Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Державний аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Державний аудит фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки

Поняття, об'єкти і завдання аудиту

Державний аудит фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки полягає в перевірці та аналізі фінансово-господарської діяльності, а також правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.

Взагалі об'єктами аудиту фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання є суб'єкти господарювання державного сектору економіки, а також інші суб'єкти господарювання, що отримують (отримували в період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували в період, який перевіряється) державне чи комунальне майно.

До суб'єктів господарювання державного сектору економіки належать:

 • - суб'єкти, які діють на основі виключно державної власності;
 • - суб'єкти, державна частка у статутному фонді яких перевищує 50 %;
 • - суб'єкти, діяльність яких з питань, що належать до компетенції загальних зборів, безпосередньо або опосередковано контролюється державою.

Основними завданнями державного аудитора під час здійснення аудиту фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання є такі.

 • 1. Оцінювання рівня управління фінансово-господарською діяльністю суб'єкта господарювання, яка полягає в забезпеченні:
  • - дотримання вимог законодавства, актів і рішень органів управління суб'єкта господарювання;
  • - достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності;
  • - збереження активів;
  • - досягнення певної мети і завдань або набуття кращого досвіду діяльності інших суб'єктів господарювання з виконання показників економічності, продуктивності і результативності.
 • 2. Виявлення факторів ризику, а також джерел і резервів для підвищення ефективності управління фінансово-господарською діяльністю об'єкта аудиту.
 • 3. Підготовка обґрунтованих пропозицій для підвищення ефективності управління фінансово-господарською діяльністю об'єкта аудиту, усунення наявних порушень, проблем і недоліків та запобігання їм у подальшому.

Джерелами інформації аудиту фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання є:

 • - нормативно-правові акти, засновницькі та інші документи суб'єкта господарювання;
 • - розпорядчі документи органу управління суб'єкта господарювання;
 • - фінансова і статистична звітність суб'єкта господарювання;
 • - матеріали попередніх контрольних заходів;
 • - фінансові та бізнес-плани;
 • - бухгалтерські (первинні і зведені) документи;
 • - договори та інші документи суб'єкта господарювання.

Важливо наголосити, що поряд з державним аудитом фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, здійснюється державний аудит окремих господарських операцій (далі - операційний аудит) таких суб'єктів. Перелік суб'єктів господарювання, щодо яких проводиться операційний аудит, а також порядок проведення зазначеного аудиту регламентовано "Порядком проведення органами Державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 506 (зі змінами).

Основною метою операційного аудиту є сприяння забезпеченню суб'єктами господарювання законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів та/або майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку, складання достовірної фінансової звітності.

Операційний аудит здійснюється шляхом виконання таких завдань:

 • 1) проведення моніторингу окремих господарських операцій, які здійснені суб'єктами господарювання або заплановані до здійснення;
 • 2) розроблення програми, яка затверджується керівником органу служби, та подається для ознайомлення керівникові суб'єкта господарювання;
 • 3) перевірка здійснення ризикових операцій щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів та/або майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності;
 • 4) підготовка для подання керівникові суб'єкта господарювання, органу управління та, у разі потреби, Фонду державного майна пропозицій щодо ефективного використання державних чи комунальних коштів та/або майна, усунення недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу господарських операцій та/або перевірки;
 • 5) оцінка стану усунення керівником суб'єкта господарювання недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу господарських операцій та/або перевірки;
 • 6) аналіз річної фінансової звітності суб'єкта господарювання; оцінка врахування пропозицій, внесених керівникові суб'єкта господарювання протягом звітного року за результатами моніторингу господарських операцій та/або перевірки;
 • 7) розроблення проекту аудиторського звіту із зазначенням висновків і пропозицій.
 
<<   ЗМІСТ   >>