Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Охорона праці

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Технічний огляд кранів

Яка мета і строки технічного огляду?

Технічний огляд здійснюється з метою встановлення, що вантажопідйомна машина знаходиться у справному стані, який забезпечить її безпечну експлуатацію. Крім цього перевіряють правильність установлення вантажопідйомної машини і дотримання регламентованих правилами габаритів.

Розрізняють повний і частковий технічний огляд. Повний технічний огляд кранів включає огляд їх стану, статичне і динамічне випробування під навантаженням. При частковому технічному огляді здійснюють тільки огляд вантажопідйомних машин без випробування їх вантажем.

Повний технічний огляд кранів здійснюється перед введенням їх у експлуатацію (первинний технічний огляд) і періодично один раз на три роки, а ті крани, що рідко використовуються, один раз на п’ять років.

Частковий технічний огляд всіх вантажопідйомних машин мас здійснюватися один раз на 12 місяців.

У яких випадках потрібно проводити позачерговий технічний огляд?

Позачерговий технічний огляд вантажопідйомних машин випробуванням їх вантажем проводиться у таких випадках:

 • а) після монтажу, пов’язаного з установкою машини на нове місце роботи;
 • б) після реконструкції з заміною розрахункових елементів або вузлів;
 • в) після установки нового змінного стрілового обладнання;
 • г) після капітального ремонту крана або капітального ремонту і заміни його механізму піднімання;
 • д) після заміни гака або гакової підвіски;
 • е) після заміни несучих або пантових канатів кабель-кранів.

При ремонті крана без заміни несучих елементів або вузлів позачерговий технічний огляд не здійснюють.

Як регламентується огляд крана при технічному огляді?

Обсяг огляду крана при технічному огляді регламентований вимогами Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів. Він залежить від типу крана (мостовий, баштовий, залізничний, автомобільний і та ін.) і роду приводу (електричний, механічний, ручний).

При технічному огляді перевіряють роботу механізмів і електрообладнання, прилади безпеки, гальма і апарати керування, а також освітлення, сигналізацію і регламентовані Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів габарити.

Крім цього, при технічному огляді перевіряють:

 • а) стан металоконструкцій крана і його зварних з’єднань (відсутність тріщин, деформацій, корозії і інших дефектів), а також стан кабіни, драбини, майданчика і огородження;
 • б) стан гака, деталі його підвіски (знос, тріщини в пащі і ін. місцях). Знос гака у пащі мас не перевищувати 10 % початкової висоти перетину;
 • в) стан канатів і їх кріплення;
 • г) стан блоків і деталі їх кріплення, а також елементи підвіски стрілових кранів;
 • д) стан заземлення електричного крана, який живиться від зовнішньої мережі;
 • е) відповідність маси противаги і баласту у стрілового, баштового і портального кранів значенням, вказаним у паспорті;
 • ж) стан підкранових шляхів.

Як здійснюють статичне випробування крана?

Статичне випробування проводиться навантаженням, що на 25 % перевищує вантажопідйомність крана і мас на мсті перевірку його міцності і міцності окремих елементів, а для стрілових кранів також вантажну стійкість.

Статичне випробування мостового крана здійснюється після установки крана йод опорами кранових шляхів, а його візка у положення, що відповідає найбільшому прогину моста (консолі). Гаком захоплюють вантаж, піднімають на висоту 200 .100 мм і витримують у такому положенні протягом 10 хв. Потім вантаж опускають і визначають величину залишкової деформації ферм (балок) крана.

Для заміру залишкової деформації, до початку випробування, до металоконструкції крана закріплюють висок - тонкий дротик з вантажем масою 100-200 г на кінці - і відмічають його положення. При закінченні статичного випробування кряча вантаж виска, при відсутності залишкової деформації, займе попереднє положення

При наявності залишкової деформації, то стала наслідком випробування крана вантажем, край до роботи не допускається до визначення причин деформації і можливості його подальшої роботи

Статичне випробування козлового крана здійснюють так само, як і мостовою.

При статичному випробуванні кранів стрілового тину (портальних, автомобільних і ін.), стріла встановлюється відносно ходової платформи у положення, що відповідає найменшій стійкості крана і вантаж піднімають па висоту 100-200 мм.

У цих кранах найменша стійкість буде при розташуванні стріли перпендикулярно повздовжньої осі крана.

Для випробування автомобільних, пневмоколісних і гусеничних кранів мах бути горизонтальний майданчик з добре утрамбованим або заасфальтований, а для залізничних кранів горизонтальна справна ділянка шляху.

Кран вважають таким, що витримав випробування, якщо протягом 10 хв. піднятий вантаж не опустився на землю, a на крані не буде виявлено тріщин, деформацій або інших пошкоджень.

Як здійснюється динамічне випробування крана?

Динамічне випробування крана здійснюється після позитивних результатів статичного випробування.

При динамічному випробуванні під навантаженням перевіряють дію всіх механізмів крана і його гальма. Динамічне випробування здійснюється вантажем, що на 10 % перевищує вантажопідйомність крана, або робочим вантажем, маса якого дорівнює вантажопідйомності крана.

При динамічному випробу ванні здійснюється повторне піднімання і опускання вантажу, а також перевірка всіх інших механізмів крана. Основні умови проведення цього випробування такі ж, як і статичного.

Динамічне випробування механізмів переміщення кранів мостового типу здійснюється шляхом роздільного переміщення крана і його візка.

Перевірка механізмів піднімання і опускання стріли у кранів стрілового типу, розрахованих на піднімання і опускання стріли з вантажем, проводиться під навантаженням, яке відповідає найбільшому робочому вильоту стріли. Випробування механізму переміщення крана проводиться тільки у тому випадку, якщо кран розрахований на переміщення з вантажем.

Як проводиться періодичне випробування стрілових кранів?

Періодичне і позачергове випробування кранів, що мають одну або декілька вантажних характеристик, проводиться у положенні, що відповідає найбільшій вантажопідйомності крана. Після установки на кран нового стрілового обладнання, випробування проводиться у положенні, що відповідає найбільшій вантажопідйомності крана при встановленому обладнанні.

При періодичному повному технічному огляді стрілового самохідного крана з установленим стріловим обладнанням, статичне і динамічне випробування виконується з цим обладнанням.

 
<<   ЗМІСТ   >>