Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методологія, методика та метод економічного аналізу

У літературних джерелах немає загальновизнаного формулювання терміна "методологія". її визначають: як вчення, науку про загальні методи; як комплекс заходів по дослідженню та практичному використанню методів [7,8]; як адекватне поняття парадигми складної сукупності світоглядів [9]; шляхом ототожнення з методом, - і як самостійну категорію не виділяють [10-15].

Методологію економічного аналізу можна визначити як загальний підхід до економічного аналізу, який містить: теорію економічного аналізу (теоретичною основою економічного аналізу є економічна теорія та діалектичний матеріалізм); об'єкт і предмет економічного аналізу; його принципи та методи; класичні цілі та задачі економічного аналізу; його організаційне, методичне та інформаційне забезпечення. Тобто методологія економічного аналізу - це синтез указаних складових частин. Задачами методології економічного аналізу є вивчення: закономірностей розвитку; способів (методів і прийомів) дослідження; взаємозв'язків у сфері господарської діяльності.

Методика економічного аналізу як складова частина його методології відображає доцільну послідовність виконання аналітичних задач і супроводжується дотримуванням принципів аналізу та вибором конкретних методів аналізу щодо вирішення поставлених задач. Принцип комплексного підходу до аналізу потребує використання системи методик економічного аналізу, до якої належать: типова методика, що містить загальні підходи та положення; галузеві методики, які розробляються на основі типової та враховують специфіку конкретної галузі; окремі методики аналізу конкретних проблем (наприклад, кризових ситуацій, аналіз конкурентоспроможності продукції та ін.); методики внутрішнього користування в межах підприємства або банку.

Метод - від грецького methodos - дослідження. Методом економічного аналізу є спосіб вивчення стану, складу, зміни (динаміки) та взаємозв'язків господарських явищ та процесів. Метод "відповідає" на запитання - як їх вивчати та аналізувати? У методі економічного аналізу поєднуються позитивні об'єктивні закономірності з цілеспрямованістю аналітика щодо зміни, перетворення, поліпшення досвіду економічної діяльності завдяки впровадженню визначених резервів підвищення її ефективності.

На відміну від принципів економічного аналізу, яких слід дотримуватися, методи обираються і застосовуються аналітиком самостійно. Цей вибір визначається: ціллю аналізу та його задачами; характером явищ та процесів господарської діяльності металургійного підприємства, яке досліджується; видом економічного аналізу; умовами виконання та часом на його проведення; наявними засобами; кваліфікацією аналітика та ін. При цьому принцип комплексного підходу до економічного аналізу потребує системного використання методів економічного аналізу.

Основні терміни та поняття

Категорія економічного аналізу; термінологічний апарат; теорія економічного аналізу; учасники ринку; предмет, об'єкт та суб'єкт економічного аналізу; аналітичні показники; причини, фактори діяльності; резерви діяльності; економічна інформація; причинно-наслідкові зв'язки; організація аналітичної роботи; цілі економічного аналізу; задачі внутрішнього економічного аналізу; задачі зовнішнього економічного аналізу; принцип економічного аналізу; сукупність принципів економічного аналізу; угрупування принципів економічного аналізу; загальнонаукові принципи; загальні принципи менеджменту; специфічні принципи економічного аналізу; методологія та методика економічного аналізу; методи економічного аналізу;

 
<<   ЗМІСТ   >>