Повна версія

Головна arrow Риторика arrow Еристика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АНАЛІЗ АРГУМЕНТАЦІЇ

Поняття про аргументацію

Аргументація - це діяльність учасника суперечки, мета якої - захистити свою точку зору, переконавши співрозмовника в її прийнятності.

Аргументація є частиною суперечки, яка націлена на вирішення розходження в думках сперечальників.

Аргументація може здійснюватися різними способами.

По-перше, захищати точку зору можна безпосередньо звернувшись до дійсності (експеримент, спостереження тощо). Таку аргументацію називають емпіричною.

По-друге, захищати точку зору можна за допомогою вже відомих положень (аргументів), побудувавши певні міркування. У цьому випадку людина також звертається до дійсності, але вже не безпосередньо, а опосередковано. Таку аргументацію називають теоретичною.

Аргументація завжди пов'язана з точкою зору. Пропонент, починаючи дискусію, захищає свою точку зору в спорі з опонентом, який має сумнів щодо неї або висловлює власну точку зору на проблему, що обговорюється.

Якщо точка зору позитивна, то захист полягає в обґрунтуванні твердження, яке вона містить.

Окремим прикладом обґрунтування є доведення - встановлення істинності твердження, яке містить точка зору.

Якщо точка зору негативна, то захист полягає в критиці твердження, яке вона містить.

Окремим прикладом критики є спростування - встановлення хибності твердження, яке містить точка зору.

Як правило, характерними ознаками доведення та спростування є використання дедукції та положень, істинність яких не викликає сумнівів у співрозмовника.

Таким чином, аргументація в суперечці завжди є спробою або щось обґрунтувати, або щось розкритикувати.

Складники аргументації

Складники аргументації:

  • o точка зору;
  • o аргументи.

Точка зору Точка зору є об'єктом аргументації. Висловлювання, які разом утворюють аргументацію, завжди відносять до певної точки зору.

До неї в суперечці висувають такі вимоги.

  • 1. Точка зору репрезентує вербально виражену позицію учасника суперечки. Тому вона повинна бути висловлена усно або письмово у вигляді певного висловлювання.
  • 2. Точка зору передбачає наявність розходження в думках. Це публічне висловлювання, спрямоване на те, щоб з ним погодився інший учасник суперечки, який його не розділяє.
  • 3. Той, хто висуває точку зору, бере на себе відповідальність її захищати. Залежно від того, чи є точка зору позитивною, чи негативною, він повинен обґрунтувати або розкритикувати її.
  • 4. Прийняття точки зору вважають виправданим лише тоді, коли вона успішно витримала критику з боку опонента в процесі суперечки.

Установлення точки зору сперечальника є першим кроком аналізу будь-якої аргументації.

Враховуючи те, що точка зору є думкою, яка фіксує відношення людини до твердження, змістом якого є певна пропозиція, можна виділити такі її складники:

  • o твердження, яке містить певну пропозицію;
  • o вираз, який фіксує відношення людини до цього твердження.

Приклад Точка зору: "Я переконаний, що без вищої освіти сучасна людина не зможе зробити кар'єру".

Твердження, яке містить пропозицію: "Без вищої освіти сучасна людина не зможе зробити кар'єру". Вираз, який фіксує відношення людини до цього твердження: "Я переконаний, що...".

Для того щоб визначити точку зору, треба звертати увагу на вирази, які називають індикаторами точки зору. Прикладами таких виразів можуть бути фрази:

Моя точка зору полягає в тому, що...; ми підтримуємо точку зору...; я думаю, що...; мій погляд на проблему такий...; на мій погляд...; якщо вас цікавить моя думка, то...; я вважаю, що...; я зробив висновок, що...; неправильно було б думати, що...; я переконаний, що...; я знаю, що...; важко не погодитися з тим, що...; вважаю за свій обов'язок підтримати...; мені здається, що...; я тієї думки, що...; і думки не допускаю, що...; я підтримую протилежну думку...; я жодною мірою не погоджуюся з...; дозволю собі не погодитися з позицією...; хоча, на мою думку, все не так, як...

Приклад Я знаю, що найкращим видом відпочинку є відпочинок на морі.

Якщо вас цікавить моя думка, то, ймовірно, життя на Місяці існує.

Я тої думки, що не може бути творцем людина, яка не відчула музики слова (К. Гордієнко).

Проте не завжди в аргументації точка зору репрезентована чітко та ясно. У цьому випадку треба звертати увагу на такі вирази-індикатори:

Саме тому...; таким чином...; внаслідок того, що...; через те, що..; завдяки тому, що...; оскільки..; звідси випливає...; з цього виливає, що...; звідси ясно, що..; отже...; тому..; звичайно...; з цієї причини...; на мою думку..; підсумовуючи.; ось чому.

Іноді індикатори відносяться до точки зору, яку висловили раніше (наприклад: тому що., бо.., оскільки.).

Приклад Лазерна корекція зору не має ніякого відношення до лікування (точка зору), тому що в процесі "випаровування" око не стає здоровим - просто змінюють його форму (аргументи).

Такий порядок подання аргументації називають регресивним.

Інші індикатори показують, що за ними йде точка зору (наприклад: таким чином. ; тому. ; з цієї причини. ; в цілому. ).

Приклад Перед проведенням лазерної корекції зору пацієнти проходять серйозне обстеження, якщо це потрібно, їм призначають комплексне лікування (аргументи), таким чином, індивідуальний підхід до кожного пацієнта усуває будь-які ризики (точка зору).

Такий порядок подання аргументації називають прогресивним.

Зверніть увагу на те, що існують вирази-індикатори і для тих ситуацій, коли опонент неявно висловлює сумнів щодо точки зору пропонента. Серед них:

Я не зовсім розумію, чому.; я не зовсім впевнений.; я ще остаточно не переконався.; чи не може бути так, що...; мені треба подумати з приводу...; сумніваюся, що це так...; припускаю, що можу помилятися, але...; проте виникає побоювання, що...; все ж деякі моменти дискусійні...; однак виникає питання...

Аргументи. Аргументи - це висловлювання, за допомогою яких обґрунтовують або критикують точку зору.

Другим кроком аналізу аргументації є знаходження аргументів, які підтримують або заперечують точку зору.

В аргументації вони можуть бути виражені такими індикаторами:

По-перше..., по-друге...; з одного боку..., з іншого боку...; на підставі...; зокрема...; до речі...; з цього питання...; спершу...; далі...; після цього...; крім того...; також...; не тільки..., а й...; нарешті...

Приклад Розглянемо аргументацію: "По-перше, усі сини спадкоємця є його нащадками; по-друге, усі нащадки спадкоємця є спадкоємцями, які не можуть бути позбавлені спадку; отже, всі сини спадкоємця є його спадкоємцями, які не можуть бути позбавлені спадку".

Проведемо її аналіз, тобто з'ясуємо точку зору та аргументи. У цій аргументації точка зору базується на твердженні: "Усі сини спадкоємця є його спадкоємцями, які не можуть бути позбавлені спадку".

Аргументами цієї точки зору є твердження: "Усі сини спадкоємця є його нащадками" і "Усі нащадки спадкоємця є його спадкоємцями, які не можуть бути позбавлені спадку".

Виражати відношення автора до точки зору та аргументів (впевненість, передбачення, сумнів, доповнення тощо) в тексті допомагають різноманітні вступні слова та словосполучення. Серед них:

Звичайно, безсумнівно, безперечно, без усякого сумніву, очевидно, природно, ймовірно, у всякому випадку, насправді, може бути, повинно бути, правда, чи не правда, у сутності, мабуть, скоріше за все, припустимо, скажемо, сподіваюся, дійсно, можливо, як видно, тільки так здається.

 
<<   ЗМІСТ   >>