Повна версія

Головна arrow РПС arrow Регіональна економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

У сучасному світі та й віднедавна в Україні все більше уваги приділяється розвитку міждисциплінарних наукових напрямів дослідження, які ефективно розвиваються на стику декількох традиційних дисциплін. Однією з таких наук є регіональна економіка, методологічна база якої знаходиться на стику декількох економічних (економічна теорія, економіка промисловості, сільського господарства, соціальної сфери та ін.)" географічних (суспільна географія, географія промислових комплексів, географія АПК) та управлінських (менеджмент регіонального розвитку, регіональна політика, управління природокористуванням) наук.

Регіональна економіка покликана здійснювати поступовий перехід до постдисциплінарного знання, до синтезу різноманітних наукових підходів у єдиному науковому відображенні дійсності. Водночас регіональна економіка має розкривати особливості сталого та збалансованого розвитку господарського комплексу території, регіональні механізми формування високої соціально-економічної ефективності функціонування різних видів людської діяльності, а також характеризувати напрями реалізації регіональної конкурентоспроможності та підприємництва, ринкових відносин і комерційної ініціативи.

Конкретним практичним втіленням наукових положень регіональної економіки має стати розроблення конкретних програм сталого соціально-економічного розвитку регіонів України для потреб місцевих і регіональних органів державної влади та влади місцевих територіальних громад, а також надання конкретних рекомендацій з питань оптимізації регіонального розвитку та підвищення комерційної прибутковості й ефективності функціонування для окремих підприємців і суб'єктів господарювання, прибуткових організацій та приватних (фермерських) господарств.

В основу написання пропонованого підручника покладено лекційний матеріал, підготовлений і прочитаний авторами у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а також результати наукових досліджень, проведених на кафедрі економічної та соціальної географії зазначеного університету з питань теорії, методології і методики регіональної економіки та менеджменту регіонального розвитку. Використані наукові розробки авторів, отримані в рамках написання докторських дисертацій з питань оцінювання передумов і факторів регіонального розвитку економіки, механізмів підвищення регіональної соціально-економічної ефективності виробничого комплексу, а також теоретичного обґрунтування наукових основ регіональної економіки, закономірностей і принципів її формування.

У першому розділі книги висвітлюються теоретико-методологічні основи регіональної економіки, а також дається оцінка факторів, що впливають на територіальну організацію господарства, спеціалізацію та інтеграцію різних груп галузей. Аналізуються основні методи наукового обґрунтування ефективного розміщення виробництва на території.

Важлива роль відводиться проблемі територіального поділу праці, розвитку системи світового господарства і ролі в ній України, процесам економічного районування. Всі вони розглядаються у тісному взаємозв'язку із закономірностями та принципами регіональної економіки. В окремих підрозділах висвітлюються особливості регіональної економіки України в процесі активізації й розвитку ринкових відносин.

У другому розділі розкрито особливості регіонального розвитку і територіальної організації міжгалузевих виробничих комплексів. Дано змістовну сутнісну оцінку та типологію міжгалузевих комплексів. Висвітлено особливості регіонального розвитку паливно-енергетичного, гірничо-металургійного, машинобудівного комплексів, комплексу хімічних та нафтохімічних виробництв, лісопромислового, будівельного комплексів та з виробництва товарів народного споживання.

Детально аналізуються основні структурні перетворення у міжгалузевих промислових комплексах під впливом ринкових трансформацій та нової регіональної економічної політики. Значна увага приділяється особливостям формування регіональної економічної ефективності функціонування агропромислового та соціального комплексів. Окремо проаналізовано транспортно-комунікаційний комплекс та розвиток комерційних галузей соціального комплексу, наукові засади раціонального природокористування та сталого розвитку.

У третьому розділі розглядаються види економічного районування, принципи формування господарських районів, територіальний поділ праці, його роль у формуванні спеціалізації районів, методика виявлення районної спеціалізації на основі системи показників. В окремих підрозділах висвітлюються особливості економічного розвитку індустріально розвинених, індустріально-аграрних та аграрних районів України, формування регіональної економіки найбільших міст та агломерацій України.

Розглянуто проблеми вдосконалення територіальної організації виробництва в економічних районах, зокрема вдосконалення розміщення промисловості, обґрунтування будівництва нових підприємств, напрями комплексної переробки сировини і виробничих відходів.

Запропонований у книзі матеріал створює необхідну базу вивчення теорії, методики і практики регіональної економіки, територіальної організації господарських комплексів та регіональних особливостей розвитку господарства.

Для студентів, аспірантів, наукових працівників, що вивчають проблеми регіональної економіки, розміщення продуктивних сил, географії промислових, агропромислових та соціальних комплексів, а також особливості територіальної організації виробництва, регіонального менеджменту і політики, процеси формування світового господарства.

 
<<   ЗМІСТ   >>