Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші і кредит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Теорії грошей

У економічній літературі розглядаються три концепції грошей: металева, номіналістична і кількістю.

Металева теорія грошей.

Вона виникла в Англії в період первинного накопичення капіталу в XV1 -ХУП ст. Один з її засновників - У. Стаффорд (1554-1612). Характерним для цієї теорії було ототожнення багатства з коштовними металами, яким приписувалося виконання усіх функцій грошей. Прибічники цієї теорії не могли бачити необхідності заміни повноцінних грошей неповноцінними, паперовими, тому були супротивниками паперових грошей, не розмінних на метал.

Номіналістична теорія грошей.

Засновники теорії-англійці Дж. Берклі ( 1685-1753) і Дж. Стюарт (1712-1780). Основних положень їх теорії - два. Перше: гроші створюються державою; друге: вартість грошей визначається їх номіналом. Найбільш видним представником номіналізму був німець Г. Кнапп (1842-1926). Він вважав, що гроші мають купівельну вартість, яку надає їм держава. При цьому Кнапп заснував свою теорію не на повноцінних монетах, а на паперових грошах; в останніх бачив виключно державні білети державних скарбниць і розмінні гроші, ігноруючи кредитні гроші (вексель, банкнот, чек). Недолік теорії полягав у відриві паперових грошей від вартості товару і золота. Період гіперінфляції в Німеччині в 20-х роках XX ст. показав нездатність держави надати грошам "купівельну силу" і "вартість" і спростував цю теорію.

Кількісна теорія грошей.

Її основоположники - Ж. Боден (1530-1596), Д. Юм (1711-1776), Дж. Мілль (1773-1836), Ш. Монтеск'є (1689-1755). Суть кількісної теорії грошей видно вже з її назви. Д. 10м, намагаючись встановити причинний і пропорційний зв'язок між припливом благородних металів з Америки і зростанням цін в ХУІ-ХУП ст., вказував, що вартість грошей визначається не кількістю. Представники теорії бачили в грошах тільки засіб обігу і помилково стверджували, що в процесі обміну стикаються між собою грошова і товарна маси, встановлюються ціни і визначається вартість грошей.І. Фішер (США) -(1867-1947), економіст-математик, продовжив дослідження і заклав сучасне розуміння кількісної теорії. Заперечуючи трудову вартість, він виходив з "купівельної сили" грошей, яка, на його думку, залежить від:

  • 1) кількості готівки в обігу;
  • 2) швидкості обігу грошей;
  • 3) середньозваженого рівня цін:
  • 4) кількості товарів;
  • 5) сум банківських депозитів:
  • 6) швидкості депозитно-чекового обігу.

Теорія ця вивчає моделі і співвідношення між масою товарів і рівнем цін, стверджує, що в основі зміни рівня цін лежить головним чином динаміка номінальної грошової маси. Звідси рекомендації по стабілізації економіки: вони зводяться до контролю за грошовою масою.

Монетаризм, як різновид кількісної теорії.

Основоположник монетарному - творець школи Чикаго і лауреат Нобелівської премії 1976 р. М.Фрідмен. Монетаризм виник в 50-і роки, широко застосовувався в США, Англії, ФРН в період стагфляції кінця 70-х, початку 80-х років, а також на початку 90-х років в Україні, Росії при переході до ринкової економіки. Вершина розробок монетаризму т.з. "рейганоміка". Засаднича теза теорії монетаризму — грошова маса, що е в обігу, грає визначальну роль в стабілізації і розвитку ринкової економіки. Сучасні ринкові стосунки є стійкою, саморегулюємою системою, що забезпечує економічну ефективність. Держава може втручатися в економіку, але не для регулювання сукупного попиту, а для створення конкурентного середовища за допомогою раціональної грошової політики. Маніпулювання грошовою масою здійснюється по-різному для короткострокового і для довгострокового періодів. У короткостроковому періоді збільшення грошової маси веде до пониження процентної ставки і розширення попиту, скорочення безробіття. Довгостроковий план має передбачати стабілізацію інфляції і перетворення на повністю прогнозовану. Зараз монетаризм не є повним антиподом кейнсіанської концепції розвитку економіки, а існує як деякий неокласичний синтез.

Від економічних теорій грошей слід відділяти напрями, що пояснюють їх природу. Так, представники раціоналістичного напряму (Арістотель, Поль Самуельсон. Джон Кенет Гелбрейт) стверджують, що гроші виникли внаслідок згоди між людьми, є продуктом їх змови, тобто громадського договору.

Представники еволюційного напряму (Адам Сміт, Давид Рікардо, Карл Маркс) вважали, що гроші виникли в результаті еволюційного процесу, який незалежно від свідомості і волі людей призвів до виділення із загальної маси окремих предметів, що зайняли особливе місце товарів • еквівалентів. Поступово роль такого товару закріплюється за благородними металами, золотом. Вищу точку розвитку золоті гроші проходять, коли з'являються монети.

Вважається, що перші монети з'явилися в Китаї і в древній Лідійській державі в VII – VIII ст. до нашої ери. Це були мідні монети. Біля 4-тис. років назад в Ассирії почали випускати монети із золота. На території Київської Русі металеві гроші були в обігу в IX — X ст., в основному срібні, частково - золоті. Однією з перших карбованих монет Київської Русі була гривна — срібний зливок вагою в 132 грами. Паперові гроші також з'явилися в Китаї в VIII столітті нашої ери. Найперші банкноти були випущені в Стокгольмі в 1661 році. Починаючи з 1769 року в Росії почався випуск паперових грошей (асигнацій). Спочатку асигнації розмінювалися на срібні і мідні монети, потім постійне збільшення емісії паперових грошей зумовило їх різке знецінення і монети стали знову основною грошовою одиницею (до XVIII століття).

Електронні гроші набули поширення в 70-х роках XX століття, коли конгрес США дав дозвіл на створення національної комісії за системою електронних переказів грошей.

Таким чином гроші - це те, що може бути використано для купівлі товарів і послуг, при оплаті боргових зобов'язань, а також як засіб накопичення збереження.

Роль грошей в ринковій економіці виражається в тому, що вони перетворюються на капітал або самозростаючу вартість. Гроші обслуговують виробництво і реалізацію суспільного капіталу.

Починаючи з 80-х років XX століття посилилася роль грошей як інструменту регулювання економіки, коли в розвинених країнах почала проводитися грошово-кредитна (монетарна) політика. У економіці розвинених країн гроші по суті є борговими зобов'язаннями держави, комерційних банків. Боргові зобов'язання успішно виконують функції грошей, поки їх вартість (купівельна спроможність) відносно стабільна. В Україні монетарна політика (інструменти грошово-кредитної політики) стали практикуватися в роботі НБУ починаючи з 1994 року.

 
<<   ЗМІСТ   >>