Повна версія

Головна arrow Географія arrow Країнознавство

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Країни Євразії

Уже у назві цієї групи країн заховано дуалізм, тобто вони не є до кінця Європою, ні повністю Азією. Вона є перехідною групою фактично за всіма своїми показниками, але головним з них є здебільшого специфічна ментальність населення, яке "не знає, куди йому прихилитись". Звідси й тяжіння Росії до створення чужого як європейським, так і азійським країнам та народам "євразійського простору". Однак в євразійських Росії та Казахстані ця ідея знаходить підтримку, а в євразійській Туреччині населення поділилося ледь не навпіл на прихильників суто європейської ідеї ЄС і азійської ідеї пантюркізму.

Росія

Загальні відомості. Офіційна назва — Російська Федерація. Столиця — Москва (понад 8 млн осіб). Площа млн км2 (1-ше місце у світі). Населення — близько 145 млн осіб (7-ме місце). Державна мова — російська. Грошова одиниця — рубль.

Географічне положення. Географічне положення такої великої за площею країни, якою є Росія, однозначно оцінити не можна. Понад 2/3 и території знаходиться в Азії, менше 1/3 в Європі за фізико-географічним поділом нашої планети на частини світу. З Росією безпосередньо межує значна кількість найрізноманітніших країн: на північному заході вона межує з Норвегією і Фінляндією, на заході — з Естонією, Латвією, Білоруссю, Литвою та Польщею, на південному заході з Україною, на півдні — з Грузією, Азербайджаном, Казахстаном, на південному сході — з Китаєм, Монголією та КНДР. Має морські кордони з США та Японією.

Характерною особливістю географічного положення Росії є значна реальна відірваність і відокремленість її окремих частин одна від одної. Особливо сильно це відчувається нині, коли населення Сибіру та Далекого Сходу намагається переселитися на захід, а його місце інтенсивно займають переселенці з Китаю. Фактично на сході Росії реалізується та сама закономірність і відбувається той самий процес, що і на півдні США, де мексиканці швидко заселяють колись загарбані в них штати.

Історія виникнення та розвитку. У VIII—X ст. н. е. слов'янські племена, переважно з нинішньої України, невеликими військовими дружинами на чолі з князями-вигнанцями захопили землі сучасної європейської частини Росії, заселені угро-фінськими племенами. Нечисленні, але організовані, вони нав'язали місцевим жителям власну мову. За віки слов'янські колонізатори змішалися з місцевим угро-фінами, витворивши російську націю з слов'янською мовою, але угро-фінською ментальністю і генетичною основою.

У X ст. межиріччя Волги та Оки увійшло до складу Київської Русі. Тут утворилось Владимиро-Суздальське князівство, яке в XIII ст. потрапило у залежність від Золотої Орди. У XIV ст. московський князь Іван Калита розпочав процес приєднання до Москви навколишніх земель. Упродовж століть цей процес продовжувався фактично до початку XX ст. Після Першої світової війни і двох революцій Російська імперія розпалася. Утворилась Радянська Росія, яка під новими комуністичними гаслами почала відновлення Російської імперії під новітньою і чисто камуфляжною назвою Радянський Союз. Після Другої світової війни він перетворив на своїх сателітів багато країн Європи й Азії.

Після розпаду Радянського Союзу в 1991 р. виникла незалежна держава Російська Федерація, яка створивши СНД, розв'язала війну на Північному Кавказі і через економічний тиск та військові бази, насадження "п'ятої колони" знову намагається відновити чергову Російську імперію з назвою Євразійський Союз.

Державний устрій і форма правління. Росія — федеративна республіка, яка має найскладніший у світі адміністративно-територіальний поділ. Вона складається з 21 республіки, однієї автономної області, 10 автономних округів, 6 країв, 49 областей. Крім того, виділяються міста федерального підпорядкування — Москва та Санкт-Петербург. У 2000 р. на цю громіздку геопросторову систему наклалися ще 7 федеральних округів.

Глава держави — президент. Він обирається всенародним голосуванням. Законодавчим органом Російської Федерації є парламент (Федеральні збори), які складаються з двох палат: Державної думи (450 депутатів) і Ради Федерації. Виконавча влада належить уряду.

Природні умови і ресурси. Рельєф Росії переважно рівнинний: майже 70% її території займають рівнини і плоскогір'я. На околицях країни височать гори. Найвища точка Росії — гора Ельбрус (5642 м) знаходиться на Кавказі.

Більша частина Росії лежить у помірному кліматичному поясі, мільйони квадратних кілометрів и території майже не придатні для життя (арктичний і субарктичний пояси) і лише вузька смужка Чорноморського узбережжя Кавказу — в субтропічному поясі. Кліматичні умови на такій великій території дуже різноманітні. Так, в Якутії знаходиться полюс холоду всієї Північної півкулі (-71 °С). Майже увесь Сибір і Далекий Схід вкритий вічною мерзлотою. Вона значно ускладнює господарську діяльність, особливо будівництво.

Росія володіє величезними запасами прісної води. На її території понад 120 тис. річок. Найбільші з них впадають до холодного Північного Льодовитого океану. В Росії 2 млн озер, у тому числі найбільше за площею солоне озеро світу Каспійське море і найглибше прісне озеро Байкал.

Ґрунтовий покрив цієї країни не дуже різноманітний: переважають малородючі підзолисті та арктичні, тундрові і мерзлотно-тайгові ґрунти. На півдні значні площі вкриті сірими лісовими, чорноземними та каштановими ґрунтами. Рослинність і тваринний світ мають яскраво виражений широтний характер. Близько 65% території Росії знаходиться в зоні лісів. Ялина, ялиця, сибірський кедр і модрина є дуже цінними деревними видами (1-ше місце у світі). Тваринний світ доволі багатий. Серед промислових тварин виділяється соболь, песець, білка, єнотоподібний собака, марал тощо. Природо-заповідний фонд Росії має площу понад 5 млн га.

Природно-ресурсний потенціал Російської Федерації найбільший у світі. Крім водних, лісових, рекреаційних ресурсів виділяється мінерально-сировинні. Світове значення мають запаси вугілля, нафти, газу, торфу. Великі поклади залізної руди та руд кольорових металів. Значні запаси кам'яної та калійної солей, сірки, апатитів, алмазів, азбесту. Поширені поклади різноманітних будівельних матеріалів.

Населення. Останнім часом населення Росії зменшується приблизно на 1 млн осіб щорічно. Цей процес переважно характерний для етнічних росіян і угро- фінських християнських народів. Водночас, швидкими темпами зростає мусульманське тюркське населення.

Населення Росії розміщене вкрай нерівномірно і за густотою (близько 8,5 осіб на 1 км2) країна посідає лише 174-те місце у світі. Майже 80% населення живе в європейській частині країни, яка займає менше третини її площі. Величезні простори Сибіру та Далекого Сходу практично безлюдні й не мають постійного населення. Поширене осередкове розселення.

Міське населення становить 73%. У країні нараховується 13 міст-мільйонерів. Крім Москви до найбільших міст належать Санкт-Петербург (4,5 млн осіб), Новосибірськ і Нижній Новгород (по 1,4 млн).

Середня тривалість життя жінок становить 71 рік, чоловіків — 58 років. У національному складі переважають росіяни — 86%, але на території Росії живуть також поволзькі татари, українці, чуваші, башкири та ін. У Росії дуже велика кількість неврахованих іммігрантів, переважно китайців (понад 5 млн), і їхня чисельність продовжує стрімко зростати. Китайці планомірно заселяють Далекий Схід і Сибір, які мають незначне корінне населення та недостатньо освоєні економічно.

Господарство. Росія — індустріально-аграрна країна. За класифікацією ООН вона належить до держав з перехідною економікою. Кризові явища в економіці Росії на нинішньому етапі її розвитку викликані переважно високим рівнем монополізму та відсутністю реального конкурентного середовища, характерного для країн Заходу. Рівень монополізму в окремих галузях коливається від 70 до 90%.

У структурі промисловості провідну роль відіграє паливно-енергетичний комплекс. Щорічно видобувається понад 300 млн т нафти та 600 млрд м3 газу, а також близько 250 млн т вугілля. Основні проблеми видобувної промисловості полягають у тому, що видобуток сировини здійснюється у все більш екстремальних умовах, а також він просторово відірваний від споживачів: більшість населення проживає на заході, а ресурси знаходяться на сході країни. Нафтопереробні підприємства існують на шляхах транспортування нафти.

Росія має три металургійні бази — Уральську, Центральну та Сибірську. За обсягами виплавки чорних металів вона займає 4-те місце у світі. На базі металургії розвивається багатогалузеве машинобудування. Тут виробляється до 20% продукції промисловості. Важке машинобудування тяжіє до металургійних баз, наукомістке до Москви та Санкт-Петербурга. Розвинуті різні галузі транспортного (виробництво автомобілів, тролейбусів, магістральних тепловозів, літаків, вагонів), тракторного й сільськогосподарського машинобудування.

Хімічна промисловість випускає мінеральні добрива, сірчану кислоту, соду. Традиційно розвинута лісова та деревообробна промисловість і виробництво будівельних матеріалів.

Більш як із 30 галузей складається легка промисловість. Історично вона сформувалась в областях, що оточують столицю. Майже 80% швейних виробів виготовляють у європейській частині.

По всій країні розосереджені підприємства харчової промисловості. їх регіональну спеціалізацію визначає зональна спеціалізація сільського господарства. Виробництво олії та цукру концентрується на півдні європейської частини. На Далекому Сході виловлюють 60% риби. Борошномельна промисловість орієнтується на райони вирощування зерна, м'ясна — на сировинні зони та споживача. І

У сільському господарстві обсяги виробництва у галузі рослинництва дещо переважають над обсягом виробництва у тваринництві: за обсягами збору пшениці Росія посідає п'яте місце у світі, ячменю — перше, картоплі — друге; за поголів'ям великої рогатої худоби Росія займає 6-те, свиней — 5-те місце у світі.

Велика площа країни визначає велике значення транспорту. Довжина залізничних колій становить близько 87 тис. км, автомобільних доріг — 750 тис. км. Велику роль відіграє трубопровідний і річковий транспорт, майже 40% всіх перевезень припадає на морський.

Культура та соціальний розвиток. За рівнем культурного та соціального розвитку різні частини Росії дуже відрізняються. Основне культурне життя країни зосереджене в Москві та Санкт-Петербурзі.

У Російській Федерації понад 800 вищих навчальних закладів.

Найбільшими газетами є "Аргументы и факты" та "Московские новости". Провідне інформаційне агентство — ІТАР-ТАСС.

Близько 12% економічно активного населення нині не має роботи.

Дипломатичні відносини між Росією та Україною встановлено 14 лютого 1992 р. Договірно-правова база між Росією та Україною становить понад 200 угод. У Києві працює посольство Російської Федерації, а в деяких містах України — консульства.

 
<<   ЗМІСТ   >>