Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в агрономії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інформаційна етика та право, інформаційна безпека.

Інформаційні технології зачіпають фундаментальні права людини, торкаючись захисту авторських прав, інтелектуальної свободи, відповідальності і безпеки. Тому нині гостро постає питання інформаційної етики. Інформаційні моральні дилеми стають особливо важливими в "інформаційному суспільстві". Інформаційна етика розглядає проблеми власності, доступу, недоторканності приватного життя, безпеки і спільності інформації.

Інформаційна етика (англ. Information Ethics) - дисципліна, що досліджує моральні проблеми, що виникають у зв'язку з розвитком і застосуванням інформаційних технологій [19].

Проблематика інформаційної етики тісно пов'язана з такими галузями дослідження, як комп'ютерна етика, віртуальна етика, мережева етика, Інтернет етика, кіберетика, комунікативна етика, філософія інформації.

Розглянемо основні проблеми інформаційної етики стосовно виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції:

 • 1. Досягнення у сфері робототехніки. Для Вирішення нагальних завдань роботизована техніка вимагає створення "чужого інтелекту", що володіє відмінними від людських цінностями.
 • 2. Вільний Інтернет може сприяти зміцненню економіки як окремої країни, так і світової економіки в цілому. Але в іншому випадку засобами Інтернет можна здійснювати маніпулювання та контроль за відповідною сферою сільського господарства. Постає питання управління Інтернет-ресурсами.
 • 3. Проблема електронних відходів повинна стати однією з основних тем інформаційної етики. Втрата актуальності достовірності інформації, маніпуляція нею.
 • 4. Цифрова нерівність є нагальною для України, тільки ЗО % господарств забезпечені якісним Інтернет-зв'язком.
 • 5. Комп'ютерні помилки. Етичне питання щодо створення "Невидимого фактора" комп'ютерної технології - "невидимий комплекс обчислень".
 • 6. Проблема конфіденційності інформації. Ставимо наголос на інноваційних розробках та їх впровадженні.
 • 7. Проблеми професійної етики.

Інформаційна етика та етичні аспекти виходять на перше місце регулювання інформаційними відносинами, визначаючи норми поведінки у сфері використання інформаційних ресурсів. Галузева інформація сільського господарства має широкий спектр. До інформаційних ресурсів галузі можна віднести: бібліотечні ресурси; архівні ресурси; науково-технічну інформацію (фахові видання, патентні служби); правову інформацію; інформаційно-аналітичні матеріали; інформацію про державні структури; галузеву інформацію (довідкова інформація, технології, стандарти тощо); фінансову та економічну інформацію; інформацію про природні ресурси; інформацію щодо підприємств і установ.

Інформаційна безпека - сукупність заходів по захисту інформаційного середовища суспільства і людини.

Інформаційна безпека - механізм, що забезпечує:

 • - конфіденційність: доступ до інформації тільки авторизованих користувачів;
 • - цілісність: достовірність і повноту інформації та методів її обробки;
 • - доступність: доступ до інформації.

Інформаційна безпека підприємства - стан захищеності інформаційних ресурсів та економічних інтересів підприємства в інформаційній сфері.

Загрозами безпеки підприємства в інформаційній сфері можуть виступати:

 • - невиваженість політики та відсутність необхідної інфраструктури в інформаційній сфері;
 • - повільність входження України у світовий інформаційний простір;
 • - інформаційна експансія;
 • - витік інформації, що становить економічну таємницю.
 
<<   ЗМІСТ   >>