Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

 • 5.1. Зміст і структура страхування від нещасних випадків.
 • 5.2. Обов'язкове державне страхування від нещасних випадків.
 • 5.3. Добровільне страхування від нещасних випадків.
 • 5.4. Страхування від нещасних випадків пасажирів.

Зміст і структура страхування від нещасних випадків

Страхування від нещасних випадків - досить поширений вид страхування, що має тривалу історію. Це досить простий для розуміння та доступний за ціною вид страхування.

Нещасний випадок (Accident) - це несподівана непередбачувана подія, що виникла всупереч волі людини, наслідком якої є ушкодження здоров'я або смерть людини.

Смертельними вважаються нещасні випадки, коли постраждалий вмирає на місці події або смерть настала через деякий час, але з причини отриманих у результаті нещасного випадку ушкоджень.

Травмою при нещасних випадках вважають несподівані ушкодження тканини організму людини, порушення функцій опорно-рухової системи тощо.

Нещасним випадком можуть бути аварія, вибух, катастрофа, протиправні дії, утоплення, удушшя, опіки, обмороження, дорожньо-транспортні аварії та т. ін.

Предметом страхового договору при страхуванні від нещасних випадків є майнові інтереси застрахованої особи, пов'язані з втратами доходу (тимчасовими чи постійними) або додатковими втратами, пов'язаними зі смертю застрахованого у зв'язку з нещасним випадком. Об'єктом страхування є страховий випадок, внаслідок якого настали хвороба, смерть чи увіччя, що спричиняють збитки у зв'язку із затратами на лікування, смертю тощо.

Особливості страхування від нещасних випадків

 • 1. Часто це ризиковий вид страхування. На відміну від довгострокового страхування життя, цей вид страхування не виконує нагромаджувальної функції.
 • 2. Якщо впродовж дії договору страхова подія так і не відбулась, затрати страхувальника на придбання страхового поліса є для нього чистими втратами, оскільки не підлягають поверненню.
 • 3. Якщо страхова подія відбулась, застрахований отримує виплату страхової суми в повному чи неповному обсязі, залежно від складності ушкоджень, отриманих від нещасного випадку.

Структуру страхування від нещасних випадків можна представити за двома критеріальними ознаками:

 • o за свободою волевиявлення страхувальника - добровільне і обов'язкове;
 • o за кількістю застрахованих за одним договором - індивідуальне і групове.

Обов'язкове страхування від нещасних випадків визначається законом, а добровільне - договором між страхувальником та страховиком.

Обов'язкове страхування можливе за рахунок як держави, так і підприємств, установ і організацій.

Добровільне страхування здійснюється за рахунок окремих фізичних або юридичних осіб (роботодавців).

Індивідуальне страхування здійснюється страхувальником, який є фізичною особою, страхує себе або іншу особу та сплачує страхові премії за свій рахунок. В договорі індивідуального страхування фігурує один застрахований.

Колективне страхування відбувається тоді, коли в одному договорі передбачається багато або декілька застрахованих. Страхувальником за цим видом страхування виступає виключно юридична особа (роботодавець), яка страхує своїх працівників за кошти підприємства чи організації.

Вік застрахованого залежно від правил страхування та договору може коливатись в межах від 1 року до 65-70 років.

Обмеження для категорій осіб щодо здійснення страхування від нещасних випадків

Як правило, українські страховики не страхують нещасних випадків громадян, хворих на епілепсію, психічні захворювання, інвалідів першої групи, наркоманів, алкоголіків.

Для обмеження шахрайства з боку страхувальника в цьому виді страхування може застосовуватись часова франшиза (каренція). Вона передбачає відстрочення відповідальності страховика за певним договором чи за окремим ризиком з договору на певний строк1.

Страхування від нещасних випадків здійснюється і як окремий вид страхування, і як складова змішаного страхування життя.

На відміну від страхування життя, страхування від нещасних випадків може бути територіально обмежене. Наприклад, поліс зі страхування студентів від нещасного випадку може обмежуватись територією навчального закладу, гуртожитку чи студентського містечка, а страхування найманих працівників підприємства - територією цього підприємства і т. ін.

Метою страхування від нещасних випадків є забезпечення страхового захисту на випадок втрати здоров'я чи смерті застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

Зміст страхового захисту за цим видом страхування полягає у виплаті відповідних грошових відшкодувань, зумовлених страховим випадком, а також зниженням доходів застрахованої особи, зумовленим нещасним випадком.

Розглянемо конкретніше дві основні форми страхування від нещасного випадку: обов'язкове та добровільне страхування.

 
<<   ЗМІСТ   >>