Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Економіка туризму

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Франчайзингові відносини у готельному та туристичному бізнесі

Франчайзинг (франц. franchise - пільга, привілегія) - це контрактне партнерство між власниками готельних компаній і незалежними готельними підприємствами, які купують право на виробництво і реалізацію від його імені і під торговою маркою компанії власника певного виду товарів і послуг. У сучасній юридичній та економічній літературі поряд з терміном "франчайзинг" вживаються терміни-синоніми "франшизинг", "франчайз", "угода франшизи".

За визначенням Міжнародної асоціації франчайзингових організацій франчайзинг - це тривалі у часі взаємовідносини, за яких франчайзер (франшизонадавач) надає захищене в законному порядку право провадити певну підприємницьку діяльність, а також допомогу в організації навчання, управління за винагороду від франчайзі (франшизоотримувача)".

Для української економіки франчайзинг сьогодні є відносно новим явищем, у той час як у розвинених країнах він сторіччями практикувався як засіб забезпечення потреб суспільства в різних послугах.

Привабливість франчайзингу - в наявності незаперечних переваг для обох учасників франчайзингових відносин. Малим підприємствам та індивідуальним підприємцям він дає в розпорядження стабільний доходний бізнес, уже відомим фірмам і компаніям - можливість зміцнити свої позиції на ринку. Саме цим можна пояснити популярність франчайзингу як у Європі, так і в Америці.

Розвиток українського підприємництва, передусім малого, ускладнюється підвищеними комерційними ризиками. Реалізація сучасних бізнес-проектів вимагає від підприємця широких знань у сферах управління, маркетингу, реклами, вміння враховувати особливості проекту. Вироблення ефективної схеми і методів діловодства в кожному конкретному випадку вимагають великих витрат часу і коштів.

Організація підприємства на умовах франшизи значно знижує підприємницький ризик, оскільки в цьому випадку підприємець береться за справу, що вже довела свою ефективність. Саме тому, розвиток франчайзингу може виявитися однією з найбільш ефективних форм підтримки підприємництва, одним з можливих шляхів вирішення важливого державного завдання.

Слово франшиза - французького походження і означає "привілеї (концесії) при продажу товарів". Спочатку привілеї надавалися за законом (державою) і стосувалися збору місцевих податків, організації ярмарків, видання книг, виробництва алкоголю, тобто привілеї були пов'язані з монополією держави на певні види діяльності.

Франчайзинг - це така організація бізнесу, за якої компанія (франчайзер) передає певній людині чи компанії (франчайзі) право на продаж продукту і послуг цієї компанії. Франчайзі зобов'язується продавати цей продукт чи послуги за заздалегідь визначеними законами і правилами провадження бізнесу, які встановлює франчайзер. В обмін на дотримання всіх цих правил франчайзі одержує дозвіл використовувати ім'я компанії, її репутацію (гудвіл), продукт і послуги, маркетингові технології, експертизу і механізми підтримки. Отже, виконання вимог франчайзера не є недоліком, навпаки, дотримання правил означає, що франчайзі має прекрасну можливість отримати прибуток. Щоб одержати такі права, франчайзі робить початковий внесок франчайзеру, а потім щомісяця сплачує внески. Це свого роду оренда, тому що франчайзі ніколи не стає повним власником товарного знака, а лише отримує право використовувати товарний знак протягом періоду сплати щомісячних внесків. Суми цих внесків обумовлюються в франчайзинговому договорі і є предметом переговорів. Франчайзинговий пакет (повна система провадження бізнесу, передана франчайзі) дає змогу підприємцю провадити свій бізнес успішно, навіть не маючи попереднього досвіду чи знань у даній галузі.

Для компаній франчайзинг - це спосіб поширення бізнесу. Для підприємців франчайзинг - це один із шляхів стати власником бізнесу. На ринках що зростають, таких, як ринок України, франчайзинг є швидким способом навчання підприємців практичним стандартам, що необхідні, для провадження прибуткового бізнесу.

Франчайзинг - своєрідний роду симбіоз "великого" і "малого" бізнесу. Наслідком такого поєднання є союз, в якому з одного боку енергія і зобов'язання окремого підприємця, а з іншого - є ресурси, комерційна міць і величезний досвід великої компанії. У підсумку одержує енергію, відповідальність, силу, ресурси і досвід - виграшну комбінацію з величезними шансами на успіх! Підприємці усього світу знають франчайзинг, як безпечний спосіб, щоб:

 • o допомогти людині провадити бізнес самостійно, але не залишатися в ньому самотнім;
 • o допомагати компаніям ефективно розширюватися, не зазнаючи великих витрат на створення і підтримку масивного адміністративного комплексу і не долаючи труднощів управління широкою мережею корпоративних підприємств;
 • o допомогти компаніям перетворити свою існуючу мережу в ефективний і міцний бізнес, у якому працюють віддані справі люди.

Франчайзер (франшизіар) - це компанія, що видає ліцензію або передає право на користування своїми товарним знаком, ноу-хау та операційними системами. Франчайзер створює успішний продукт чи послуги, наприклад, особливий стиль роботи ресторану швидкого харчування. Франчайзер досліджує і розвиває бізнес, витрачає гроші на просування бізнесу, створює гарну репутацію і пізнаваний імідж (так званий бренд-нейм). Після того як компанія довела працездатність своєї бізнес-концепції й успішну відтворюваність цього бізнесу, вона може почати пропонувати підприємцям, що хочуть повторити подібний успіх, купити її франшизу.

Франчайзі (франшизіат) - це людина або компанія, що купує у франчайзера можливість навчання й отримання допомоги при створенні бізнесу і сплачує сервісну плату (роялті) за використання товарного знака, ноу-хау і системи провадження справи франчайзера. Франчайзі сам оплачує витрати на створення бізнесу. Дуже часто франчайзер надає дуже вигідні знижки на важливі постачання (матеріали, видаткові кошти). Ці знижки завжди дають можливість франчайзі купувати продукти у франчайзера за більш вигідною ціною й у такий спосіб це коштує дешевше, ніж розвивати бізнес без франчайзера. Франчайзі робить первісний внесок за допомогу у створенні і відкритті бізнесу. Франчайзі бере на себе обов'язок сплачувати щомісячні внески за право користування торговим знаком і бізнес-системою, за підтримку, навчання і консалтинг - надані франчайзером.

Франшиза - це повна бізнес-система, яку франчайзер продає франчайзі. Іншою назвою для подібної системи служить "франчайзинговий пакет", що зазвичай включає посібники з ведення робіт та інші важливі матеріали, що належать франчайзеру.

Будь-який вид бізнесу можна перетворити у франшизу. Міжнародна асоціація франчайзингу. Наводити цей перелік немає сенсу, але ширину застосовності франчайзингу можна зрозуміти з такої вибірки: бухгалтерський облік, авторемонт, книгарні, дитячий одяг і навчання, будівництво, невеликі продовольчі магазини, магазини косметичних товарів, освіта, послуги з працевлаштування, ресторани, готелі, пральні і послуги зі збирання, приватні поштові скриньки, фотостудії, ріелтерські компанії, туризм та розваги, прокат спеціального устаткування і туристичні агентства.

Основними характеристиками франчайзингу бізнес-формату, що визнані більшістю асоціацій франчайзингу різних країн, є такі: підписання контракту (ліцензії) про передання права використання імені, торгової марки, емблеми франчайзера на визначеній території і протягом визначеного періоду часу.

Предметом франчайзингу зазвичай є конкретна діяльність (частіше - послуга), успішність якої перевірена на визначеному ринку.

Франчайзинг надає всю концепцію бізнесу у формі навчального посібника, рекомендації якого слід суворо дотримуватися. Франчайзі одержує навчальний посібник тільки після завершення переговорів і підписання договору франчайзингу.

Франчайзер передає франчайзі свій досвід провадження бізнесу відповідно до принципів і процедур, що описані в навчальному посібнику. Спочатку навчання відбувається на курсах, організованих після підписання договору франчайзингу.

Франчайзер забезпечує надання різного роду послуг і підтримки з метою сприяння успіху франчайзі, у тому числі:

 • - допомога в організації бізнесу, зокрема в одержанні необхідного фінансування;
 • - реклама і просування торгової марки і назви фірми на ринку;
 • - маркетингові дослідження (оцінка потенціалу ринку і переваг споживачів, а також вибір місця для розміщення торгових приміщень);
 • - одержання дозволів і ліцензій, необхідних для своєї діяльності;
 • - допомога в одержанні (оренді) земельної ділянки, проектуванні, будівництві і дизайні приміщень;
 • - участь у переговорах з постачальниками устаткування, матеріалів, товарів тощо. Допомога в організації ефективної системи бухгалтерії.

За отриману допомогу і послуги франчайзі зобов'язується виконати такі види платежів:

 • - початковий франчайзинговий внесок (за вступ в економічну групу й одержання права діяльності на відповідній території);
 • - роялті (періодична плата за використання об'єктів інтелектуальної власності, встановлена у відсотках обсягу продажу);
 • - плата (за рекламу, заходи з просування торгової марки і франшизи на території франчайзі).

Іноді франчайзі зобов'язується купувати продукт у постачальників, рекомендованих франчайзером. Як правило, франчайзер має вигоду з таких угод і йде на зниження роялті.

Франчайзингові взаємини можуть бути прибутковими для обох сторін. Франчайзі зацікавлений у максимальному продажі за мінімальних витрат. Франчайзі повинен дотримуватися правил провадження бізнесу за франшизою і брати участь у рекламних і маркетингових компаніях франчайзера. Франчайзер наполегливо працює над тим, щоб залишатися лідером у конкурентній боротьбі, що було б дуже важко зробити самому франчайзі. Франчайзер надає необхідну підтримку для того, щоб франчайзі міг зосередитися на своїх щоденних операціях.

Щоб досягти такого рівня взаємодії і захисту з боку франчайзера, франчайзі повинен налагодити з франчайзером особливі взаємини. А для цього він повинен дотримуватися таких умов:

 • o цілком прийняти точку зору франчайзера, його завдання і цінності в бізнесі;
 • o довіряти і поважати франчайзера і, своєю чергою формувати повагу і довіру франчайзера до себе;
 • o прийняти чітко встановлені правила й обов'язки, викладені в договорі, оскільки після підписання договору вони не підлягають жодним змінам чи доповненням;
 • o прагнути працювати і спілкуватися з франчайзером;
 • o прийнявши на себе зобов'язання в бізнесі, залишатися вірним йому як у добрі, так і в скрутні часи;
 • o дотримуватись операційних процедур і стандартів, встановлених франчайзером;
 • o стати частиною системи шляхом принесення в бізнес нових ідей (за згодою франчайзера) і постійного докладання зусиль у бізнес;
 • o усякий зацікавлений у купівлі франшизи повинен насамперед вирішити, чи прийнятні для нього такі взаємини;
 • o співпраця з франчайзером не повинна обмежувати самостійність франчайзі, адже бізнес належить саме останньому. Франчайзі може розпорядитися ним на власний розсуд. Однак у разі продажу чинної франшизи домінантне право ухвалювати рішення часто належить франчайзеру (кому продавати, чи приймати покупця запропонованого з боку франчайзі чи анулювати цілком франшизу на цій території).

Статистика поширення франчайзингу в усьому світі є переконливим свідченням його ефективності. Так, у США частка франчайзингу в загальному обсязі роздрібного товарообігу становить 34%, у країнах Західної Європи - 5 - 12%, а кількість франчайзингових мереж постійно зростає.

 
<<   ЗМІСТ   >>