредит: підручник / А.І. Щетинін. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 432 с.}

З метою розширення переваг депозитних грошей використовуються дебет- ні картки.

Електронні гроші

Електронні гроші – це безготівкові розрахунки між продавцями і покупцями, банками і клієнтами, банками і банками, що здійснюються за допомогою комп'ютерної мережі, систем зв'язку з використанням способів кодування інформації та її автоматизованої обробки. Фактично це гроші, які обертаються не у формі паперових грошей, а через впровадження до сфери розрахунків комп'ютерної технології та сучасної системи зв'язку. На основі електронних грошей виникли кредитні картки.

Електронні гроші вперше з'явилися в Японії у другій половині 1980-х років. У той час наперед оплачені чіпові картки деяких телефонних, транспортних і торговельних компаній почали приймати інші фірми. В Європі перші наперед оплачені електронні платіжні продукти було запроваджено з початку 1990-х років. Вони давали змогу користувачам зберігати електронні гроші на картках Danmont, Mondex, Proton і Primeur Card. Нові засоби платежу привернули увагу не тільки завдяки їх інноваційним технічним рисам, а й тому, що випускалися небанківськими установами. Незабаром і банки почали впроваджувати подібні проекти.

Активний розвиток грошово-кредитних відносин сприяв еволюціонуванню не тільки банківської системи, а й її невід'ємній частині – банківським технологіям. Потрібно зазначити, що швидке впровадження банківських технологій протягом останніх 5–6 років дало змогу і в Україні запровадити стандарти та механізми, які вже давно й успішно використовують усі промислово розвинуті країни світу. Йдеться про особистий банківський рахунок кожної фізичної особи та емітовану платіжну картку.

 
<<   ЗМІСТ   >>