Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Правовий статус експерта екологічної експертизи

Права експерта

Правовий статус експерта - це право-суб'єктність фахівця, що має вищу освіту, володіє відповідною спеціальністю і високою кваліфікацією, глибокими професійними знаннями, навичками аналізу експертної інформації, методикою еколого-експертної оцінки і має практичний досвід у відповідній галузі знань не менше трьох останнього років.

Експерт має право:

 • o Вимагати подачу необхідних матеріалів, інформації для проведення екологічної експертизи.
 • o Зобов'язувати власників, користувачів, замовників, чи авторів об'єктів екологічної експертизи подавати інформацію про їхній екологічний вплив і висновки попередніх експертиз.
 • o Одержувати від органів центральної виконавчої влади, інших юридичних осіб достовірні відомості, довідкові, інформаційні матеріали.
 • o Готувати пропозиції про відхилення поданих на екологічну експертизу матеріалів, що порушують вимоги екологічного законодавства.
 • o Ставити питання про відхилення поданих на екологічну експертизу матеріалів, що не відповідають вимогам законодавства, екологічним стандартам і нормативам, прийняття яких вимагало додаткових досліджень, пошукових робіт чи додаткових капіталовкладень.
 • o Вносити пропозиції про залучення до проведення екологічної експертизи висококваліфікованих фахівців, утворення відповідної матеріально-технічної й інформаційної бази.
 • o Направляти підготовлені висновки екологічної експертизи зацікавленим особам і фірмам, що приймають рішення про реалізацію об'єктів екологічної експертизи.
 • o Викладати власні думки з приводу висновків проведеної екологічної експертизи.

Обов'язки експерта

 • o Забезпечувати всебічне, комплексне, об'єктивне, якісне й ефективне проведення екологічної експертизи.
 • o Дотримуватись встановлених термінів, порядку проведення екологічної експертизи, норм, вимог екологічного законодавства.
 • o Враховувати громадську думку з метою коригування варіантів реалізації об'єктів екологічної експертизи і підготовки науково обґрунтованих висновків.
 • o Готувати обґрунтовані висновки і вчасно передавати їх державним органам і зацікавленим особам.
 • o Обґрунтовувати пропозиції про повернення відповідних матеріалів на доопрацювання.
 • o Запобігати екологічні правопорушення шляхом внесення відповідних пропозицій з приводу удосконалювання екологічної експертизи.
 • o Забезпечувати незалежність еколого-експертної оцінки.
 • o Вносити пропозиції з приводу удосконалення норм і методів проведення екологічної експертизи.
 • o Заявляти самовідвід при наявності особистої зацікавленості з приводу конкретного об'єкта екологічної експертизи.

Відповідальність експерта

Експерт екологічної експертизи несе відповідальність за наступні дії:

 • o Проведення екологічної експертизи в розріз з її метою, задачами, принципами і пріоритетами.
 • o Порушення встановленого порядку проведення екологічної експертизи.
 • o Фальсифікація відомостей і даних про наслідки екологічної експертизи.
 • o Порушення порядку публікації наслідків екологічної експертизи.
 • o Порушення вимог законодавства під час здійсненні екологічної експертизи.
 • o Здійснення екологічної експертизи неправоздатними особами й експертними формуваннями.
 • o Невиконання експертних функцій чи обговорених договором зобов'язань з приводу проведення екологічної експертизи.

Гарантії реалізації та захисту прав

Гарантії прав експерта екологічної експертизи - це сукупність юридично встановлених засобів, що забезпечують реалізацію і захист правового статусу експерта-еколога. Реалізація прав експерта екологічної експертизи проявляється в наступному.

 • o Регламентація статусу експерта екологічної експертизи винятково законодавчими актами.
 • o Виконання еколого-експертних функцій експертом відповідно до вимог законодавства і незалежно від розпорядження уповноважених органів, об'єднань громадян, формувань і посадових осіб.
 • o Свобода вибору форм і методів еколого-експертного аналізу оцінки і викладення особистої думки експерта-еколога з питань зробленого аналізу.
 • o Визнання незаконними будь-яких дій і актів, що обмежують права експерта чи його волевиявлення.
 • o Проведення екологічної експертизи у встановленому законодавчому порядку.
 • o Заборона втручатися будь-кому у проведення екологічної експертизи, за винятком випадків порушення експертом вимог законодавства. Гарантії захисту прав полягають в наступному.
 • o Захист порушень прав експертів у судовому порядку.
 • o Заборона будь-якого втручання в еколого-експертну діяльність з боку законодавчих, виконавчих і ін. органів.
 • o Відновлення порушених прав експерта.
 • o Залучення осіб, винних у порушенні прав експерта, до юридичної відповідальності.

Соціально-правовий механізм проведення екологічної експертизи

Соціально-правовий механізм проведення екологічної експертиз - це сукупність соціально-юридичних способів, спрямованих на забезпечення проведення екологічної експертизи і захист прав суб'єктів еколого-експертних напрямків. Він включає:

 • o законодавчо-нормативне забезпечення;
 • o комплекс правових прописів, що передбачають основи виникнення і зупинки еколог-експертних правовідносин;
 • o комплекс правових прописів, що визначають об'єктивний, суб'єктивний склад і зміст еколого-експертних правовідносин;
 • o сукупність юридичних методів забезпечення проведення екологічної експертизи;
 • o комплекс правових прописів, що регламентують процедуру екологічної експертизи.
 
<<   ЗМІСТ   >>