Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз основних показників якості роботи трудового колективу металургійного підприємства

Відповідність фактично досягнутого рівня технічних параметрів або характеристик металопродукції та напівфабрикатів вимогам стандартів або технічних умов перевіряє відділ технічного контролю підприємства. Результат основної діяльності на підставі цього контролю класифікується за ознакою придатності як годна продукція або напівфабрикати та як брак, який не є продукцією або напівфабрикатами. Наявність браку характеризує недостатній рівень якості роботи трудового колективу, яку доцільно оцінювати за допомогою системи показників, наведених у таблиці 8.2.

Таблиця 8.2

ПОКАЗНИКИ НЕНАЛЕЖНОГО РІВНЯ ЯКОСТІ РОБОТИ КОЛЕКТИВУ

Брак металопродукції (напівфабрикатів) не планується, за винятком виробничих ділянок з низьким технічним рівнем виробництва, наприклад у ливарних цехах на дільниці ручної формовки. Тому оцінюється не рівень виконання плану, а динаміка показників, наведених у таблиці 8.3, виявляються види, причини та винуватці браку й перепризначень металу; розробляються заходи щодо усунення умов їхнього виникнення або зменшення браку, якщо замінити застаріле обладнання в наступному періоді неможливо внаслідок відсутності фінансових ресурсів.

Таблиця 8.3

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ БРАКУ ТРУБ

Назва показника

Попередній період

Поточний

Відхилення, ±

період

абсолютне

відносне, %

1. Виправлений брак, т

150

120

-30

-20,0

2. Питома вага виправленого браку, у % до обсягу виробництва

6,6

5,2

-1,4

-

3. Кінцевий брак, т

у тому числі за видами труб:

1200/100*

1006/100

-194/0

-16,2

- вуглецеві

200/16,7

180/17,9

-20/+1,2

-10,0

- котельні

400/33,3

420/41,7

+20/+8,4

+5,0

- насосно-компресорні

600/50,0

406/40,4

-194/-9,6

-32,3

4. Кінцевий брак за видами дефектів, т:

1200/100

1006/100

-194/0

-16,2

- гільзи

100/8,3

100/9,9

-/+1,6

-

- закатані оправки

400/33,3

360/35,8

-40/+2,5

-10,0

- плівки

620/51,7

396/39,4

-224/-12,3

-36,1

- геометричні параметри

80/6,7

150/14,9

+70/+8,2

+87,5

5. Питома вага кінцевого браку, у % до годного металу

0,78

0,65

-0,13

-

6. Втрати від браку, тис.грн.

3827,5

3122,3

-705,2

-18,4

7. Кількість рекламацій, шт.

9

6

-3

-33,3

8. Збитки від визнаних рекламацій, тис. грн.

800

600

-200

-25,0

Брак металопродукції, якщо його неможливо виправити, реалізується за цінами на металобрухт, яким він є фактично. Якщо брак можливо виправити, додаткові витрати на його виправлення збільшують собівартість продукції, але він зараховується як продукція і реалізується, як правило, за цінами продукції нижчого гатунку. Втрати від перепризначення зменшують дохід (виручку) від реалізації продукції. Збитки від рекламацій компенсуються з чистого прибутку підприємства і спричиняють зменшення надходжень в економічні фонди на розвиток, стимулювання та соціальні потреби, а також у резервний фонд.

Резервами подальшого поліпшення рівня якості роботи колективу металургійного підприємства є: підвищення технічного рівня виробництва; запобігання аварійним зупинкам устаткування; вихідний контроль сировини та матеріалів для оцінки їхньої якості; підвищення кваліфікаційного рівня робітників; контроль виробничого процесу; впровадження систем управління якістю металопродукції; попередження порушень технології шляхом удосконалення систем мотивації праці та моніторингу правил експлуатації й технічного обслуговування устаткування та ін.

Показниками якості роботи трудового колективу доцільно доповнити систему показників оцінки якості менеджменту підприємства, враховувати їхню динамічну зміну при впровадженні управління за центрами відповідальності.

 
<<   ЗМІСТ   >>